HANDLÄGGARE TILL SEKTIONEN FÖR INTERNATIONELLA RELATIONER

OM TJÄNSTEN

Högkvarteret söker en civil handläggare till sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning.

Upplysningar om befattningen
Högkvarteret, Sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning (HKV LEDS INRI IR) är en del av överbefälhavarens (ÖB) och generaldirektörens (GD) stab. Sektionen ansvarar för Försvarsmaktens relationer och samarbeten med andra nationer och internationella organisationer. Vid sektionen hanteras ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga ledningar och staber inom Högkvarteret, med utländska försvarsattachéer i Sverige och våra svenska försvarsattachéer ute i världen, samt med Regeringskansliet och med andra myndigheter inom försvarsområdet.

Sektionen söker en civil handläggare som huvudsakligen ska arbeta med fortsatt utveckling av samarbete med Försvarsmakten prioriterade partners (länder och/eller organisationer).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Inrikta och samordna bi- och multilaterala försvarssamarbeten med andra berörda staber och ledningar med följande övergripande omfattning
 • ansvara för underlagsframtagning inför bilaterala stabssamtal, dess genomförande samt uppföljning
 • ansvara för framtagning samt föredragning av underlag inför ÖBs och andra högre chefers resor, möten och besök
 • leda beredningen av ärenden med internationellt fokus inom Högkvarteret inför beslut av Försvarsmaktens högre chefer eller vidare beredning vid Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
 • stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med underlag kopplat till internationella samarbeten (exempelvis avtal, möten, resor och besök m m)
 • lämna stöd och inhämta underlag från av Sverige utsända försvarsattachéer
 • samverka med utländska försvarsattachéer ackrediterade till Sverige.

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk examen (masterexamen), i första hand inom statsvetenskap och gärna med inriktning mot internationella relationer eller säkerhetspolitik
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Erfarenhet av arbete på strategisk nivå med internationell koppling inom myndighet/företag/organisation 

Meriterande

 • Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmakten och Högkvarterets organisation, uppgifter och arbetssätt
 • Erfarenhet av bi- och multilateralt försvarssamarbete på militärstrategisk nivå i nära samarbete med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och/eller på internationell nivå (exempelvis FN, EU, Nato eller Nordefco)
 • Erfarenhet av internationell insatstjänstgöring
 • Erfarenhet av militär tjänstgöring (militär grundutbildning)
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system (PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS)
 • Språkkunskaper i tredje språk vilka medger lösande av arbetsuppgifter mot för FM prioriterade partners.

Personliga egenskaper
Arbetet ställer höga krav på en helhetsförståelse för Försvarsmaktens verksamhet och myndighetens relationer med andra nationer och internationella organisationer. Då verksamheten ofta har en nära koppling till Försvarsmaktsledningen (FML) och myndighetens främsta representanter krävs en stor förmåga att skilja huvudsak från bisak. Vidare krävs en hög grad av personlig integritet och drivkraft, god analysförmåga, förmåga att över tid hantera flera och ofta komplexa ärenden samt förmåga att arbeta i både grupp och självständigt, ofta under tidspress.

Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Övrigt
Tillsvidareanställning. Tjänsten inleds med provanställning om 6 månader vid Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm. Anställning inom Försvarsmakten innebär internationell arbetsskyldighet. Tillträde: 2021-04-01 (eller enligt överenskommelse)

Upplysningar om befattningen
Överste Jerker Sundström, chef LEDS INRI IR.Tel: 08 – 788 75 00 (Växel)

Fackliga företrädare
Camilla Robertsson (SACO)
Lise-Lotte Larsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (OFR/S)
Arne Nilsson (OFR/O)
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast: 2021-02-07. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Din ansökan gör du i ReachMee på https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/24383/handlaggare-till-sektionen-for-internationell

ICA Sverige söker Sitesäkerhetschef

ICA Sverige söker nu en Sitesäkerhetschef med fokus på våra lager och kontor i Sverige.

