Hjälp Försvarsmakten att växa!

Reservofficerare är grunden för att Försvarsmakten ska kunna växa. FMLOG behöver nu mängder av reservofficerare – bland annat pluton- och kompanichefer, logistiker, säk-, und- och samverkanspersonal. Det kommer att finnas möjlighet till individuell och skräddarsydd kompetensutveckling. Viktigast är att du har engagemang och vilja för att stärka Försvarsmakten och vår försvarsförmåga. Är du rätt person, eller känner du någon som är det?

Ta kontakt på fmlog-reservofficer@mil.se

Patrol Group Leader, OSSE SMM Ukraina

 • Sista ansökningsdag: 2020-11-26

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Är du intresserad av att arbeta internationellt och vill bli en del av myndighetens bidrag  till att främja fred och säkerhet i vår omvärld? FBA söker nu dig som vill ta dig an rollen som Patrol Group Leader i OSSE SMM.

Information om insatsen

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater, däribland Sverige. OSSE har bland annat insatser i fält i ett flertal länder i Europa och närområdet, med målet att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. FBA har ambitionen att kontinuerligt bidra med civil svensk personal till insatserna. Mer information om aktuell insats samt OSSE:s övriga insatser finns här.

Grundkrav för tjänsten

För att bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla de grundkrav som gäller för samtliga av våra utlandsuppdrag. Du behöver bland annat vara folkbokförd i Sverige, ha körkort för personbil och goda kunskaper i svenska och engelska. Grundkraven i sin helhet hittar du här.

Arbetsbeskrivning

OSSE ansvarar för tjänstens arbetsbeskrivning som innehåller information om vad tjänsten innebär och vilka specifika krav som ställs för just denna tjänst. Arbetsbeskrivningen för den aktuella tjänsten hittar du här.

Ansökan

Du ansöker genom länken nedan senast den 2020-11-26:

https://fba.se/lediga-jobb/patrol-group-leader-osse-smm-ukraina/

Kontaktperson

Marcus Anderbrant

marcus.anderbrant@fba.se

Inbjudan Försvarsutbildarnas Vinterkurs – fördjupning

Sverof har fått inbjudan att delta på Försvarsutbildarnas vinterkurs ”Vinterkurs – fördjupning” på Camp Ånn vilket genomförs 2021-03-07 – 2021-03-12.

Sverofs ansökningar kommer att prioriteras före övriga sökande.
Kursen syftar till att du ska utveckla din förmåga att lösa dina uppgifter i vintermiljö. Målet med kur- sen är att du, efter genomförd utbildning, ska ha grundlagd duglighet i vintertjänst i fjällmiljö, både teoretiskt och praktiskt.
Under kursen läggs mycket tid på skidutbildning; spårning, skidtolkning samt att bo i snö. Utbildning om lavinfara och fjällvädrets snabba växlingar och dess betydelse för verksamheten liksom utbildning på relevant säkerhetsutrustning genomförs också.
Ett stort fokus ligger på att förbättra den egna skidtekniken och handhavandet av den personliga utrustningen under vinterförhållanden.
Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment och vi genomför kursen såväl ovanför som nedanför trädgränsen.

Mer information hittar du nedan:

Försvarsutbildarna ställer in verksamhet

Försvarsutbildarna ställer in verksamhet i Skåne- och Uppsala län t o m den 17 november och i Stockholms-, Västra Götalands- och Östergötlands län t o m den 19 november och i Hallands-, Jönköpings- och Örebro län

t o m den 24 nov.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om särskilda restriktioner för Hal-lands län, Jönköpings län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län som följd av en ökande smittspridning i samhället. Folkhälsomyndighetens beslut innebär att Försvarsutbildarna ställt all verksamhet i de utpekade områdena men också att annan planerad verksamhet i övriga delar av landet påverkats genom bl a upptagningsområden för elever och kursledningar. Eventuella tillkommande nya regionala restriktioner från Folkhälsomyndigheten med konsekvenser för Försvarsutbildarnas verksamheter kommer att snarast omsättas i nya tillämpningsbestämmelser för kursverksamheten. Beslut om inställda aktiviteter kan därför komma att ske i sent läge. För detta ber vi om överseende.

Försvarsutbildarna ställer mot ovan in all planerad verksamhet för att inte ge upphov till en ökad smittspridning i:

• Hallands län till och med 24 november

• Jönköpings län till och med 24 november

• Skåne län till och med 17 november

• Stockholms län till och med 19 november

• Uppsala län till och med 17 november

• Västra Götalands län till och med 19 november

• Örebro län till och med 24 november

• Östergötlands län till och med 19 november

Mer information hittar du i den bifogade filen nedan eller på https://forsvarsutbildarna.se

Ny utbildning för dig som redan gått TSK/HROK

Försvarshögskolan har tillsammans med Försvarsmakten tagit fram en utbildning som riktar sig till dig som redan gått TSK/HROK och vill vidareutveckla dig mot strategisk nivå.

