Hur vill regeringen använda reservofficerare i uppbyggnaden av civilförsvaret?

Sverof_Reservofficer_Civilforsvar_Inrikesminister_Mikael-Damberg

Magnus Andersson, förbundskassör i Sverof, ställde i samband med Folk och Försvars årsmöte en fråga till inrikesminister Mikael Damberg om regeringens syn på hur reservofficerare ska användas för att stärka civil- och totalförsvaret.

Reservofficerare är utbildade och övade officerare i det militära försvaret, men spenderar en stor del av sitt arbetsliv ute  i näringslivet, kommuner, myndigheter, länsstyrelser och andra organisationer som kan vara relevanta för civilförsvaret. 

Många av dessa reservofficerare har utgått ur Försvarsmaktens organisation under åren med nerdragningar och finns därför tillgängliga för övriga totalförsvaret. 

I dagsläget finns det ingen strategi eller plan för att använda dessa reservofficerare inom civil- och totalförsvaret.

Inrikesministern svarade att reservofficeren är en viktig resurs även för civilförsvaret och att man måste samordna placeringen av dessa med Försvarsmaktenör att undvika konflikter med det militära försvaret. 

Han bad Sverof inkomma våra förslag på hur detta kan genomföras för att ta diskussionen vidare till konkreta lösningar. Sverof anser att reservofficeren har en självklar plats även i civilförsvaret och fortsätter driva frågan!

Är kommande generalsekreterare för Försvarsutbildarna en reservofficer?

Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret. Organisationen förenar många olika frivilliga verksamheter som riktar sig till både försvar och krisberedskap.

Totalförsvarets återuppbyggnad innebär stora möjligheter för Försvarsutbildarna att växa och bredda sin verksamhet.
Nu söker organisationen en ny generalsekreterare då nuvarande går i pension. Har du ett genuint intresse för samhälls- och totalförsvarsfrågor och har tidigare erfarenhet som ledare i organisation eller företag?

TRANSEARCH International handhar rekryteringen:

Pågående rekryteringar

Tullverket söker analytiker till underrättelseavdelningen

Vill du medverka till att bekämpa den organiserade brottsligheten? Vill du vara med och göra skillnad genom att stoppa inflödet av vapen, droger och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö? Vill du vara med och bidra till konkurrensneutral handel säkerställa korrekt uppbörd? 

Vill du jobba i en flexibel verksamhet där nytänkande premieras, med högt i tak och nära till besluten? 

Underrättelseavdelningen bedriver strategiskt och operativt underrättelse- och analysarbete både inom brottsbekämpning och uppbördsområdet. Underrättelseavdelningen söker en analytiker för att arbeta med verksamhetens strategiska komponenter. Tjänsten innefattar primärt arbete med strategisk analys på nationell nivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Den strategiska underrättelseverksamheten ska utgöra ett stöd till inriktning och prioritering av Tullverkets verksamhet. Fokus ska riktas mot upptäckt av tendenser, fenomen, mönster och avvikelser och genom att identifiera existerande och framtida hot och risker ska den strategiska underrättelseverksamheten stärka myndighetens förmåga att inrikta och prioritera den operativa verksamheten. Den strategiska underrättelseanalysverksamheten ska forma framåtblickande bedömningar och analyser. 

Verksamheten är under utveckling inom den nyligen skapade Underrättelseavdelningen. Tjänsten är placerad på den nationella enheten Strategisk analys och nationell desk. Strategiska underrättelseanalys­verksamheten samverkar med nationella och internationella myndigheter. 

Du kommer att arbeta i alla delar av underrättelsecykeln. Du kommer att bidra med att identifiera underrättelsebehov samt att omsätta strategiska analyser och bedömningar till stöd för den operativa underrättelseverksamheten, både i form av analysinsatser och genom produktion av skriftliga rapporter. Du kommer arbeta med att ta fram beslutsunderlag för ledningen. Delgivning och presentation av gjorda analyser och bedömningar ingår i arbetet. Du kommer att arbeta med att inhämta och strukturera både kvalitativa och kvantitativa data för att genomföra analyser. Bearbetning av data och information från både interna och externa källor ingår i arbetet. 

