Sverof & Rosis bjuder in till digitalt kunskapsseminarium 22-23 maj

Sverof är stolta att i samarbete med vår lokalförening i Svealand, Rosis, bjuda in våra medlemmar till ett digitalt seminarium på temat ”nu blåser förändringens vind”. Seminariet pågår under två dagar, 22-23 maj, och innehåller föreläsningar om bland annat utvecklingen i närområdet, uppbyggnaden av totalförsvaret och samhällsberedskap. I samband med föreläsningarna kommer det även finnas möjlighet till frågor och diskussion med föreläsarna och andra deltagare.

Föreläsare på seminariet är Tommy Jeppsson, överstelöjtnant, författare och redaktör för Krigsvetenskapsakademins tidskrift, Lars Björk, tidigare underrättelseofficer och rysslandsexpert, samt Lars Holmqvist, reservofficer och försvarsskribent hos Krigsvetenskapsakademin.

Du som är medlem i Sverof anmäler dig senast 17 maj via mail till kansli@sverof.se, för dig som är medlem i Rosis sker anmälan via Rosis hemsida.

För mer information se Rosis hemsida!

Preliminärt program

Lördag 22 maj: 

09.45 – 10.15 Uppkoppling. Genomgång mål och innehåll
10.15 – 10.50 Omvärldsöversikt – strategisk vindkantring
11.00 – 12.30 Civil beredskap
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.15 Den militära utvecklingen i närområdet
14.25 – 15.15 Övningar och incidenter/kränkningar, Ukraina
15.15 – 15.30 Kunskapskontroll 1

Söndag 23 maj: 

09.45 – 10.00 Uppkoppling och backspegel
10.00 – 10.50 Svensk försvarspolitik och Försvarsmakten
11.00 – 11.50 Norden, baltiska staterna och nordiskt försvarssamarbete
12.00 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.30 Terrorism
13.40 – 14.20 Informationspåverkan
14.30 – 15.10 Cyberkrigföring
15.10 – 15.30 Kunskapskontroll 2 och avslutning

Datum: 2021-05-22 & 2021-05-23
Plats: Webbaserat. Länk skickas till anmälda deltagare.
Starttid: Lördag 22 maj 09:45
Sluttid: Söndag 23 maj 15:30
Anmälan: Du som är medlem i Sverof anmäler dig senast 17 maj genom mail till kansli@sverof.se
Kostnad: ingen, Sverof och Rosis står för kostnaden

STABSOFFICER PERSONALLEDNING OCH STYRANDE DOKUMENT TILL HÖGKVARTERET

OM TJÄNSTEN

Är du intresserad av stabsarbete och projektledning?  Har du kompetens inom planering, inriktning av myndighetsledning, styrande dokument och beslutsunderlag? Söker du en bred roll med stort eget ansvar i en sektion som präglas av gott samarbete, hög kvalitet och fokus framåt? Välkommen med din ansökan till Planeringssektionen i Försvarsmaktens Ledningsstab.

Rollen som Stabsofficer ingår i Personalavdelningens Planeringssektion, en del av Ledningsstaben i Försvarsmaktens Högkvarter (FM HKV). I Ledningsstabens uppgift ingår att samordna arbetet i högkvarteret samt att ta fram beslutsunderlag för överbefälhavaren. Inom Ledningsstaben finns bland annat funktioner för strategisk inriktning, planering och ekonomistyrning, verksamhetsutveckling och internationell samverkan. Planeringssektionen verkar direkt under Försvarsmaktens Personaldirektör och ansvarar på militärstrategisk nivå för myndighetens personalsystem och dess personal- och kompetensförsörjning. Sektionen består av 12 seniora och ambitiösa medarbetare med fokus framåt. Vi arbetar med planering, uppföljning och målsättningar för personalförsörjningen inom områden som försvarsmaktsplanering, försvarsplanering, utvecklingsfrågor och systemutveckling samt analys. Vidare stödjer vi Försvarsplaneringen med personalförsörjning vid höjd beredskap samt planerar och deltar i övningsverksamhet för HKV.

Om Befattningen:

Rollen innebär att ansvara för Försvarsmaktens styrande dokument och publikationer inom områdena personalförsörjning och personaltjänst, samt att leda och ingå i både komplexa och mindre projekt med fokus på förändring-och utvecklingsarbete. Innehåll i publikationer ägs till stor del av andra sektioner, vilket innebär att du har ett ansvar över samarbete och samverkan och att innehåll stödjer den av Personaldirektören tydlig inriktningen. Rollen erbjuder en stor möjlighet att påverka genom delaktighet i Försvarsmaktens förändrings-och tillväxtresa.

 Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Ansvar för styrande dokument inom områden personalförsörjning och personaltjänst
 • Ta fram konsekvensanalyser, skriva föredragnings-PM och vara föredragande för b.la. Personaldirektören, Generaldirektören och Försvarsmaktsledningen
 • Ärendeansvarig inom Personaldirektörens och FM utbildningschefs publikationsområden
 • Självständigt arbeta med och/eller leda ett samordnande arbete med hela flödet för ny eller reviderad publikation
 • Utbilda i innehåll och process för nya och reviderade publikationer
 • Leda regelöversynsmöten veckovis

Kvalifikationer:

 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av projektledning och stabsarbete
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av myndighetsledning och styrande dokument
 • Aktuell arbetslivserfarenhet från större myndighet eller större organisation
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska

Meriterande:

 • Yrkesofficer eller Reservofficer i nivå OF-3 eller OR 8
 • Relevant arbetslivserfarenhet som Planlagschef eller Projektledare
 • Aktuell arbetslivserfarenhet från politisk styrd organisation
 • Kunskap i Prio, Emilia och Vidar
 • Bakgrund från marinen eller flygvapnet

Personliga egenskaper:
Arbetet innebär stor och direkt påverkan på Försvarsmaktens strategiska planering, vilket innebär att du måste ha hög integritet. Du har en god förmåga att företräda sektionen vid föredragningar för den högre militära ledningen, en god förmåga att uttrycka dina åsikter och är tydlig och kommunikativ. Du är också duktig på att nätverka och skapa förtroendefulla relationer och samarbeten. Vidare är du noggrann, stabil och en god lagspelare. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.


Övrigt:
Befattningen är kravsatt OF 3 (OR 8) men vi ser gärna att du som är Reservofficer söker.  Befattningen är även öppen för dig som är civil.
Tillträde snarast enl. ök. 
Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas om kandidat inte är anställd i Försvarsmakten.
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.

Förfrågningar om befattningen kan göras till Chef för Planeringssektionen Överste Peter Tagesson, tfn 08-788 75 09 / 073-801 90 14.

Fackliga företrädare
Camilla Robertsson (SACO), Thomas Klasson (SEKO), Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet OFR/S), Arne Nilsson (OFR/O). Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan: senast 7 maj 2021. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev i vilket du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats: https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/25132/stabsofficer-personalledning-och-styrande-dok

SÄPO: Enhetschef tillika informationssäkerhetschef till avdelningen för intern säkerhet

Är du en strategisk tänkare med ett brett perspektiv och vill vara med och utveckla och leda Säkerhetspolisens interna säkerhetsavdelning? Har du dessutom flerårig erfarenhet av strategiskt informationssäkerhets- och säkerhetsskyddsarbete, då är du kanske vår nya enhetschef som vi nu söker.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2021-03-08
Referensnummer: 2021-793

Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Våra motståndare följer inte regler eller givna mönster. Därför tar vi ingenting för givet och förväntar oss det bästa från varandra, varje dag.

Dina egenskaper

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som arbetar med det tillitsfulla ledarskapet och som får andra att utvecklas och växa. Som ledare är du prestigelös, engagerad och tillvaratar dina och avdelningens medarbetares potential och kompetens. Du kommer vara en viktig del i avdelningens uppbyggnadsfas och för att lyckas i rollen är det viktigt att du kan sätta tydliga mål samt drivs av förändrings- och utvecklingsarbete. Du tänker strategiskt med ett brett perspektiv på frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och anpassar handlingar och aktiviteter till detta.

Samverkan är en mycket viktig del i uppdraget vilket kräver att du har god förmåga att kommunicera både internt och externt. Vidare ser vi att du har hög integritet och kan hantera information i förtroende.

Som chef bidrar du aktivt till ett trivsamt arbetsklimat och en kultur som präglas av förtroende, tillit, engagemang och motivation.

Ditt uppdrag

Avdelningen för intern säkerhet ansvarar på strategisk nivå för Säkerhetspolisens egna säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Som enhetschef och tillika informationssäkerhetschef på den nyinrättade interna säkerhetsavdelningen kommer du att vara delaktig i att utveckla och leda avdelningens strategiska interna säkerhetsarbete, Du arbetar i nära samverkan med avdelningschefen och ingår i avdelningsledningsgruppen. Som informationssäkerhetschef har du en strategisk roll att utveckla, inrikta och följa upp informationssäkerhetsarbetet på hela myndigheten. En viktig del av arbetet är att ställa de generella och övergripande informationssäkerhetskraven men även ställa informationssäkerhetskrav utifrån myndighetens kontinuitets- och beredskapsplanering. Informationsstrategier och kvalitetssäkring är två ledord i arbetet.

En annan naturlig del av arbetet är att samverka och delta i samverkansforum internt men även nationellt och internationellt. Du har direkt personalansvar för gruppchefer och i uppdraget ingår också att stödja och motivera enhetens medarbetare. I din roll i avdelningens ledningsgrupp förväntas du även kunna bidra inom andra områden kopplat till avdelningens uppdrag.

Din kompetens

För tjänsten krävs att du har relevant akademisk utbildning eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har flerårig chefs- och ledarskapserfarenhet med personalansvar. Vidare har du flerårig aktuell erfarenhet av strategiskt informationssäkerhets- och säkerhetsskyddsarbete på en större organisation samt flerårig erfarenhet av rollen som kravställare i informationssäkerhetsarbete inom säkerhetsskydd. Utöver detta ser vi att du har god kunskap om lagregleringen inom informationssäkerhets- och säkerhetsskyddsområdet samt erfarenhet av införande och tillämpning av ISO 27001 och NIST 800-34/53/171. Du har även god förmåga att skriva och kommunicera på svenska såväl som engelska

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från verksamhet kopplad till säkerhets- och underrättelsetjänst samt goda kunskaper i signalskyddsarbete. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att leda genom andra chefer.

Om Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Därför finns det många olika yrken och kompetenser hos oss. Vi samarbetar och lär av varandra. Lagarbetet behövs för att förstå och hantera komplexiteten i vårt uppdrag. Vi har cirka 1 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”.

Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet.

Om Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten, och vi eftersträvar en jämn könsfördelning.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa rekryterande chef Magnus Krumlinde via växeln på tfn 010-568 70 00. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten på tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Samtliga handlingar ska vara i MS Word- eller pdf-format. Obs! Spara försättsbladet på din dator innan du fyller i och bifogar det.
Försättsblad för ansökan (pdf, 571.1 kB)

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med referensnummer 2021-793. Om du skickar e-post, ange även referensnummer i ämnesraden.

E-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

Postadress:
Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till SÄPO, inte via en länk.
Ansökan ska ha kommit in senast 2021-03-08.

https://www.sakerhetspolisen.se/omsakerhetspolisen/jobbahososs/ledigajobb/enhetscheftillikainformationssakerhetscheftillavdelningenforinternsakerhet.5.73abdb86175b0ea2f11379.html

MSB: Var med och utveckla informationssäkra digitala arbetssätt för den svenska förvaltningen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Är du CISO eller motsvarande och vill arbeta med säker och hållbar digitalisering i samhället?

Då kanske det är du som är vår nästa kollega?

Vi söker dig som vill bidra till en säkrare och hållbar informationshantering i ett digitaliserat samhälle. Du kommer att tillhöra enheten för systematisk informationssäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Enheten består idag av 12 medarbetare av totalt cirka 120 på avdelningen. Vi är det nationella stödet till samhället i det förebyggande arbetet med systematisk informationssäkerhet. I det ingår att ge stöd både på organisationsnivå och mellan organisationer inom svensk förvaltning. Vårt uppdrag där du kommer att verka kan delas in i tre delar.

 • att förstå behovet av kunskap och stöd genom dialoger, nätverk och undersökningar,
 • att ta fram och utveckla olika former av vägledande stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ofta i samarbete med andra parter samt
 • att föra ut och tillhandahålla kunskapen och stödet i de personliga möten och genom andra kanaler.

Arbete med standardisering och terminologi inom informationssäkerhet är uppgifter som också ingår i uppdraget.

Utifrån dina kunskaper om systematiskt informationssäkerhetsarbete kommer du att kunna arbeta brett inom enhetens hela uppdrag tillsammans med övriga medarbetare. Här ingår att bidra till utvecklingen av en säker och hållbar förvaltningsgemensam infrastruktur för digitalisering, ett arbete som myndigheten för digital förvaltning leder. Du kommer att företräda verksamheten både inom MSB och externt eftersom det ingår i arbetet att samverka i olika former med såväl andra avdelningar på myndigheten, näringsliv, centrala myndigheter som andra samhällsaktörer inom området.

Din kompetensprofil 
Vi söker dig som har varit drivande i en eller flera organisationers systematiska arbete med informationssäkerhet som CISO eller motsvarande. Du har flera års erfarenhet av att arbeta inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Ditt intresse för både samhällsutveckling och teknikutveckling kommer väl till pass här, liksom din goda förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift framförallt på svenska.

Meriterande är att ha pedagogisk utbildning eller mycket god kunskap inom det pedagogiska området. Utbildning och praktik som kommunikatör är också meriterande liksom tidigare arbete med standardisering.

Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra människor och har även förmåga att arbeta självständigt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt justera ditt synsätt och förhållningssätt – se möjligheterna i förändringar.

Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och har lätt för att driva arbetet framåt i en komplex miljö. Du är också bekväm med att ha en stödjande och vägledande roll och kunna anpassa ditt arbete till olika målgrupper genom att ta deras perspektiv. Du är prestigelös, lyhörd, kommunikativ och bidrar till en bra arbetsplats. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har förmåga att möta människor utifrån deras behov och skapa goda relationer.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Anställningsform 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm på vårt kontor i Tomteboda, Solna, eller i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Din ansökan 
ska vara inkommen till MSB senast den 7 mars 2021, märkt med referensnummer 2021/15. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

https://msb.varbi.com/se/what:job/jobID:381040/type:job/where:4/apply:1

FÖRSVARSMAKTENS HÖGKVARTER SÖKER STRATEG TILL LEDNINGSSTABENS TOTALFÖRSVARSAVDELNING FRIVILLIGSEKTION

OM TJÄNSTEN

Ledningsstabens Totalförsvarsavdelning
Försvarsmakten har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) främja och utveckla en sammanhängande totalförsvarsplanering i Sverige. Försvarsmaktens totalförsvarsarbete leds och samordnas av Totalförsvarsavdelningen. 

Totalförsvarsavdelningen är en av nio avdelningar på Ledningsstaben på Försvarsmaktens Högkvarter (HKV). Avdelningen ansvarar för att utveckla, leda och samordna Försvarsmaktens totalförsvarssamverkan, myndighetens hållbarhetsarbete samt den frivilliga försvarsverksamheten. Avdelningen består av tre sektioner – Totalförsvarssektionen, Hållbarhetssektionen och Frivilligsektionen.

Frivilligsektionens ansvar och uppgifter
Frivilligsektionens uppgifter är att skapa tydlighet och effektivitet för den frivilliga försvarsverksamheten både inom Försvarsmakten och i samarbetet med de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) och andra samarbetspartners (MSB m.fl.).

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer som Strateg på Totalförsvarsavdelningens frivilligsektion att planera, utarbeta och samordna underlag för den strategiska inriktningen av den frivilliga försvarsverksamheten i Försvarsmakten. Du kommer också  att samverka med andra myndigheter bl.a. MSB inom ramen för den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret. Du kommer att delta vid dialoger, utforma uppdrag och framtagande av långsiktig inriktning i samverkan med de frivilliga försvarsorganisationerna och andra enheter inom HKV. Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som spänner över ett brett spektrum av ämnesområden. Därav är den dialog som du kommer att vara delaktig i varierande och utmanande. Ditt arbete kommer att vara essentiellt för det samarbetet som finns mellan Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna, ett samarbete som är mycket viktigt för Försvarsmaktens förmåga att utbilda och tillsätta specialistbefattningar inom samtliga delar av Försvarsmakten. Du kommer också att delta i studier, projekt och utredningar.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av arbete i Högkvarteret på strategisk nivå.
 • Mycket god kunskap och erfarenhet av central planering och ledning av frivillig försvarsverksamhet.
 • Goda kunskaper om totalförsvaret och erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och organisationer.
 • Goda kunskaper i Microsoft Office.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
 • Körkort B.

Meriterande:

 • God fysisk förmåga.
 • Relevant akademisk examen eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdigt

Personliga egenskaper
Vi ser att du som sökande har en god social kompetens och är utåtriktad, då arbetet kräver en välutvecklad samarbetsförmåga och förståelse för andra verksamheter. Du ska känna dig bekväm med att möta nya människor och situationer samt kunna tala inför större och mindre grupper. Du förväntas dela Försvarsmaktens värdegrund. 
Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten för befattningen 

Övrigt
Detta är en civil befattning (nivå CF-4).
Anställningsform: tillsvidareanställning.
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.
Provanställning kan förekomma.
Arbetsort: Stockholm.
Resor i tjänsten förekommer.

Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

Förfrågningar angående befattningen kan göras till tillförordnad sektionschef major Stefan Törngren på telefon 070-364 75 01.

Fackliga kontaktpersoner 
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Regina Stengård
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Din intresseanmälan med sedvanlig meritförteckning med personligt brev samt löneanspråk ska vara oss tillhanda senast den 15 mars 2021.

https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/24732/forsvarsmaktens-hogkvarter-soker-strateg-till

LIVGARDET SÖKER STABSMEDLEM TILL FÖRSVARSMAKTENS INTERNATIONELLLA CENTER (SWEDINT)

OM TJÄNSTEN

Livgardet söker stabsmedlem/S3 till Försvarsmaktens Internationella Center (Swedint).

Swedint (Swedish Armed Forces International Centre) lyder under Chefen Livgardet och är en försvarsmaktsresurs vars huvuduppgift är att genomföra individuell träning och utbildning för militär, polis och civila inför deltagande i fredsbevarande uppdrag under ledning av FN, EU, NATO eller andra organisationer. Swedint är en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter till utveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer att vara en viktig resurs för Swedint och stabsavdelningen som ansvarar för planering, uppföljning och återrapportering av enhetens verksamhet.

I din roll kommer du bland annat att:

 • koordinera Swedints interna verksamhet
 • genomföra orderarbete
 • stödja vid planering
 • stödja övriga stabsmedlemmar vid avdelningen
 • medverka i övningar av såväl nationell som internationell karaktär inom FM
 • samordna periodisk rapportering

Kvalifikationer

 • eftergymnasial utbildning inom relevant område såsom administration, information, ekonomi alt utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig
 • stabsutbildning inom Försvarsmakten
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och på engelska
 • goda kunskaper i MS Office
 • svenskt medborgarskap
 • körkort B

Meriterande kvalifikationer

 • militär kompetens
 • erfarenhet av SAP
 • ytterligare språkkunskaper
 • erfarenhet av stabsarbete
 • internationell tjänstgöring

Personliga egenskaper

För att trivas i rollen som stabsmedlem arbetar du systematiskt och är en flexibel och ansvarstagande person som inger förtroende. Du förväntas vara självgående och ha förmågan att hantera flera olika uppgifter, stundtals under tidspress. Du ska trivas med att arbeta strukturerat, ta egna initiativ och driva arbetet på ett självständigt sätt samtidigt som du är en god teammedlem.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Övrigt:
Tjänsten: Oberoende (militär/civil), visstidsanställning 24 mån.
Arbetsort: Kungsängen
Tillträde: Enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen kan lämnas av: 

Avdelningschef Mj Jonas Edman. I första hand på email: jonas.edman@mil.se, 070-844 81 56

Planofficer Kn Joakim Nyberg. I första hand på email: joakim.nyberg@mil.se, 070-210 30 47

Fackliga representanter 
OFR/S Kenneth Hartikainen, OFR/O Stefan Morin, SEKO Thomas Klasson, SACO Johan Gillemyr, samtliga nås via växeln: 08-584 540 00.

Välkommen med din ansökan senast 2021-03-19

https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/24682/livgardet-soker-stabsmedlem-till-forsvarsmakt

HANDLÄGGARE TILL SEKTIONEN FÖR INTERNATIONELLA RELATIONER

OM TJÄNSTEN

Högkvarteret söker en civil handläggare till sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning.

Upplysningar om befattningen
Högkvarteret, Sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning (HKV LEDS INRI IR) är en del av överbefälhavarens (ÖB) och generaldirektörens (GD) stab. Sektionen ansvarar för Försvarsmaktens relationer och samarbeten med andra nationer och internationella organisationer. Vid sektionen hanteras ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga ledningar och staber inom Högkvarteret, med utländska försvarsattachéer i Sverige och våra svenska försvarsattachéer ute i världen, samt med Regeringskansliet och med andra myndigheter inom försvarsområdet.

Sektionen söker en civil handläggare som huvudsakligen ska arbeta med fortsatt utveckling av samarbete med Försvarsmakten prioriterade partners (länder och/eller organisationer).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Inrikta och samordna bi- och multilaterala försvarssamarbeten med andra berörda staber och ledningar med följande övergripande omfattning
 • ansvara för underlagsframtagning inför bilaterala stabssamtal, dess genomförande samt uppföljning
 • ansvara för framtagning samt föredragning av underlag inför ÖBs och andra högre chefers resor, möten och besök
 • leda beredningen av ärenden med internationellt fokus inom Högkvarteret inför beslut av Försvarsmaktens högre chefer eller vidare beredning vid Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
 • stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med underlag kopplat till internationella samarbeten (exempelvis avtal, möten, resor och besök m m)
 • lämna stöd och inhämta underlag från av Sverige utsända försvarsattachéer
 • samverka med utländska försvarsattachéer ackrediterade till Sverige.

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk examen (masterexamen), i första hand inom statsvetenskap och gärna med inriktning mot internationella relationer eller säkerhetspolitik
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Erfarenhet av arbete på strategisk nivå med internationell koppling inom myndighet/företag/organisation 

Meriterande

 • Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmakten och Högkvarterets organisation, uppgifter och arbetssätt
 • Erfarenhet av bi- och multilateralt försvarssamarbete på militärstrategisk nivå i nära samarbete med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och/eller på internationell nivå (exempelvis FN, EU, Nato eller Nordefco)
 • Erfarenhet av internationell insatstjänstgöring
 • Erfarenhet av militär tjänstgöring (militär grundutbildning)
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system (PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS)
 • Språkkunskaper i tredje språk vilka medger lösande av arbetsuppgifter mot för FM prioriterade partners.

Personliga egenskaper
Arbetet ställer höga krav på en helhetsförståelse för Försvarsmaktens verksamhet och myndighetens relationer med andra nationer och internationella organisationer. Då verksamheten ofta har en nära koppling till Försvarsmaktsledningen (FML) och myndighetens främsta representanter krävs en stor förmåga att skilja huvudsak från bisak. Vidare krävs en hög grad av personlig integritet och drivkraft, god analysförmåga, förmåga att över tid hantera flera och ofta komplexa ärenden samt förmåga att arbeta i både grupp och självständigt, ofta under tidspress.

Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Övrigt
Tillsvidareanställning. Tjänsten inleds med provanställning om 6 månader vid Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm. Anställning inom Försvarsmakten innebär internationell arbetsskyldighet. Tillträde: 2021-04-01 (eller enligt överenskommelse)

Upplysningar om befattningen
Överste Jerker Sundström, chef LEDS INRI IR.Tel: 08 – 788 75 00 (Växel)

Fackliga företrädare
Camilla Robertsson (SACO)
Lise-Lotte Larsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (OFR/S)
Arne Nilsson (OFR/O)
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast: 2021-02-07. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Din ansökan gör du i ReachMee på https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/24383/handlaggare-till-sektionen-for-internationell

ICA Sverige söker Sitesäkerhetschef

ICA Sverige söker nu en Sitesäkerhetschef med fokus på våra lager och kontor i Sverige.

Risk och Säkerhet ICA Sveriges huvuduppgift är att stödja lager, kontor och butik i säkerhetsrelaterade frågor och säkerställa att rätt säkerhetsnivå upprätthålls i ICA Sveriges verksamhet, att detta arbete bedrivs systematiskt och försöker förhindra att oönskade händelser uppstår. Vi söker nu en Sitesäkerhetschef inom ICA Sverige för vår Logistik och E-handelslogistik. Rollen ingår i ICA Sveriges risk och säkerhets ledningsgrupp.

Det här är ditt blivande jobb

Som Sitesäkerhetschef har du ansvar för att stödja, driva och tillsammans med ledningsgruppen utveckla risk och säkerhetsarbetet på våra totalt sju olika Logistik och E-handelslogistik siter som spridda över hela landet. Till din hjälp har du en risk och säkerhetsansvarig på varje site för vilka du också har personalansvaret.

Det innebär att dina medarbetare är spridda över landet och det förekommer därmed en del resor i tjänsten.

Dina arbetsgifter är varierande och bedrivs i en verksamhet i ständig förändring. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

 • Ledarskap på distans för teamet
 • Skadeförebyggande/loss prevention arbete
 • Soft security inkl personssäkerhet
 • Säkerhetssystem
 • Utredningar och riskanalyser
 • Logistik specifika säkerhetsfrågor 
 • Taktiskt FM arbete avseende säkerhet

Du kommer att arbeta proaktivt genom att ge verktyg, stöd och utbildning till siterna och logistiken så att de kan säkerställa sitt arbetsgivaransvar inom säkerhetsområdet.

Du kommer att arbeta mycket med att utveckla och stödja medarbetarna inom teamet att utvecklas och utmanas för att ta nya kliv i en föränderlig verksamhet samtidigt som vi tillsammans skapar en trygg arbetsplats för alla våra medarbetare i bolaget.

Vill du göra varje dag lite enklare ihop med oss?

Det är nämligen precis det vi vill göra. För våra kunder och för oss själva. Vi vill att alla ska kunna må bättre, handla bekvämare, laga bättre mat och leva i ett mer hållbart samhälle. Och det är du och vi tillsammans som gör det här. För att lyckas med det måste vi hela tiden utmana oss själva. Vi måste hela tiden jobba ihop för att behålla bra relationer, goda samarbeten och det där starka entreprenörsdrivet för att fortsätta att utvecklas. Innovation och digitalisering är otroligt viktigt för oss. Det är så vi hittar lösningar som håller för framtiden. När det gäller din egen utveckling är det också rätt bra att vi är så stora som vi är och jobbar inom så många olika områden. Det betyder att du kan hitta din egen väg framåt och påverka hur du själv ska utvecklas och växa. Allt det här kombinerat tycker vi skapar riktigt bra förutsättningar för att du och vi ska kunna hänga ihop riktigt länge – och ha kul längs vägen.

Vem är du? 

Du är en ledare, och har redan haft medarbetaransvar i tidigare roller. Du har således stor erfarenhet vad gäller risk- och säkerhetsarbete i ledande befattning.

Du har en högskoleutbildning, eller erfarenhet som bedöms som likvärdig, med inriktning mot Risk och Säkerhet.

Du har erfarenhet av säkerhetsarbete och Risk Management samt erfarenhet från detaljhandeln eller logistik.

Rollen innehåller en stor bredd av arbetsuppgifter och därför är det viktigt att du är prestigelös och flexibel och värnar om människors integritet. Du har förmågan att arbeta proaktivt samtidigt som du kan hantera att det ibland är kort framförhållning där vardagen inte går att planera i alla delar. Du är en utåtriktad, driven och lyhörd person som har lätt att skapa förtroende och en mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.

Tjänsten innebär en del resor inom Sverige. Placeringsort kan diskuteras.

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Tillträde

snarast

Kontaktperson

Ulrika Dahlin

Chef Risk och Säkerhet ICA Sverige

Telefon 08-561 511 05

ulrika.dahlin@ica.se

Sista dag för ansökan

2020-01-17

Ansök här:
https://www.icagruppen.se/karriar/#!/lediga-jobb/lb//karriar/lediga-jobb/jobbannonsmall//ajax?id=R0012375

Försvarsmakten: Internrevisor

BEFATTNINGEN ERBJUDER

Försvarsmakten är en komplex verksamhet som under flera år framöver ska växa både kvantitativt och avseende förmåga. Internrevisionen har en viktig roll i arbetet med att utvärdera om utvecklingen sker i linje med myndighetsledningens intentioner. Som internrevisor finns därmed stora möjligheter att bidra till säker utveckling och utmanas i en av Sveriges viktigaste verksamheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Om enheten

Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

Myndighetsledningen utgörs av överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD).  Vid Högkvarteret arbetar ca 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Internrevisionen är direkt underställd ÖB/GD och ingår administrativt i Högkvarteret.

Försvarsmaktens internrevision bistår myndighetsledningen med att utvärdera och utveckla verksamheten genom den interna styrningen och kontrollen. Internrevisionen har också en viktig rådgivande roll som stöd till Försvarsmaktens ledningen och verksamheten.

Internrevisionen består för närvarande, av sju medarbetare, såväl civila som militära. Medarbetarna har varierande men kompletterande erfarenheter och kompetenser. I den mån ytterligare kompetenser är nödvändiga, lånas dessa in från andra delar av organisationen eller hyrs in externt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

In din roll leder och medverkar du i granskningar av Försvarsmaktens förband och andra enheter, system, funktioner och processer.  Du tar aktivt del i bevakning av utvecklingen i Försvarsmakten och omvärlden, ibland tillsammans med andra myndigheter. Du är delaktig i analys av risker och planering. Du rapporterar till chefen för internrevisionen och vid föredragning av rapporter för granskade enheter och medverkar ibland även i föredragningar för myndighetsledningen.

Resor ingår i befattningen.

Kvalifikationer

 • akademisk examen på grundnivå, gärna motsvarande civilekonom
 • minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete inom internrevision
 • mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift
 • erfarenhet från statlig myndighet
 • B-körkort

Meriterande

 • Certifiering från IIA som Internrevisor eller liknande (CIA)
 • Erfarenhet från Försvarsmakten t ex som reservofficer
 • Erfarenhet från arbetsledning
 • Erfarenhet från IT-granskning
   

PERSONLIGA EGENSKAPER

Som medarbetare vd internrevisionen är det viktigt att du är kommunikativ, tydlig och lyhörd. Du har god samarbetsförmåga, ett konsultativt förhållningssätt och Du skapar förtroendefulla relationer. Du har utvecklad analytisk förmåga och ett holistiskt synsätt. I rollen krävs hög integritet och förmåga att vara objektiv och självständig gentemot verksamheten. Du ska ha vilja och förmåga att utveckla internrevisionen i enlighet med de krav som internrevisonens uppdragsgivare pch god internrevisionssed ställer.

 Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt vår värdegrund. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


ÖVRIGT

Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef för internrevisionen Anders Thunholm

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-specialist Helena Soläng: helena.solang@mil.se alternativt 0708-361632

Fackliga företrädare:

Camilla Robertsson (SACO)
Lise-Lotte Larsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet)
Arne Nilsson (OFR/O)
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-21. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansök via: https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/24153/internrevisor

Röda korset: Tematisk rådgivare Nationell Krisberedskap

Röda Korset är världens största humanitära nätverk, med uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande. Röda Korset finns i hela världen, i 192 länder, för att hjälpa människor som drabbas av kriser, konflikter och naturkatastrofer.

Den svenska organisationen har sin bas i ca 700 lokala kretsar, med stöd av 430 tjänstepersoner på centrala kontor. Vi driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi ingår som en mycket aktiv medlem bland de 192 nationella föreningar som utgör den internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-rörelsen.

Svenska Röda Korset har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta. I ökande grad vill vi påverka och bidra till diskussionen hur vi långsiktigt stödjer samhällets och människors egen förmåga till hållbar utveckling – både i Sverige och på plats i andra länder. Vi behöver fortsätta förändra och modernisera oss, och det behöver du hjälpa oss att förverkliga.


Bli en del av världens främsta katastroforganisation

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vår vision är att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Vi finns på plats före, under och efter katastrofer och kriser, i såväl Sverige som i andra delar av världen för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respek­ten för varje människas värdighet.

Röda Korsets styrka är att vi finns överallt, med närmare 23 000 engagerade volontärer runtom i landet och 12 miljoner volontärer över hela världen. Röda Korset har ett särskilt uppdrag i den internationella humanitära rätten, att hjälpa människor som drabbats av krig och konflikt. Tack vare vårt unika mandat, vår neutralitet och opartiskhet finns vi på plats i oroshärdar och krigszoner, dit ingen annan når.

I Sverige bedriver vi bland annat behandlingscenter för krigsskadade och torterade, vi har en vårdförmedling för papperslösa och andra migranter samt erbjuder rådgivning i enskilda flyktingärenden. Dessutom efterforskar vi anhöriga som kommit ifrån varandra vid en kris eller katastrof och bistår när de återförenas.

Varmt välkommen.

ENHETENS UPPDRAG

Enheten ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra SRK:s nationella samlade roll, förmåga och organisation inom beredskap före, respons under och återhämtning/lärande efter en kris och/eller väpnad konflikt. Genom sakkunskap och resurser ger vi stöd till och ledning av insatser. Detta innefattar rådgivning, planering och operativ respons.

Om tjänsten

Tematisk rådgivare Nationell beredskap är expert inom sakområdet (Krishantering, samhällsstörningar och civilt försvar) och ansvarar för att ge tematiskt och tekniskt stöd till våra verksamheter samt driva på utvecklingen för respektive område i samverkan med andra enheter. Utifrån behovsanalys omsätts teori till praktisk nytta. I rollen ingår bl.a:

 • Upprätthålla sakkunskap och bidra till att nya rön implementeras i berörda verksamheter. Bidra till och ta vara på lärande inom området, såväl internt som externt.
 • Omvärldsbevaka och samverka med för sakområdet relevanta externa och interna partners, myndigheter och organisationer. Vara Svenska Röda Korsets representant och talesperson inom sakområdet.
 • Sammanfatta, analysera och bereda underlag för utveckling, förnyelse och/eller opinionsbildning och påverkansarbete inom området samt i förekommande fall föreslå åtgärder.
 • Lämna synpunkter och underlag i samband med remisser och andra förfrågningar.
 • Ansvara för att sprida och vid behov anpassa eller utarbeta verktyg och policydokument, metoder, och riktlinjer, utifrån rörelsens styrdokument.
 • Ge utbildning och sakkunnigt stöd samt bidra till att anställda och frivilliga har adekvata kunskaper för sina uppdrag.

I rollen ingår också att stärka rörelsens arbete inom respektive sakområde och agera konsultativt stöd till hela organisationen.

Du har

 • Lämplig högskoleutbildning inom exempelvis statsvetenskap, risk- och krishantering, eller annan utbildning inom samhällssäkerhet.
 • Minst 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet från, och mycket god sakkunskap inom krisberedskap och civilt försvar.
 • God kännedom om relevanta externa samarbetspartners och nätverk.
 • God kommunikativ förmåga, i tal och skrift på svenska och engelska, likvärd nivå svenska C1 och engelska B2 i CEFR.
 • Erfarenhet från folkrörelsearbete/arbete med frivilliga.
 • Erfarenhet av att ta fram remissunderlag och andra typer av underlag för kommunikation med myndigheter och andra offentliga aktörer.

Det här är egenskaper som vi bedömer som viktiga rollen

 • Samarbetsförmåga
 • Förmåga att arbeta strategiskt och analytiskt
 • Helhetsperspektiv
 • Mål- och resultatinriktan
 • Vilja att driva utveckling och förnyelse, kreativ och nytänkande

Om tjänsten

Tjänsten är ett vikariat på 9 månader, heltid, 12 april 2021- 15 jan 2022. Tjänsten kan utgå från alla våra fyra kontor- Göteborg, Malmö, Stockholm eller Umeå. Sista ansökningsdag är den 24:e januari 2021.

Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ylva Jonsson Strömberg, rekryterande chef på Ylva.Jonsson.Stromberg@redcross.se eller 08-452 46 68.

Sista ansökan
2021-01-24

Ansökan via: https://www.rodakorset.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?jobid=145726

Secured By miniOrange