Sista ansökningsdag är 2020-10-31 du ansöker via länken nedan:

https://www.fhs.se/centrum-for-totalforsvar-och-samhallets-sakerhet/vi-erbjuder/utbildningar/strategisk-reservofficerskurs-2020.html

Unik utvecklingsmöjlighet för instruktörer, ledare m fl inom Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet

Bakgrund

Försvarsutbildarna har erhållit medel från Källvikenstiftelsen och kan därför erbjuda ett antal extra instruktörer och ledare inom  ungdomsverksamheten, att tjänstgöra vid ungdomskurser under hösten.

Målgrupper 

 • instruktörer inom ungdomsverksamheten
 • äldre ungdomar som visat intresse för att på sikt tjänstgöra som instruktör
 • ungdomsledare

Syfte

 • stärka självförtroendet och utvecklas som instruktör
 • väcka/bibehålla intresset att bli/vara instruktör 
 • informeras om vägarna mot att bli ”färdig” instruktör, exempel-vis inom  ungdomsverksamheten

Genomförande

Den som anmäler intresse  och bedöms lämplig för till tjänstgöring enligt ovan kommer i samråd med FöUtb UTBavdelning, ”tilldelas” en kurs för tjänstgöring.

Anpassad handledning kommer att erbjudas före och under kurs.

Exempel på kurser som är aktuella: Military Camp, Ungdomsweekend, Military Weekend, ungdomsskola och ungdom Tema fjäll.

Förmåner

 • Fri in- och utryckningsresa
 • Fri kost och logi
 • Dagpenning

Intresseanmälan

Mailas snarast/efter hand till: Lars.Alander@forsvarsutbildarna.se

Sverof gratulerar nyblivna reservofficerare till examen!

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Sverof hade förmånen att närvara vid reservofficersexamen på Militärhögskolan Halmstad när dryga 20-talet aspiranter utnämndes till specialistofficerare i reserven.

– Det är ett mycket välkommet tillskott i reservofficerskåren, säger förbundskassör Magnus Andersson som närvarande på den corona-anpassade examensceremonin. Försvarsmakten har ett tydligt fokus på att öka rekryteringen till reservofficersutbildningarna och som det största förbundet som organiserar reservofficerare stöttar vi givetvis myndigheten i det arbetet.

Rollen som reservofficer, med en fot i det militära och den andra i det civila, kan upplevas som speciell och det är därför extra viktigt för förbundet att finnas nära till hands för de nyexaminerade med såväl sociala evenemang som tips och råd kring de första tjänstgöringsperioderna.

På Försvarsmaktens hemsida kan man läsa mer om examen, samt intervjuer med två nyblivna kollegor!
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/08/reservofficer-det-basta-av-tva-varldar/

Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar i Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna har fått uppdraget att genomföra nedanstående utbildning för informatörer i de frivilliga försvarsorganisationerna. Kursen är avsedd för blivande informatörer från frivilliga försvarsorganisationer som efter genomförd utbildning ska genomföra introduktion av nya medlemmar i sina respektive organisationer för nya medlemmar. Kursen ger dig grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna inom följande områden:

 • Omvärldsläget
 • Vilka värden vi försvarar
 • Vilken värdegrund vi har
 • Totalförsvarets organisation och uppgifter
 • Frivilliga försvarsorganisationers uppdrag, roller och organisation
 • Totalförsvarets behov av frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar
 • Vad det innebär att vara frivillig och vilka möjligheter det finns till engagemang.

 Efter genomförd kurs ska informatören kunna genomföra två till fyra introduktionsutbildningar per år. Blivande informatörer bör ha grundläggande kunskaper om värdegrund och totalförsvar samt egen frivillig försvarsorganisation samt ha god social kompetens, pedagogisk förmåga och vana av att tala inför åhörare. Kurstillfällen
För anmälan klicka på länken:

Förbundsmöte genomfört!

Lördagen 2020-03-28 genomförde Sverof sitt förbundsmöte i ny tappning. Trots rådande läge med Covid-19 var valet självklart att genomföra stämman. Stämman genomfördes som ett telefon-/onlinemöte och delegaterna höll sig mycket disciplinerade vilket underlättade i detta, för många, nya format.

Styrelsen gavs ansvarsfrihet och samtliga valbara omvaldes för en ny period.

Mer information kommer längre fram!