Vi söker dig som har:   

 • akademisk utbildning inom för tjänsten relevanta områden, exempelvis kriminologi, samhällsvetenskap, journalistik, statistik, ekonomi eller juridik
 • minst tre års för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet
 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
 • god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska
 • mycket goda kunskaper inom Officepaketet
 • svenskt medborgarskap.

Det är meriterande om du har:

 • utbildning inom analys- eller underrättelsemetodik
 • utbildning i databaser, analysprogram eller informationssystem
 • erfarenhet av undersökande arbete, exempelvis inom journalistik, utredningsarbete, kartläggningsarbete eller motsvarande
 • erfarenhet av kvalitativa analyser
 • erfarenhet av att arbeta med underrättelseanalys
 • erfarenhet av att leda projekt eller uppdrag
 • erfarenhet av metodutveckling kring analys
 • erfarenhet av att arbeta med olika datakällor, databashantering och strukturering av data. Meriterande är kompetens inom system för bearbetning av underrättelser, Business intelligence, Power BI och presentationsverktyg t ex grafisk presentation i relationsdatabaser. 

Personliga egenskaper

Tjänsten ställer krav på analytisk förmåga, uthållighet och initiativförmåga, förmåga att arbeta med flera olika saker samtidigt och förmåga att snabbt växla fokus. Du ska vara bra på att strukturera och prioritera i arbetet. Du ska kunna arbeta självständigt och du tar stort ansvar för hur ditt arbete bidrar till helheten. Du ska vara bra på att samarbeta och bidra till gruppens gemsamma resultat och utveckling.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!

Övrigt 

Referensnummer: PER 2021-236. 

Placeringsort: Stockholm. 

Vi tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning.  

Resor kan förekomma i tjänsten, inrikes och utrikes.

En självklarhet är att du arbetar enligt Tullverkets värdegrund; ansvarstagande nytänkande och helhetssyn. 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan en anställning kan komma i fråga kommer du att drogtestas. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. 

Vi använder oss av arbetspsykologiska tester i denna rekrytering. 

För mer information och ansökan 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Ulrika Lindgren, tel. 08-456 51 82 och Agnes Ysander, tel. 08-456 55 12. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Gerhard Otterstadh, tel. 08-456 50 86 och för Saco-S, Lena Edehag, tel. 08-456 58 68.

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 16:e april 2021. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.

https://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/ledigajobb/ledigtjobb/ledigtjobb.4.7df61c5915510cfe9e7ed7d.html/?id=132

Nya ledamöter i Sverofs styrelse och valberedning

Efter årsmötet 2020-03-24 så välkomnar vi Anders Emanuelsson, Carl Henrik Assargård och Sara Eklund i styrelsen.

Vi vill också passa på att tacka Pierre Dicksson, Jonas Stålhandske Palovaara, Carl Alterbeck och Jenny Harlin som nu lämnar styrelsen och önskar dem lycka till och tackar för nedlagt arbete.

Vidare vill vi välkomna Anders Sjöqvist, Oscar Karlflo och Micael Appelblad som nya ledamöter i valberedningen och tackar Henrik Johansson, Erik Larsson och Lennart Flinck för deras mångåriga arbete.

Mer information om våra nya ledamöter kommer längre fram!

Glad Påsk önskar vi från Sverof!

Kurs i uppbyggnad av det nya totalförsvaret

Under många år har uppdragen till de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) på den civila sidan huvudsakligen fokuserat på uppgifter för att stärka den fredstida krisberedskapen. I och med satsningen på totalförsvaret, måste den civila sidan komplettera krisberedskapsperspektivet med ett särskilt fokus på civilt försvar.

Totalförsvarsbeslutet den 15 december 2020 innebär att vi nu har beslutade riktlinjer för de närmaste fem åren. Det nya totalförsvaret är inte en kopia av det som fanns för 30 år sedan utan ska anpassas till dagens samhälle och omvärld. Kursen handlar om att ge dig som funktionär grundläggande kunskap om hur samhället bygger upp det nya totalsvaret och vilken roll FFO kan komma att få.