Risk och Säkerhet ICA Sveriges huvuduppgift är att stödja lager, kontor och butik i säkerhetsrelaterade frågor och säkerställa att rätt säkerhetsnivå upprätthålls i ICA Sveriges verksamhet, att detta arbete bedrivs systematiskt och försöker förhindra att oönskade händelser uppstår. Vi söker nu en Sitesäkerhetschef inom ICA Sverige för vår Logistik och E-handelslogistik. Rollen ingår i ICA Sveriges risk och säkerhets ledningsgrupp.

Det här är ditt blivande jobb

Som Sitesäkerhetschef har du ansvar för att stödja, driva och tillsammans med ledningsgruppen utveckla risk och säkerhetsarbetet på våra totalt sju olika Logistik och E-handelslogistik siter som spridda över hela landet. Till din hjälp har du en risk och säkerhetsansvarig på varje site för vilka du också har personalansvaret.

Det innebär att dina medarbetare är spridda över landet och det förekommer därmed en del resor i tjänsten.

Dina arbetsgifter är varierande och bedrivs i en verksamhet i ständig förändring. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

 • Ledarskap på distans för teamet
 • Skadeförebyggande/loss prevention arbete
 • Soft security inkl personssäkerhet
 • Säkerhetssystem
 • Utredningar och riskanalyser
 • Logistik specifika säkerhetsfrågor 
 • Taktiskt FM arbete avseende säkerhet

Du kommer att arbeta proaktivt genom att ge verktyg, stöd och utbildning till siterna och logistiken så att de kan säkerställa sitt arbetsgivaransvar inom säkerhetsområdet.

Du kommer att arbeta mycket med att utveckla och stödja medarbetarna inom teamet att utvecklas och utmanas för att ta nya kliv i en föränderlig verksamhet samtidigt som vi tillsammans skapar en trygg arbetsplats för alla våra medarbetare i bolaget.

Vill du göra varje dag lite enklare ihop med oss?

Det är nämligen precis det vi vill göra. För våra kunder och för oss själva. Vi vill att alla ska kunna må bättre, handla bekvämare, laga bättre mat och leva i ett mer hållbart samhälle. Och det är du och vi tillsammans som gör det här. För att lyckas med det måste vi hela tiden utmana oss själva. Vi måste hela tiden jobba ihop för att behålla bra relationer, goda samarbeten och det där starka entreprenörsdrivet för att fortsätta att utvecklas. Innovation och digitalisering är otroligt viktigt för oss. Det är så vi hittar lösningar som håller för framtiden. När det gäller din egen utveckling är det också rätt bra att vi är så stora som vi är och jobbar inom så många olika områden. Det betyder att du kan hitta din egen väg framåt och påverka hur du själv ska utvecklas och växa. Allt det här kombinerat tycker vi skapar riktigt bra förutsättningar för att du och vi ska kunna hänga ihop riktigt länge – och ha kul längs vägen.

Vem är du? 

Du är en ledare, och har redan haft medarbetaransvar i tidigare roller. Du har således stor erfarenhet vad gäller risk- och säkerhetsarbete i ledande befattning.

Du har en högskoleutbildning, eller erfarenhet som bedöms som likvärdig, med inriktning mot Risk och Säkerhet.

Du har erfarenhet av säkerhetsarbete och Risk Management samt erfarenhet från detaljhandeln eller logistik.

Rollen innehåller en stor bredd av arbetsuppgifter och därför är det viktigt att du är prestigelös och flexibel och värnar om människors integritet. Du har förmågan att arbeta proaktivt samtidigt som du kan hantera att det ibland är kort framförhållning där vardagen inte går att planera i alla delar. Du är en utåtriktad, driven och lyhörd person som har lätt att skapa förtroende och en mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.

Tjänsten innebär en del resor inom Sverige. Placeringsort kan diskuteras.

