Nyheter

KAROF logotyp

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & INBJUDAN TILL FÖREDRAG, 21 FEBRUARI 2017

Terrorismexperten, doktor Magnus Ranstorp talar på temat ”IS-resenärer och andra terrorismrelaterade problem”

Medlemmarna i KAROF-Stockholm kallas härmed till ordinarie årsmöte på Kastellet för verk-samhetsåret 2016-17. Efter årsmötet har vi äran att tillsammans med SFRO-S lyssna till ett anförande av terrorimsexperten doktor Magnus Ranstorp. Kvällen avrundas för den som önskar med en gemensam middag ombord på M/S Segelkronan.

Magnus Ranstorp är forskningsledare vid Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan samt docent i statsvetenskap med särskild inriktning på terrorismforskning (den enda i Norden). Han arbetar även som kvalitetsansvarig vid EU:s Radicalisation Awareness Network – Centre of Excellence som är ansvarig för förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism inom hela EU och består av ett nätverk av 3000 praktiker som utbyter erfarenheter om metoder för att hantera exempelvis IS återvändare. Under 2015 ledde han Köpenhamn Stads handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

I 25 år har Ranstorp forskat om terrorism/kontraterrorism runt omkring i världen och föreläst till universitet, beslutsfattare, militärer samt underrättelsetjänster. Han har förläst för SOCCOM, CENTCOM, Special Operations University samt för alla nivåer inom brittiska militären om kontraterrorism. Vi ser framemot att höra Magnus Ranstorp berätta bland annat om en av samtidens stora utmaningar; IS-resenärer. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas.

Aktivitet & plats

 • Årsmöten KAROF-Stockholm respektive SFRO-Stockholmskretsen följt av föredrag med Magnus Ranstorp (gemensamt båda föreningarna) - Kastellet, Kastellholmen, Stockholm
 • Middag - SOSS, M/S Segelkronan, Östra Brobänken, Stockholm

Datum & tid

Tisdagen den 21 februari 2017, klockan 17.30

Program

 • 17.30 Samling på Kastellet
 • 17.45!! Årsmöte (dagordning bifogas)
 • 19.00 Föredrag av Magnus Ranstorp (gemensamt med SFRO-S)
 • 20.15 ”Frivillig” middag ombord Segelkronan (tillsammans med SFRO-S)

Pris

Ca 400 SEK för middagen, betalas på plats till SOSS, M/S Segelkronan

Anmälan

Anmälan skickas till KAROF-S ordförande Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast fredagen den 17 februari. (OBS! Vänligen ange vilka aktiviteter som avses; middag eller inte.)

Bilaga

Årsmötets dagordning
Väl mött hälsar Erik Garsten, Ordförande KAROF-Stockholm

 

DAGORDNING KAROF-S ÅRSMÖTE, 21 FEBRUARI 2017

Formalia

1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

Val för mötet

3. Mötesordförande
4. Mötessekreterare
5. Två justeringsmän (att jämte mötesordf justera protokollet)
6. Fastställande av dagordningen (anmälan av ev. övriga frågor)
7. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ekon.redovisning, ansvarsfrihet mm

8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Förvaltningsberättelsen (ekonomisk redovisning)
10. Revisionsberättelsen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val

Styrelsen

12. Fyra ledamöter (två år)
13. Två suppleanter (ett år)

Revisorer

14. En ordinarie revisor (två år)
15. Två revisorssuppleanter (ett år)

Valberedning (för ett år)

16. Sammankallande
17. Två ledamöter

Propositioner och motioner

18. Förslag (propositioner) från styrelsen
19. Motioner

Övriga frågor

20. Övriga frågor
21. Årsmötets avslutande

 

Ladda ner kallelsen jämte årsmötesdagordning.

Sverof web

 

Varmt välkomna till förbundsmöte i Skövde!

 

 

 Förbundsstyrelsen hälsar alla varmt välkomna!