Försvarsutbildarna har fått uppdraget av MSB att genomföra den här kursen som vänder sig till funktionärer i FFO. På kursen kommer föreläsningar om det militära och civila försvaret att genomföras för att ge alla deltagare en gemensam baskunskap. En viktig del i kursen är att under olika grupparbeten diskutera hur frivilliga försvarsorganisationer kan bidra i befolkningsskyddet och för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid höjd beredskap.

Kursen går:

Välkommen med anmälan via den här länken: https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/funktionar/uppbyggnaden-av-det-nya-totalforsvaret/

Två nya projektledare till Sverof

Elias Mibesjö och Anton Kindlund är Sverofs nya projektledare. De ska utveckla och driva projektet Sverof 2.0, vars syfte är att hjälpa Försvarsmakten att attrahera, rekrytera och behålla reservofficerare – i livets alla skeden.

– Jag ser verkligen fram emot att få börja jobba med Elias och Anton. Deras kompetenser kompletterar varandra väldigt väl. Den här lösningen ger oss rätt kompetens i rätt skede, säger Sverofs ordförande Magnus Konradsson.

Elias Mibesjö har bland annat erfarenhet från rekrytering, employer branding och att driva IT-projekt, främst inom försvarssektorn. Han kommer senast från Säkerhets- och Försvarsföretagen, SOFF, och kommer att jobba med att lägga grunden för hur Sverof ska arbeta med Sverof 2.0 under första halvåret 2021. Därefter tar Anton Kindlund över. Han är tek kand från KTH och tar examen från reservofficersutbildningen i juni, då han börjar arbetet med att nå projektets mål.

Anton Kindlund
Elias Mibesjö

Projektledare till enheten för Soldatburna vapen och utbildningsmateriel

Är du en erfaren projektledare och van att leda tekniska projekt i en större organisation? Vill du vara en del av Sveriges totalförsvar?

På FMV utvecklar vi och levererar teknik, utrustning och tjänster som Försvarsmakten behöver för att försvara Sverige idag och imorgon. Nu kan du bli en del av oss och vara med och utveckla framtidens försvar!

Vad kan vi erbjuda dig?

Hos oss kommer du arbeta med utvecklande arbetsuppgifter, samtidigt som du bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende och som medarbetare är du viktig för oss. Du får stor egen frihet och ansvar och kan förena ditt professionella liv med det privata. Det finns möjligheter för dig att kompetensutvecklas.

Enheten för Soldatburna vapen och utbildningsmateriel ingår i verksamhetsområdet Armémateriel och har som uppgift att tillhandahålla eldhandvapen, pansarvärnsvapen och utbildningsmateriel kopplat till stridsutbildning för markförband. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Försvarsmakten, svensk och utländsk industri och andra enheter inom FMV. Nu behöver vi stärka upp gruppen med erfarna projektledare med placering i Stockholm.

Ditt arbete som projektledare inom Soldatburna vapen och utbildningsmateriel

Som projektledare leder du projekt för antingen utveckling, nyanskaffning eller vidmakthållande av materiel för Försvarsmakten inom området burna vapen eller utbildningsmateriel och simulatorer främst avsett för stridsutbildning.

I ditt ansvar ligger att hantera traditionella projektledaruppgifter såsom budgetarbete, granska, utvärdera och följa upp arbeten och aktiviteter. Vidare ingår att planera och genomföra upphandlingar samt följa upp avtal. Även kravställning är ett naturligt inslag i din vardag.  Du kommer arbetsleda både konsulter och anställd personal samt ha ett nära samarbete med både FMV och Försvarsmakten. Du kommer representera projektet och FMV både internt och externt.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Leda projekt inom ramen för burna vapensystem eller utbildningsmateriel
 • Ansvara för ekonomisk uppföljning av projekt
 • Uppföljning av leveranser inom projekt
 • Arbetsleda medarbetare
 • Dokumentation
 • Kontakter och samverkan med kund, främst Försvarsmakten och leverantörer

Vi söker dig som

har flera års erfarenhet av traditionell projektledning där du haft budgetansvar och har stor erfarenhet av att leda både interna och externa medlemmar på plats och på distans. Du är van att arbeta med de vanligaste projektledningsprocesserna och olika projektverktyg, gärna MS Project. Att du är van att dokumentera och gör det noggrant ser vi som en självklarhet. Vidare har du erfarenhet av att arbeta inom större organisationer.