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Tillträde

snarast

Kontaktperson

Ulrika Dahlin

Chef Risk och Säkerhet ICA Sverige

Telefon 08-561 511 05

ulrika.dahlin@ica.se

Sista dag för ansökan

2020-01-17

Ansök här:
https://www.icagruppen.se/karriar/#!/lediga-jobb/lb//karriar/lediga-jobb/jobbannonsmall//ajax?id=R0012375

Försvarsmakten: Internrevisor

BEFATTNINGEN ERBJUDER

Försvarsmakten är en komplex verksamhet som under flera år framöver ska växa både kvantitativt och avseende förmåga. Internrevisionen har en viktig roll i arbetet med att utvärdera om utvecklingen sker i linje med myndighetsledningens intentioner. Som internrevisor finns därmed stora möjligheter att bidra till säker utveckling och utmanas i en av Sveriges viktigaste verksamheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Om enheten

Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

Myndighetsledningen utgörs av överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD).  Vid Högkvarteret arbetar ca 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Internrevisionen är direkt underställd ÖB/GD och ingår administrativt i Högkvarteret.

Försvarsmaktens internrevision bistår myndighetsledningen med att utvärdera och utveckla verksamheten genom den interna styrningen och kontrollen. Internrevisionen har också en viktig rådgivande roll som stöd till Försvarsmaktens ledningen och verksamheten.

Internrevisionen består för närvarande, av sju medarbetare, såväl civila som militära. Medarbetarna har varierande men kompletterande erfarenheter och kompetenser. I den mån ytterligare kompetenser är nödvändiga, lånas dessa in från andra delar av organisationen eller hyrs in externt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

In din roll leder och medverkar du i granskningar av Försvarsmaktens förband och andra enheter, system, funktioner och processer.  Du tar aktivt del i bevakning av utvecklingen i Försvarsmakten och omvärlden, ibland tillsammans med andra myndigheter. Du är delaktig i analys av risker och planering. Du rapporterar till chefen för internrevisionen och vid föredragning av rapporter för granskade enheter och medverkar ibland även i föredragningar för myndighetsledningen.

Resor ingår i befattningen.

Kvalifikationer

 • akademisk examen på grundnivå, gärna motsvarande civilekonom
 • minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete inom internrevision
 • mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift
 • erfarenhet från statlig myndighet
 • B-körkort

Meriterande

 • Certifiering från IIA som Internrevisor eller liknande (CIA)
 • Erfarenhet från Försvarsmakten t ex som reservofficer
 • Erfarenhet från arbetsledning
 • Erfarenhet från IT-granskning
   

PERSONLIGA EGENSKAPER

Som medarbetare vd internrevisionen är det viktigt att du är kommunikativ, tydlig och lyhörd. Du har god samarbetsförmåga, ett konsultativt förhållningssätt och Du skapar förtroendefulla relationer. Du har utvecklad analytisk förmåga och ett holistiskt synsätt. I rollen krävs hög integritet och förmåga att vara objektiv och självständig gentemot verksamheten. Du ska ha vilja och förmåga att utveckla internrevisionen i enlighet med de krav som internrevisonens uppdragsgivare pch god internrevisionssed ställer.

 Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt vår värdegrund. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


ÖVRIGT

Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef för internrevisionen Anders Thunholm

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-specialist Helena Soläng: helena.solang@mil.se alternativt 0708-361632

Fackliga företrädare:

Camilla Robertsson (SACO)
Lise-Lotte Larsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet)
Arne Nilsson (OFR/O)
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-21. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansök via: https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/24153/internrevisor

Röda korset: Tematisk rådgivare Nationell Krisberedskap

Röda Korset är världens största humanitära nätverk, med uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande. Röda Korset finns i hela världen, i 192 länder, för att hjälpa människor som drabbas av kriser, konflikter och naturkatastrofer.

Den svenska organisationen har sin bas i ca 700 lokala kretsar, med stöd av 430 tjänstepersoner på centrala kontor. Vi driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi ingår som en mycket aktiv medlem bland de 192 nationella föreningar som utgör den internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-rörelsen.

Svenska Röda Korset har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta. I ökande grad vill vi påverka och bidra till diskussionen hur vi långsiktigt stödjer samhällets och människors egen förmåga till hållbar utveckling – både i Sverige och på plats i andra länder. Vi behöver fortsätta förändra och modernisera oss, och det behöver du hjälpa oss att förverkliga.


Bli en del av världens främsta katastroforganisation

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vår vision är att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Vi finns på plats före, under och efter katastrofer och kriser, i såväl Sverige som i andra delar av världen för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respek­ten för varje människas värdighet.

Röda Korsets styrka är att vi finns överallt, med närmare 23 000 engagerade volontärer runtom i landet och 12 miljoner volontärer över hela världen. Röda Korset har ett särskilt uppdrag i den internationella humanitära rätten, att hjälpa människor som drabbats av krig och konflikt. Tack vare vårt unika mandat, vår neutralitet och opartiskhet finns vi på plats i oroshärdar och krigszoner, dit ingen annan når.

I Sverige bedriver vi bland annat behandlingscenter för krigsskadade och torterade, vi har en vårdförmedling för papperslösa och andra migranter samt erbjuder rådgivning i enskilda flyktingärenden. Dessutom efterforskar vi anhöriga som kommit ifrån varandra vid en kris eller katastrof och bistår när de återförenas.

Varmt välkommen.

ENHETENS UPPDRAG

Enheten ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra SRK:s nationella samlade roll, förmåga och organisation inom beredskap före, respons under och återhämtning/lärande efter en kris och/eller väpnad konflikt. Genom sakkunskap och resurser ger vi stöd till och ledning av insatser. Detta innefattar rådgivning, planering och operativ respons.

Om tjänsten

Tematisk rådgivare Nationell beredskap är expert inom sakområdet (Krishantering, samhällsstörningar och civilt försvar) och ansvarar för att ge tematiskt och tekniskt stöd till våra verksamheter samt driva på utvecklingen för respektive område i samverkan med andra enheter. Utifrån behovsanalys omsätts teori till praktisk nytta. I rollen ingår bl.a:

 • Upprätthålla sakkunskap och bidra till att nya rön implementeras i berörda verksamheter. Bidra till och ta vara på lärande inom området, såväl internt som externt.
 • Omvärldsbevaka och samverka med för sakområdet relevanta externa och interna partners, myndigheter och organisationer. Vara Svenska Röda Korsets representant och talesperson inom sakområdet.
 • Sammanfatta, analysera och bereda underlag för utveckling, förnyelse och/eller opinionsbildning och påverkansarbete inom området samt i förekommande fall föreslå åtgärder.
 • Lämna synpunkter och underlag i samband med remisser och andra förfrågningar.
 • Ansvara för att sprida och vid behov anpassa eller utarbeta verktyg och policydokument, metoder, och riktlinjer, utifrån rörelsens styrdokument.
 • Ge utbildning och sakkunnigt stöd samt bidra till att anställda och frivilliga har adekvata kunskaper för sina uppdrag.

I rollen ingår också att stärka rörelsens arbete inom respektive sakområde och agera konsultativt stöd till hela organisationen.

Du har

 • Lämplig högskoleutbildning inom exempelvis statsvetenskap, risk- och krishantering, eller annan utbildning inom samhällssäkerhet.
 • Minst 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet från, och mycket god sakkunskap inom krisberedskap och civilt försvar.
 • God kännedom om relevanta externa samarbetspartners och nätverk.
 • God kommunikativ förmåga, i tal och skrift på svenska och engelska, likvärd nivå svenska C1 och engelska B2 i CEFR.
 • Erfarenhet från folkrörelsearbete/arbete med frivilliga.
 • Erfarenhet av att ta fram remissunderlag och andra typer av underlag för kommunikation med myndigheter och andra offentliga aktörer.

Det här är egenskaper som vi bedömer som viktiga rollen

 • Samarbetsförmåga
 • Förmåga att arbeta strategiskt och analytiskt
 • Helhetsperspektiv
 • Mål- och resultatinriktan
 • Vilja att driva utveckling och förnyelse, kreativ och nytänkande

Om tjänsten

Tjänsten är ett vikariat på 9 månader, heltid, 12 april 2021- 15 jan 2022. Tjänsten kan utgå från alla våra fyra kontor- Göteborg, Malmö, Stockholm eller Umeå. Sista ansökningsdag är den 24:e januari 2021.

Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ylva Jonsson Strömberg, rekryterande chef på Ylva.Jonsson.Stromberg@redcross.se eller 08-452 46 68.

Sista ansökan
2021-01-24

Ansökan via: https://www.rodakorset.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?jobid=145726

SWEDINT SÖKER STABSOFFICER/INTERNATIONELL HANDLÄGGARE TILL FÖRMÅGE- OCH UTVECKLINGSAVDELNINGEN

OM TJÄNSTEN

Swedish Armed Forces International Centre (Swedint) är en försvarsmaktsresurs vars huvuduppgift är att genomföra individuell träning och utbildning för militär, polis och civila inför deltagande i uppdrag under ledning av Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU), North Atlantic Treaty Organization (Nato), eller andra organisationer.

Förmåge- och utvecklingsavdelningen vid Swedint analyserar och inriktar utbildningsverksamheten vid Swedint. Vi följer trender, samt identifierar utvecklandet av nya koncept och doktriner inom FN, Nato, EU, AU och OSSE med syftet att analysera möjlig implementering i Swedints kursverksamhet, eller behov av utvecklandet av nya kurser. Vidare utvecklar och vidmakthåller vi samarbetet med andra svenska myndigheter samt med civila och militära internationella partners inom ramen för utbildning och träning inför fredsoperationer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Följa och analysera utvecklingen inom FN, EU, NATO och Nordefco. Analysera trender och identifiera utvecklingen av nya koncept och doktriner inom dessa organisationer, vilka kan behöva implementeras i Swedints kursverksamhet, eller kan leda till utveckling av nya kurser
 • Analysera Swedints utbildningsbehov och utarbeta förslag för utveckling av verksamheten
 • Vidmakthålla ett nätverk med relevanta internationella aktörer och partners
 • Beredd att stödja övriga avdelningar vid Swedint vid genomförandet av kurser, till exempel i rollen som föreläsare eller aktivt deltagande i rollspel

Kvalifikationer

 • Officersexamen
 • God analystisk, verbal och stilistisk förmåga
 • Erfarenhet från arbete med eller inom internationella organisationer
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande kvalifikationer

 • Akademisk examen i Freds- och konfliktforskning, Statskunskap eller annan examen relevant för tjänsten
 • Erfarenhet från internationell militär tjänstgöring, gärna på stabsbefattning
 • Erfarenhet av att jobba med internationell stabsutbildning
 • Erfarenheter av analytiskt arbete

Personliga egenskaper

Du har förmåga att jobba i grupp såväl som självständigt. Du har god samarbetsförmåga, även vid arbete under press. En förutsättning för att klara arbetsuppgifterna är att du är strukturerad, drivande, ordningsam, flexibel och lyhörd. Du måste kunna hantera komplexa arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningsperiod
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en provanställning om 6 månader. Tjänsteställe Kungsängen.

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av avdelningschef Susanne Norén, +46 76 636 65 79, susanne.noren@mil.se

Fackliga representanter
OFR/O Livgardet Stefan Morin, SEKO Thomas Klasson, SACO Johan Gillemyr; OFR/S Försvarsförbundet Kenneth Hartikainen. Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00.

Intresseansökan

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-10. Till ansökan skall CV och personligt brev bifogas.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/23691/swedint-soker-stabsofficerinternationell-hand

Sverof rekryterar projektledare!

Sverof, Förbundet Sveriges Reservofficerare, är ett partipolitiskt obundet riksförbund för reservofficerare. Behovet av aktiva reservofficerare ökar när Försvarsmakten ska växa. Tillsammans med Försvarsmakten kommer vi nu att driva ett projekt för att få fler personer att vilja bli reservofficerare, och för att öka förståelsen för reservofficerens roll i det civila samhället och i totalförsvaret. Vi ska tillsammans hitta moderna vägar för att rekrytera, attrahera och utveckla reservofficerare för ett försvar i tillväxt.

Det ska ske genom utveckling och kreativ användning av våra digitala kanaler. Detta ska generera informations- och kommunikationsinsatser och möten med värnpliktiga eller studenter på mässor. Det kan ske genom engagemang i vår idrottsverksamhet, i vår internationella eller ideella och lokala verksamhet.

Vi söker efter en driven talang som brinner för reservofficerssystemet och totalförsvaret. Du har god IT-kunskap, är van vid att hitta smarta kommunikationsvägar och tycker om att arbeta i projektform. Tillsammans med Sverofs och Försvarsmaktens arbetsgrupp kommer du ha goda möjligheter att påverka projektets inriktning. Du är kreativ, ansvarstagande och har god initiativförmåga. Om du har erfarenhet från arbete inom Försvarsmakten – eller är reservofficer – är det meriterande. Uppdraget går utmärkt att kombinera med militär tjänstgöring. Vi ser gärna att du har erfarenhet från idéburna organisationer.

Då tjänsten kommer innebära samverkan med Försvarsmakten och i vissa fall tillträde till Försvarsmaktens anläggningar så behöver du vara svensk medborgare.

Krav:
• Svensk medborgare
• B-Körkort
• Dela förbundets värderingar och syn på totalförsvaret
• Vana vid arbete med sociala medier

Meriterande:
• Van att arbeta med WordPress eller andra webbaserade verktyg för hemsidor
• Bakgrund inom marknadsföring och/eller erfarenhet som säljare
• Tekniskt intresse
• Är reservofficer eller har påbörjat utbildning till reservofficer
• Bakgrund från Försvarsmakten, försvarsindustrin, försvarsmyndighet eller de frivilliga försvarsorganisationerna.
• Erfarenhet av att driva projekt

Arbetsplatsen är belägen i centrala Stockholm. Tjänsten är en allmän visstidsanställning fram till 2022-08-31 på heltid med start omgående. Målstyrd arbetstid tillämpas. Projektet utvärderas i augusti 2022, därefter kan det finnas möjlighet till förlängning. Välkommen med ditt personliga brev, CV samt löneanspråk till oss via e-post. Vi intervjuar löpande, så inkom med din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen till denna befattning stängdes 2020-12-31 och det är inte längre möjligt att söka.

Platser kvar på Försvarsutbildarnas kurs ”Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar”

Det finns ännu platser kvar på Försvarsutbildarnas kurs ”Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar”, som genomförs 20-22 november 2020 på Tylebäck kursgård i Halmstad.

Kursen är avsedd för blivande informatörer från frivilliga försvarsorganisationer som efter genomförd utbildning ska genomföra introduktion för nya medlemmar i sina respektive organisationer.

Kursen ger dig grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna inom följande områden:

 • omvärldsläget,
 • vilka värden vi försvarar,
 • vilken värdegrund vi har,
 • totalförsvarets organisation och uppgifter,
 • frivilliga försvarsorganisationers uppdrag, roller och organisation,
 • totalförsvarets behov av frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar,
 • vad det innebär att vara frivillig och vilka möjligheter det finns till engagemang.

Läs mer om kursen och gör en ansökan via Försvarsutbildarnas hemsida: https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/kurser-for-dig-i-frivillig-forsvarsorganisation-och-forsvarsmakten/informator-introduktionsutbildning-for-nya-medlemmar/

Sök till Taktisk stabskurs (TSK) på Försvarshögskolan!

Du som är reservofficer med kaptens grad kan nu söka till Taktisk stabskurs (TSK) och på så sätt kvalificera dig för placering på befattningar avsedda för majors grad. Taktisk stabskurs är en akademisk utbildning på grundnivå och genomförs som uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan. Kursens syfte är att ge reservofficeren grundläggande kunskaper och förmåga i taktik, planering och genomförande av en gemensam operation.

Ansökan sker genom ditt förband och första kontakt för dig som är intresserad bör vara närmsta chef.

Känner du någon som skulle passa? Tipsa dem att söka!

För mer info kring ansökan, klicka här!

Om du vill läsa mer om kursen, omfattning och innehåll kan du klicka här för att komma till Försvarshögskolans kurssida!

Secured By miniOrange