Stadgeenliga ärenden kommer att behandlas. Styrelsens förvaltningsberättelse och en orientering om frågor rörande förbundets verksamhet samt styrelsens propositioner och inkomna motioner, vilka ska vara kansliet tillhanda senast 23 februari, kommer att senast 28 februari att finns tillgängliga på förbundets hemsidas medlemssidor samt kan beställas från kansliet på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Medlemmar äger rätt att närvara och har då yttrande- och förslagsrätt. Medlemmar som vill närvara betalar själva sina eventuella rese- och logikostnader. Delegaternas kostnader betalas av förbundet inom ramen för förbundets resepolicy.

Mandat

Antalet mandat per lokalavdelning framgår av dokument som publiceras på medlemssidorna.

Logi

Logi fredag/söndag sker på hotellet i enkelrum. Alla rum är rökfria.

Högtidsmiddag

Lördagen den 1 april avhålles högtidsmiddag på P 4:s mäss. Klädsel kavaj.

Klädsel, övrigt

Civil klädsel.

Kommendant

Årets ordförandekonferens och förbundsmöte genomförs under ledning av SVEROF/Skaraborg.
Kommendant är mj Carl Erik Hjelm Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälan

Obligatorisk anmälan till förbundsmötet, ordförandekonferens och/eller middag sker till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 28 februari med angivande av grad, namn, personnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, eventuella matallergier och övriga önskemål samt tid när du ansluter. Enskild transport till hotellet (Billingehus, Alphyddevägen, 541 33 Skövde). Hotellet har avtal med Taxi Skövde, 0500-416500, med avtalat pris 110:-/bil från Resecentrum. Reguljär busslinje saknas. Vid återresa ska vi i första hand ordna samåkning.

Handlingar till förbundsmötet finns på medlemssidan under "Förbundsmöte" vilket du finner på vänster sida efter att du loggat in som medlem.

Med vänlig hälsning
Kn Jan Kvernby
Kanslichef

 

FM detalj RGBAllmänt
FN säkerhetsråd beslutade 25 april 2013 att inrätta en FN-ledd insats i Mali, United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, MINUSMA. Insatsen faller under kapitel VII i FN-stadgan med det mandat som därmed följer.

Regeringen beslutade den 12 juni 2014 att ge Försvarsmakten i uppdrag att planera och vidta förberedelser för ett svenskt militärt bidrag till MINUSMA bestående av förbandsdelar till insatsens underrättelseenhet ASIFU (All Sources Information Fusion Unit), nödvändiga stödenheter samt stabsofficerare. Det svenska bidraget ska under normala omständigheter uppgå till 250 personer på plats, men möjlighetet att förstärka till högst 400 personer. Huvuddelen av det svenska bidraget finns grupperade i TIMBUKTU som ligger i norra Mali.

För att stödja de svenska förbandsdelar som finns i Mali är ett NSE upprättat. NSE består av 7 personer och finns grupperat i Malis huvudstad BAMAKO.

Arbetsuppgifter
Ansvarar för godstransporter till, från och i operationsområdet i samråd med ATS. Bokning av godsflyg. Bokning av personaltransporter inom operationsområdet. Ansvarar för passagerarlistor mellan operationsområdet och civil flygplats. Upprättar tullhandlingar. Samordnar förbandsrotationer i samråd med ATS.
Stödjer S1 resebefäl i arbetet med ledighetsflyg, samt hanteringen avseende besök- och tjänsteresenärer.

Genomför egna personaltransporter mellan camp och flygplats. Packar, lastar och transporterar gods i operationsområdet, främst mellan flygplats och camp. Hanterar enskilda rotationer.

Stödjer övrig personal med inom NSE förekommande arbetsuppgifter.

Mycket samarbete med andra nationer och olika FN funktioner sker, varför god social förmåga och kulturell förståelse är mycket viktigt.