Du är civil – eller högskoleingenjör, systemvetare eller för området annan relevant utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt

Det är en merit om du har erfarenhet av Försvarsmaktens logistikverksamhet. Likaså är det bra om du har erfarenhet av informationssäkerhetsarbete ex. ISD, KSF. Vi tror också att du har nytta av att ha arbetat med upphandlingar enligt LOU och/eller LUFS. Du kan även ha arbetat med informationssäkerhet med tillhörande säkerhetskomponenter.

Som person är ditt ledarskap präglat av förtroende, engagemang och delaktighet, och du har förmåga att leda samt motivera en grupp människor på ett effektivt sätt för att nå gemensamma mål. Du är bra på att arbeta tillsammans med andra och din kommunikation är rak och tydlig. Du kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar utifrån komplex information. Då uppdraget har krav på att hålla ekonomisk budget så är det viktigt att du har ekonomisk medvetenhet. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska där du producerar dokument av hög kvalitet, och du kan tolka komplicerade språkliga underlag utan större hinder. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 

Tjänsteresor förekommer i rollen, inrikes samt utrikes både inom Europa och även andra delar av världen som till exempel USA.

Körkort B är ett krav.

Vill du vara med och utveckla framtidens försvar?

Du söker tjänsten via FMV:s hemsida under Lediga jobb genom att skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska.

I denna rekrytering samarbetar FMV med Jefferson Wells. För mer information angående rekryteringsprocessen kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Tomas Löfgren på tel 08–7642585.

Våra fackliga företrädare är SEKO Peter Andersson, SACO Erik Olsson, OFR/O Mattias Werner och OFR/S Ola Fransson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).

Sista ansökningsdag är 2021-02-19

Tjänsten söker du genom: https://www.fmv.se/jobb–karriar/lediga-jobb/projektledare-till-enheten-for-soldatburna-vapen-och-utbildningsmateriel/

RESERVOFFICERARE (OR 6) – SÄKERHETS- OCH UNDERRÄTTELSE TJÄNST

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Reservofficer (RO) tillhör du FMTIS stab och ingår i säkerhetsavdelningen J2, under avdelningschefen. Vi söker RO som ska ingå som förstärkningspersonal inom respektive funktion och där:

 • Ingå i FMTIS krigsorganisation och delta i avdelningens verksamhet i samband med mobilisering eller höjd beredskap.
 • Delta i befattning när avdelningen övas
 • Kunna tjänstgöra kortare tid i FMTIS fredsorg tex för att:
  • Leda, stödja och utbilda FMTIS enheter och chefer vad avser säkerhetstjänst.
  • Delta i Försvarsmaktens kontrollverksamhet.
  • Samverka med Försvarsmaktens övriga förband samt med civila företag och myndigheter.
  • Delta i planering inför och ingå i övningsledning vid övningsverksamhet.

Du ingår i ett arbetslag med uppgifter att leda förbandet underrättelse- och säkerhetstjänst bl a genom att handlägga ärenden inom säkerhetsskyddet där myndigheten är skyldig att följa säkerhetsskyddslag, säkerhetsförordningen samt Försvarsmaktens föreskrifter. Arbetet innebär resor inom landet samt eventuell internationell tjänstgöring.

Kvalifikationer

 • Utnämnd Reservofficer (OR6) inom FM, med erfarenhet från tidigare tjänstgöring inom Säkerhets- eller Underrättelsebefattning
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • Lägst B- körkort

Meriterande

Det är meriterande om du uppfyller någon/några av nedanstående kompetenser/erfarenheter:

 • Tidigare tjänstgöring i säkerhetsbefattning i Försvarsmakten, eller motsvarande statlig verksamhet
 • Auktoriserad säkerhetschef i Försvarsmakten alternativ civil relevant utbildning
 • Auktoriserad IT-säkerhetschef i Försvarsmakten
 • Signalskyddschefsutbildning vid TSS
 • Genomförd samtalsutbildning
 • Civil relevant utbildning (exempelvis inom SSF)
 • Kunskap om säkerhetsskyddslagen, säkerhetsförordningen och motsvarande lagstiftning
 • Kunskap om SUA-Upphandling och registerkontroll
 • Kunskaper om sekretesslagstiftning och informationsklassning
 • Kunskap om Försvarsmaktens anläggningar och säkerhetskrav för dessa
 • Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens stödsystem (PRIO, Vidar, ISUS etc)

Personliga egenskaper 

Vi söker dig som är noggrann, säkerhetsmedveten, lyhörd och har god samarbetsförmåga samt lätt för att skapa och behålla förtroende.  Du tar egna initiativ och kan självständigt driva ditt arbete i mål. Vidare är du ordningsam, flexibel, analytisk och strukturerad.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  

Övrigt

Befattningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning för dig som f n inte är anställd inom Försvarsmakten. Tillträde enligt överenskommelse.

Befattningarna är Reservofficersbefattningar (OR 6).

Arbetsort: Örebro. Arbete kan komma att utföras på någon av de orter där FMTIS bedriver verksamhet.

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Cheferna för Säk/Und-avdelningen (C J2) Peter Bengtsson, Björn Andersson och säkerhetskyddschefen Anders Bergman, som nås via växeln 019-39 35 00.

Fackliga kontaktpersoner vid FMTIS 
SACO Mika Laitanen
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Anders Wallinder 
SEKO Hans Monthan. 
Samtliga nås via växeln på 019-393500.

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-31.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. 

https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/24214/reservofficerare-or-6—sakerhets–och-underr

Hjälp Försvarsmakten att växa!

Reservofficerare är grunden för att Försvarsmakten ska kunna växa. FMLOG behöver nu mängder av reservofficerare – bland annat pluton- och kompanichefer, logistiker, säk-, und- och samverkanspersonal. Det kommer att finnas möjlighet till individuell och skräddarsydd kompetensutveckling. Viktigast är att du har engagemang och vilja för att stärka Försvarsmakten och vår försvarsförmåga. Är du rätt person, eller känner du någon som är det?

Ta kontakt på fmlog-reservofficer@mil.se

Patrol Group Leader, OSSE SMM Ukraina

 • Sista ansökningsdag: 2020-11-26

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Är du intresserad av att arbeta internationellt och vill bli en del av myndighetens bidrag  till att främja fred och säkerhet i vår omvärld? FBA söker nu dig som vill ta dig an rollen som Patrol Group Leader i OSSE SMM.

Information om insatsen

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater, däribland Sverige. OSSE har bland annat insatser i fält i ett flertal länder i Europa och närområdet, med målet att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. FBA har ambitionen att kontinuerligt bidra med civil svensk personal till insatserna. Mer information om aktuell insats samt OSSE:s övriga insatser finns här.

Grundkrav för tjänsten

För att bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla de grundkrav som gäller för samtliga av våra utlandsuppdrag. Du behöver bland annat vara folkbokförd i Sverige, ha körkort för personbil och goda kunskaper i svenska och engelska. Grundkraven i sin helhet hittar du här.

Arbetsbeskrivning

OSSE ansvarar för tjänstens arbetsbeskrivning som innehåller information om vad tjänsten innebär och vilka specifika krav som ställs för just denna tjänst. Arbetsbeskrivningen för den aktuella tjänsten hittar du här.

Ansökan

Du ansöker genom länken nedan senast den 2020-11-26:

https://fba.se/lediga-jobb/patrol-group-leader-osse-smm-ukraina/

Kontaktperson

Marcus Anderbrant

marcus.anderbrant@fba.se

Secured By miniOrange