Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Nyhetsarkiv

Läs mer
13 maj 2022

AROS återstartar – Inbjudan till nätverksträff i Uppsala

Läs mer
12 maj 2022

Inbjudan till föreläsning och seminarium vid Försvarshögskolan

Läs mer
1 maj 2022

Hög närvaro vid AOS återstart

Läs mer
22 april 2022

Sverof firar 100 år 2024 – bidra med dina åsikter om hur vi firar

Läs mer
21 april 2022

Nyexaminerade majorer och örlogskaptener till krigsförbanden

Läs mer
14 april 2022

Sverof rekryterar ny projektledare

Läs mer
11 april 2022

Medel för kompetensutveckling av reservofficerare

Läs mer
8 april 2022

Nu återstartar AOS – Akademiska officerssällskapet i Stockholm

Läs mer
5 april 2022

After work för Stockholmsstudenter

Läs mer
3 april 2022

Magnus Konradsson omvald – nya ledamöter till styrelsen