Krav

 • Officer/reservofficer OR7/OF1-2
 • God förmåga att kommunicera på Svenska och Engelska i både tal och skrift
 • Körkort lägst klass B
 • Någon form av "movement control" utbildning alternativt utbildning i transportledningstjänst.
 • Uppfyller FM krav avseende fysisk status för utlandstjänst(viss dispens kan medges).

Kvalificerande meriter

 • Tidigare genomförd väl vitsordat utlandtjänst i transportbefattning
 • Arbete med godshantering nationellt och internationellt
 • Praktisk erfarenhet från arbete inom tjänstegrenen transporter (civ/mil)
 • Kunskaper i Franska

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Med anledning av att FMLOG rekryterar mot en pågående insats kommer rekryteringsprocessen att avslutas i förtid, om en kandidat uppfyller ställda krav. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt för att få chansen att bli rekryterad.

Befattningslön: Lön enligt FM avtal

Nivå: OR 7/OF-1

Geografiskt läge: Boden/Bamako

Insatsperiod: Maj - November 2017

Utbildningsperiod: Jan-Apr 2017

Kontaktperson: C NSE Mali06 Kn Mikael Mosten 0505-45 10 00 (växel)

Försvarsforum1Ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen, Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Försvarsutbildarna inbjuder till

Försvarsdebatt ”Hotet mot Sverige”

Måndagen den 28 november kl. 18.00–21.00 ca på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö

Angrepp på Sverige – varför och hur?

Karlis Neretnieks, tidigare rektor vid Försvarshögskolan

Vilka är de dolda angreppsformerna?

Lars Nylén, tidigare rikskriminalchef

Kan vi skydda vår befolkning?

Bo Richard Lundgren, tidigare chef för institutet för
högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan

Paneldebatt med följande deltagare:

 • Allan Widman (L), ordförande i försvarsutskottet
 • Anders Hansson (M), suppleant i försvarsutskottet
 • Stig Henriksson (V), ledamot i försvarsutskottet
 • Kalle Olsson (S), suppleant i försvarsutskottet

Inledare enligt ovan

Moderator:

Martin Arkel, Kommunikationsansvarig Helsingborg kontaktcenter

Anmälan:

Görs till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tel 0708-237250 senast den 23 nov

Välkomna

Mats Welff
Ordförande i Aff Skåne

livgardesgruppenDu kanske är en av oss!

Livgardesgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla fyra hemvärnsbataljoner inom Stockholms län. Hemvärnsbataljonerna som Livgardesgruppen ansvarar för är 23-26.hemvärnsbataljon.

Reservofficerare utan krigsplacering kan tjänstgöra i hemvärnet med hemvärnsavtal. Du behöver inte säga upp dig som reservofficer och som hemvärnsbefäl krigsplaceras du med uppgifter såsom planering, utbildning, administration och logistikhantering. Som hemvärnsbefäl förbinder du dig att tjänstgöra mellan 5-13 dygn per år beroende på befattning.

Utöver detta kan du, på frivillig basis, öva och utbilda dig mer i din befattning.

Bataljonerna är jämförbara med brigadskyttebataljoner och deras främsta uppgift är att skydda och bevaka betydelsefull infrastruktur och viktiga skyddsobjekt inom Stockholms län.

Det finns möjlighet att utveckla sig mot olika befattningar som:

 • Bataljonschefer och ställföreträdande bataljonschefer
 • Stabsmedlemmar, signalskyddsbefäl, bataljonskvartermästare
 • Kompanichefer, ställföreträdande kompanichefer och kvartermästare

Slut, frågor?

Kontakta Livgardesgruppen för mer information

Övlt Peter Bengtsson, Chef Livgardesgruppen
070-302 76 35, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Joakim Wickström, rekryteringskoordinator
073-445 09 85, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.hemvarnet.se

http://forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/livgardetshemvarnsgrupper/livgardesgruppen

 

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby