Nyheter

Mellan 30:e november och 2:e december genomfördes CIOR In Between Meeting (IBM) i Sofia, Bulgarien.


Mötet är främst inriktat mot council arbetet och planering inför kommande Mid Winter Meeting (MWM) i Bryssel. Kommittéerna som var representerade gav en statusuppdatering på deras arbete och eventuellt behov av beslut från council.

NRFC (NATO Reserve Forces Committee) sekreterare LtCol Dubril Radoslavov (BGD) informerade om NRFC kommande verksamhet bl.a. SD (Smart Defence) version 1.30. Vidare informerades om arbetet med LLCRO (Lesson Learn from Commitments of Reservist in Operation)

För Sveriges del har vi gett besked att vi preliminärt tar på oss ansvaret att arrangera Summer Congress (SC) 2018 och troligen kommer att ske i Stockholms med omnejd.

Bra diskussioner och värdefulla kontakter togs inför fortsatt arbete. SVEROF är fortsatt intresserad av att komma i kontakt med SVEROF medlemmar som är intresserade av att delta i CIOR. Vi ser gärna kvinnliga sökande. Kontakta SVEROF kansli för ytterligare information.

Presidency web small MILCOMP web small
CIOR presidency MILCOMP kommittéen avrapporterar
SWG web small CLA web small
Seminar Working Group avrapporterar CLA kommittéen avrapporterar
CIOR IBM Sw delegater 3 web small CIOR

Svenska delegaten, övlt Peter Winroth,
lt David Forsman och mj Jonas Stålhandske

 

Baltic Sea Co-operation 15 – 17 oktober I Palanga

Genomgång1 smallDet finns många internationella RO-samarbeten, inte minst regionalt. Baltic Sea Co-operation är uppföljaren till Baltic Talks som hade sin största funktion kring NATO & EU-utvidgningen med Estland, Lettland & Litauen.

2014 var Finland – FROF – värd med ett mycket bra program med tonvikt på hur RO-systemet fungerar i de olika länderna, samt verksamhet vid RO-skolan i Hamina, med runt 2000 ”graduates” per år.

BC 2015, här var det dags för det litauiska förbundet – LKRKA – att vara värd. Detta förbund är en god bekant till SVEROF, med start redan under ”Baltikumprojektet”.

Rubriken för BSC 2015 var ”Total Force Concept – The Effective Use of Reserve Forces” – en rejält matnyttigrubrik!

Totalt 25 deltagare från 11 nationer, en bra bas för livliga diskussioner.

Årets BSC speglade rätt mycket av Rysslands agerande, vilket genererat tankarna på någon form av återtaget värnpliktsystem hos ett antal nationer. (Norge har en hybridlösning liksom Danmark och Sverige går i samma riktning liksom Litauen. Finland har ett klockrent värnpliktsystem).

Off2 smallGenom den ukrainska närvaron under BSC 2015, så adderades en del ytterligare dimensioner.

Roger Lindekrantz SVEROF beskrev dagens svenska bemanningssystem, som måhända inte helt kommit helt på plats vad gäller de tidvis tjänstgörande, med inte minst RO i fokus.

 

Som alltid hade det varit önskvärt med mera tid för grupparbetena:

  • Total Force Concept - usefulness in a Baltic Sea context
  • Conscription for standig forces or mobilisation, or both
  • Personel costs in different scenarios
  • ROA / RFA influence on national personnel strategy

En extra bonus med BSC 2015 var att arrangören, det lettiska RO-förbundet, (LKRKA), med dess nye ordförande sannerligen är mer än aktiva, såväl nationellt som internationellt.

Deltagare small Genomgång small  

Roger Lindekrantz

Som alltid när RO träffas internationellt, så uppmärksammas oftast någon alldeles extra. Denna gång var det SVEROF-profilen Roger Lindekrantz, som blev extra uppmärksammad av det finska förbundet, FROF. De förärade Roger FROF:s Förtjänsttecken i silver! GRATULERAR!
Jan Sjölin

 

BALTJOLDS, Palanga Litauen

Så har BALTJOLDS 2015 just genomförts i Palanga Litauen, slutet av vecka 42.

BALTJOLDS, har en stolt historik på 15 år. Ursprungligen centrerat kring ”ledarskap” i ganska snäv bemärkelse.

Genomförandet var i början tydligt i Sverige, inte minst i Revinge. Över tiden så har nog Lettland (Riga & Kleipeda) samt Polen (Bydgoszcz) konkurrerat om att vara mest engagerad ”host nation”, med excellent
support från båda.

Under några år kring 2010, så var inriktningen tydligt med CIMIC & PsyOps, i centrum. Båda är områden där reservofficerarnas dubbla kompetenser kommer till användning. Speciellt samarbetet med det polska PsyOps-centret: CGDP i Bydgoszcz, det har varit ytterst givande.

Baltjolds 2014 i Stockholm vred inriktningen mot mera av ”6:e generationens operationer”, med Krim & östra Ukraina som bakgrund.

2015 så fortsatte detta fokus, efterfrågestyrt från de 20 deltagarna från 8 nationer, där deltagandet från Ukraina utgjorde en speciell referens.

I år var Erling Johansson huvudläraren. Han fick tillfälle att förmedla från sin långvariga och oerhört breda och djupa erfarenhet från Baltikum.

Roger Lindekrantz, en känd SVEROF-profil, med full koll på hela Baltjolds 2015, han rapporterar om ett BALTJOLDS, som verkligen engagerade deltagarna! 
(Hybridkrigföring är ett högst aktuellt ämne, liksom Ukraina).

Som avrundning kan det vara av intresse med något av citat från erfarenheterna hos deltagarna:

” Tak for et meget interessant seminar i Palanga i den forgangne måned.

Det var lærerigt at følge seminarets faglige del med fokus på det højaktuelle totalstyrkekoncept i lyset af truslen fra Øst og den hybride krigsførelse, vi er vidne til. Det var i særdeleshed også hyggeligt og  interessant at hilse på vore svenske kolleger!”

” Dear
Colleagues,

First of all, thank you very much for professionally organized BALTJOLDS in Palanga. Capt. Roger Lindekrantz very competent did the organization and Mr. Erling Johanson incredibly professionally has carried out all opics.

We are sure, that BALTJOLDS is very useful format and must be continued.”

Vänliga hälsningar

Jan Sjölin

PS: Inte oväntat så har våra engagerade lettiska RO-kollegor redan börjat planera kring BALTJOLDS 2016 I Riga. Naturligtvis hoppas vi att SVEROF skall kunna ställa upp även kring BALTJOLDS 2016!

ROSU logotyp thumb medium320 0

Välkommen till höstens program 2015

Onsdag 14 okt 2015. Ärnamässen Uppsala garnison, kl 18.30

Jan Lundberg, Senior rådgivare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Jan föreläser om:
Totalförsvar 2.0, nuläge och utveckling på sikt.

Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller tel 018-30 93 57, 070 3266450

Torsdagen den 12 nov 2015. Ärnamässen Uppsala garnison kl 18.30

Elisabeth återkommer med föredragshållare och hans ämne för kvällen. Han har tackat ja.

Torsdagen den 3 dec 2015. Ärnamässen Uppsala garnison, kl 18.30

Överste Bo Pellnäs redogör för kommande försvarsbeslut och vilket hot som finns mot vårt land. Eventuellt samarbete med andra länder och försvarsorg.

Har du inte betalat din medlemsavgift för detta år. I så fall glöm ej att ange namn vid inbetalningen så att registreringen blir korrekt.

Plusgiro: 36 97 35 - 6

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för ROSU

Reservofficerssällskapet i Svealand (ROSIS) och Sjöofficerssällskapet i  Stockholm (SOSS) inbjuder härmed SVEROF:s medlemmar till officersbal.

Inbjudan jämte anmälning finner ni genom att klicka på länken nedan.

Välkomna!

 

ROSIS och SOSS inbjuder till Officersbal.

 

CIORSVEROF har erfarit att den Workshop om Arktis & Ryssland, som planerats för genomförande 23 - 27 september 2015 på Karlberg, den kommer inte att genomföras.
Aktiviteten skulle skett inom ramen för CIOR:s Partnership for Peace Committéns årliga verksamhet inom outreach.


(CIOR är den internationella RO-federationen, med kopplingar till NATO, se www.cior.net

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby