Nyheter

Det svenska försvaret har förändrats dramatiskt under de senaste 20 åren. Insatsförbanden inom armén har minskat med drygt 90 procent och territorialförsvarsförbanden har avvecklats helt. Antalet stridsfartyg och stridsflygplan i insatsorganisationen har minskat med 70 procent eller mer. Hemvärnet har reducerats med 75 procent och värnplikten i fredstid har avskaffats. Reformerna syftar till en professionalisering av organisationen och en förbättrad materiell kvalitet. Försvaret ska bli användbart och tillgängligt.

Hur dessa reformer har genomförts, vad de har inneburit, och vilka lärdomar som kan dras av dem inför framtiden är viktiga frågor.
Frågorna diskuteras på ett ESO-seminarium där Ola Hedin presenterar sin rapport Försvarets förutsättningar --- en ESO-rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer.

Läs mer här... 

Internationella möjligheter för yngre RO under 2011 – TAG CHANSEN!

Det finns många tillfällen, inte minst i form av Lokalavdelningarnas många samarbeten.
Centralt är det 2 aktiviteter, som förtjänar extra intresse redan nu:

  • CIOR SUMMER CONGRESS  i form av  YROW
  • BALTJOLDS

Så är det dags att ta fram ”planeringskalendern” 2011 och få plats för de internationella RO-vidareutbildningsaktiviteterna: CIOR  i form av YROW  samt BALTJOLDS.

Läs mer om CIOR 2011 här.

Det finns många tillfällen, inte minst i form av Lokalavdelningarnas många samarbeten.
Centralt är det 2 aktiviteter, som förtjänar extra intresse redan nu:

  • CIOR SUMMER CONGRESS  i form av  YROW
  • BALTJOLDS

Så är det dags att ta fram ”planeringskalendern” 2011 och få plats för de internationella RO-vidareutbildningsaktiviteterna: CIOR  i form av YROW  samt BALTJOLDS.

CIOR – den internationella Reservofficersfederationen med 36 länder och 1,3 mio medlemmar - genomför sin årliga huvudaktivitet: Summer Congress i Warsawa  1 – 7 augusti.Yrow_thumb_medium320_0
Temat för hela CIOR-året är Nato:s Nya Strategiska Initiativ och detta tema
kommer att slå igenom även i YROW = Young Reserve Officers´ Workshop 2011.  De svenska deltagarna i YROW  förra året i Stavanger, Therese Råvik och
Peter Rauma har i Reservofficeren # 3 2010 utförligt beskrivit sitt deltagande.


YROW ger en mycket bra överblick av NATO-systemet kopplat till de aktuella knäckfrågorna hos NATO. Vidare utgör YROW det naturliga insteget för att växa vidare inom CIOR-systemet där Sverige står inför en generationsväxling på något sikt.

 Det är väl värt att citera Therese & Peters avslutande stycke av reportaget i # 3  2010:
” Vi anser att årets YROW (2010) i Stavanger har varit en intressant och givande upplevelse, med välorganiserade aktiviteter från morgon till kväll. Speciellt uppskattat har det varit att delegater från Natoländerna samt föredragshållare pratat specifikt med oss, vilket har gett ytterligare perspektiv kring frågorna som har diskuterats”.

INTRESSERAD: Ytterligare information om YROW 2011, 1- 7 augusti genom Therese: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Peter: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Du är inkallad i FM under YROW – bara för info!)

Du, som är seriöst intresserad, sänd Din intresseanmälan till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. i form av kort CV, (militärt & civilt).

 

BALTJOLDS  är ledarskapssymposiet för yngre RO, med deltagande från alla länderna runt Östersjön, (Baltic Rim). BALTJOLDS firar nybliven tonåring och innehållet har förskjutits under åren så att de senaste åren så har vi koncentrerat oss på  CIMIC och PSYOPS.

Det senaste genomförandet var 2009 vid det polska centret för PSYOPS (i Bydgoszcz).

Rent generellt kan vi bara konstatera att i PSYOPS så är man "OTROLIGT" duktig vid detta center. Chefen, Öv W. Klinger är en allmänt sett ytterst imponerande person men en gedigen erfarenhet från Afganistan, liksom föreläsarna från förbandet. Från Sverige består vi med ”kursledning” samt huvudlärarna (PSYOPS = Pontus Weström & CIMIC = Jan Sjölin som förstärks från Danmark).

Vi räknar med ett 30-tal deltagare från ett knappt 10-tal länder. Genomförandet blir i månadsskiftet november/december 2011 och formatet är torsdag kväll tom söndag lunch

Du, som är seriöst intresserad, sänd Din intresseanmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Yngre reservofficerare:  VÄL  MÖTT  PÅ  DE  INTERNATIONELLA  BARRIKADERNA!

Jan Sjölin
Ordförande

FMIF sektion för Militära femkamp genomför årligen ett antal träningsläger med olika inriktningar. Rubricerade breddläger är en del i lägerverksamheten 2011 och är avsett för alla intresserade oavsett tidigare bakgrund. Verksamheten är riktad mot att erbjuda anställda i FM möjlighet att träna militärfemkamp.

Läs mer...DSCN3740

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby