Nyheter

Helgen den 28-28:e maj 2016 genomförde Svenska Försvarsutbildningsförbundet sin Riksstämma på kursgården Tylebäck utanför Halmstad. Det var en strålande helg och medlemsförbund och föreningar från hela landet samlades.

Försvarsutbildarnas Riksstämma öppnades av ordföranden Bengt Jerkland. Bengt talade om den oroande omvärldsutvecklingen med ett oförutsägbart Ryssland och flyktingströmmar från krigshärdarna i bland annat Syrien och Irak.
Bengt tog även upp Försvarsutbildarnas positiva resultatet med bland annat 46 000 genomförda utbildningsdagar och de nya verksamheterna. Military Camp, temaläger för ungdomar och "För din säkerhet"!

Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg gav information om läget inom Hemvärnet. Därefter genomfördes delar av Riksstämman och utskotten, sex i antalet gick ut till grupprum för att belysa de två (2) inkomna motionerna samt behandla de av överstyrelsen viktiga frågorna om medlemsrekrytering, medlemsvård, instruktörsbemanning och sist men inte minst hur man kan locka medlemmar att bli funktionärer.

Söndagen inleddes med utskottsarbeten varefter Mats Klintäng C J9 HKV gav information. Riksstämman fortsatta därefter genom redovisningar från utskottsgrupperna och val av ny styrelse där bl.a. riksstämman valde Lars Frisk till ny ordförande i Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

Från Sverof deltog förbundsordförande Magnus Konradsson och ledamot Jonas Stålhandske Palovaara.

Tack Svenska Försvarsutbildningsförbundet för en trevlig och givande helg i ett vackert Tylebäck.

SvUtb s
13282906 10153845562239620 643462877 s 13288493 10153845659529620 1543515871 s
13313841 10153846750954620 626156690 s

NP logotyp web

Nordiska Presidiet i Karup Danmark 2016-05-06 – 2016-05-07

Under ledning av Maria Vang Knudsen genomfördes möte i Nordiska Presidiet i Karup. Från svensk sida deltog övlt Peter Winroth, VP Sweden i CIOR samt mj Jonas Stålhandske Palovaara ASG CIOR som valda representanter från SVEROF.

Mötet avhandlade bl.a. ärenden som skall upp för beslut i CIOR till kommande Summer Congress i Madrid i vecka 31.

Vidare genomfördes en SWOT analys för att identifiera vart vi står och vilka frågor som kräver åtgärder på kort sikt.

Det som beslutades var att upprätta en gemensam hemsida samt att öppna upp aktiviteter för varandras medlemmar för att på så sätt öka nätverket inom de nordiska länderna och öka utbytet länderna emellan.

CIOR:s olika medlemsländer ser det Nordiska Samarbetet som väldigt intressant varför länder som Sydafrika och England nu önskar teckna ramavtal med Nordiska Presidiet för att kunna delta på olika aktiviteter.

Under lördagen genomfördes en avslutningsmiddag där mj Jan Sjölin och kn Roger Lindekrantz deltog. Jan och Roger har varit SVROF:s representanter i mer än 10 år och avtackades med att Roger fick HPRD:s hederstecken samt Jan som sedan tidigare fått utmärkelser fick från NROF kristallglas samt Nordenplaketten.

Övlt Peter Winroth dekorerades med NROF:s hederstecken för mycket gott samarbete.

Nu ser vi fram emot CIOR Summer Congress i Madrid och Nordiska Presidiet är väl förberedda.

JS Nordenplaketten small

Jan Sjölin får Nordenplaketten
av Maria Vang Knudsen

NP möte small

Möte i Nordiska Presidiet.
Jørgen Berggrav sekreterare

PW NROF heders small

Peter Winroth
tilldelas NROF hederstecken

YPR och RL HPRD heders small

Yrjö-Pekka och Roger
får HPRD hederstecken

   

Med vänlig officershälsning

Jonas Stålhandske Palovaara
ASG Sweden CIOR

Stabstjänstkurs för reservofficerare

Försvarsmakten har medgivits möjligheten att kompetensutveckla 1-2 reservofficerare som stabsofficerare i Frankrike. Kursen omfattar tre veckor och bedrivs på franska.
Utbildningen riktas till reservofficerare med grundläggande stabstjänstutbildning (GOP eller COPD).

Utbildningen bedrivs under högt tempo och omfattar analysmetoder, operativa exempel, beslutsförmåga och förmåga att delta i stabsarbete. Kursen bedrivs mellan 29 juli och 19 augusti i Frankrike, med början och slut i Paris.

Arbetsuppgifter

Försvarsmakten söker 1-2 stabsofficerare för genomförande av kurs CSORSEM med vilja och möjlighet att senare tjänstgöra i fransktalande stab i samband med Försvarsmaktens internationella insatser.

Kvalifikationer

Reservofficersanställning OF 3 (major).
Förmåga att prata och skriva franska flytande (nivå 3).
Genomgången stabstjänstutbildning i Sverige enligt metod GOP eller COPD.
Uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav.

Meriterande kvalifikationer

Internationell stabstjänst i FN, EU, OSSE eller svensk internationell insats.
Deltagit i krigsförbandsövning som stabsmedlem i lägst bataljonsstab eller deltagit i minst två stabstjänstövningar CJSE/Viking.
Genomförd stabstjänstutbildning SU eller TSK vid Försvarshögskolan.
Reservofficersanställning OF 4 (överstelöjtnant).

Personliga egenskaper

Mycket god förmåga till samarbete och kulturell förståelse. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar om utbildningen kan lämnas av

Susanne Norén, HKV LedS, 08-7887629 eller Claes Bergström, HKV ProdUtb, 08-7889761. Uppgifter om rekryteringsprocessen lämnas av Stefan Klawitter, 035-2662839.

Övrigt

Kursen är avsedd som kompetensutveckling för reservofficerare, vilka är beredda att under de närmaste åren tjänstgöra i en av Försvarsmaktens internationella insatser, främst som stabsofficer i franskspråkig stab. I det fall att inte tillräckligt sökande med lägst majors tjänstegrad kan sökande med kaptens tjänstegrad att övervägas.

Under kursen tjänstgör reservofficeren. Individuell lön enligt överenskommelse och utlandstraktamente under tjänstgöring i Frankrike. Under kursen gäller schablonarbetstid. Kursen ger en unik möjlighet till personlig utveckling och möjligheter till senare meriterande tjänstgöring.

Sista datum för ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2015-05-01.
Ansökan ska ske via FM ReachMe.

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna utbildning och beskriver dina möjligheter att tjänstgöra internationellt. Referenser till tidigare militära
chefer ska framgå liksom referenser avseende franska språkkunskaper.

Bild1
 Ordförandekonferens och Förbundsmöte

 

Ordförandekonferensen startade lördagen den 12:e mars och ett späckat schema ligger framför oss. Ordförande Magnus Konradsson hälsa alla varmt välkomna till Utö.

Delegater från förbundets lokalavdelningar representeras där ett flertal lokalavdelningsordförande närvarar.

Medlemsrekrytering och lokalavdelningsfrågor står högst på dagordningen.

 - Vi kan glädjande se att förbundet fått många nya medlemmar förutom att ett stort antal tidigare medlemmar återvänt. Nettoökningen under året är 80 medlemmar, vilket motsvarar en ökning om 7 %. Andelen kvinnor har också ökat vilket är positivt men nivån är dock fortsatt låg.

Goda diskussioner vidtogs.

Dagens avslutades med en trerätters middag!

Söndagen började med budgetarbete och planering för budgeten 2016 där extra medel avsätts för rekrytering, utbildning och lokalavdelningsstöd.

Förbundet kommer även att genomföra en rekryteringsinsats riktat mot kvinnliga reservofficerare för att öka antalet kvinnliga medlemmar.

Kn Leif Danielsson förbundets utbildningsofficer redovisade förbundets och lokalavdelningarnas utbildningsverksamhet för det gångna året. Förbundet kommer under året att fokusera på ämnet "Fysiskt stridsvärde"

Söndagen avslutades med Sverof förbundsstämma.

Under stämman, som var mycket välbesökt, valdes en ny styrelse för förbundet. Den nya styrelsen består av Magnus Konradsson, ordförande, Peter Winroth, vice ordförande samt ledamöterna Jan Kvernby, Leif Herlitz, Jonas Stålhandske Palovaara, Pierre Dicksson samt Markus Widborg. Styrelsen valdes av en enig stämma.

Inför årets stämma publicerades en artikel i en lokaltidning, där reportern menade att stämman skulle bli stormig och styrelsen riskerade att inte få ansvarsfrihet. ”Om SVEROF:s förbundsmöte, trots revisorernas avrådan, ger styrelsen ansvarsfrihet kommer det att få konsekvenser, säger en källa med insyn i frågan”, skrev lokaltidningens reporter.

Förbundsstämmans delegater röstade tvärtom i full enighet för att ge 2015 års styrelse ansvarsfrihet. Detta efter att ha fått revisonsberättelsen från de valda lekmannarevisorerna redovisad för sig, liksom den genomgång av samma material som gjorts av en auktoriserad revisor.

– Det är härligt att se att föreningsdemokratin fungerar, och att delegaterna inte påverkas av kampanjförsök utan tänker och röstar fritt, säger Magnus Konradsson, nyvald ordförande för Sverof.

Fokus för Sverof kommer framöver att ligga än mer på att stärka lokalföreningarna och utbildningsverksamhet och på att öka antalet kvinnliga medlemmar.

– Bland annat vill vi aktivt stödja kvinnliga officerare i samband med idrott. Vi skulle också gärna se kvinnor i vår styrelse, säger Leif Herlitz.

För mer information, kontakta kanslichefen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi tackar alla delegater och närvarande för en trevlig helg och goda diskussioner.

CIOR
CIOR genomför mellan den 4:e och 6:e februari Mid Winter Meeting på NATO HQ i Bryssel, Belgien. Sverof deltar med fyra delegater, övlt Peter Winroth och mj Jonas Stålhandske i council. I DefSec kommittén deltar lt David Forsman som är ordförande i kommittén samt mj Nils-Arne Hårdensvärd som är ledamot i CIMIC kommittén.

CIOR MWM öppnades med att ordförande i NATO MC (Military committee) general Petr Pavel (BGD) informerade om vilka ärenden som NATO just nu hanterar och han påpekade vidare hur viktigt reservister är för nationernas nationella säkerhet.

Sedvanliga avrapporteringar från kommittéerna genomfördes och beslut om kommande sommar konferens och presidentskap. Årets sommar konferens (69:e i ordningen) genomförs i Madrid, Spanien i vecka 32.

2017 genomförs sommarkonferensen i Canada och planen är att 2018 års sommarkonferens genomförs i Sverige. Bulgarien avgår som president denna sommar och presidentskapet övertas av Tjeckien. Mandatperioden är på två år. 2018 övertar Polen och 2020 bedöms Tyskland överta presidentskapet.

Sverof är mycket angelägna om att finna fler intresserade medlemmar som vill delta i CIOR verksamhet. Vi ser gärna kvinnliga ansökande. Vid intresse kontakta Sverof kansli på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Länkar: www.cior.net

Följ oss gärna på Facebook på https://www.facebook.com/sverof/

  

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby