Bli reservofficer

Ansökan till ROU och AROU är öppen!

Nu kan du söka till Försvarsmaktens reservofficersutbildningar!

Du som just nu genomför din värnplikt eller är anställd som GSS/K eller GSS/T kan söka fram till 2022-02-06. 

Om du tillhör någon annan kategori (tex civilanställd) måste din ansökan vara inne senast 2021-12-26.

Funderar du på att plugga eller jobba efter din värnplikt, eller var det ett par år sedan du genomförde din grundutbildning? I så fall finns mycket goda skäl att stanna kvar ett år i, eller komma tillbaka till, Försvarsmakten för att genomföra reservofficersutbildningen. Den ger dig unika möjligheter att utveckla förmågor och färdigheter som är väldigt meriterande på den civila arbetsmarknaden, men som är svåra att tillgodogöra sig på någon annan plats än Försvarsmakten.

Bli den bästa versionen av ditt professionella jag och ta befälet över din framtid. Ta reservofficersexamen. Klicka här för att söka.

Läs mer i vår FAQ nedanför, och möt två fänrikar som tog examen från reservofficersutbildningen i somras: 

Det finns ett antal sätt att bli reservofficer. Det vanligaste är att du:

  • Läser Reservofficersutbildningen (ROU) som är ett år lång. Du examineras som fänrik.
  • Läser AROU (Anpassad reservofficersutbildning) som är 20 veckor lång uppdelad på två somrar. Du examineras som sergeant.
  • Är tidigare kontinuerligt anställd officer och övergår till en reservofficersanställning.
  • Det finns också speciella befattningar i Försvarsmakten där man anställs som reservofficer. Ett exempel på en sådan befattning är militärtolk.

Försvarsmakten tillhandahåller en synnerligen kvalificerad ledarutbildning och en reservofficersexamen kommer att sticka ut på ditt CV! Oavsett vad du senare gör i livet kan du ställa dig följande frågor:

Kommer du att vara en bättre eller sämre verkstadsarbetare/läkare/ingenjör/egenföretagare/säljare/receptionist/polis/*valfritt yrke* och kommer du att sticka ut ur mängden om du på ditt CV kan skriva att du under ett års tid…

  • … utbildats i att leda andra på en kvalificerad nivå
  • … tränats i att både ge och ta emot order och direktiv
  • … förbättrat din förmåga att tala inför folk
  • … vant dig vid att lösa tilldelade uppgifter med varierande tillgång på information och ibland oklara ingångsvärden
  • … lärt dig metoder för att leda och planera under tidspress

Vad tror du?

Reservofficersutbildningen (ROU) innefattar tre terminer. Sommaren genomförs vid Militärhögskolan Halmstad och därefter spenderas höstterminen på en funktionsskola, till exempel Markstridsskolan i Kvarn eller Ledningsstridsskolan i Enköping. Efter jul och nyår genomför du praktik på ditt hemförband under våren. 

ROK1, alltså första terminen, omfattar grundläggande officerskunskaper som taktik (orderskrivning, ordergivning), pedagogik, fysiskt stridsvärde, den mycket eftertraktade kursen Utveckling av grupp och ledare (UGL) och folkrätt.

Under ROK2 får man fördjupade kunskaper i ett visst skrå, till exempel ledning. Generellt har man också ett visst fokus på plutonchefskunskaper, men det kan skilja sig mellan funktionsskolor. Du kan se vilka inriktningar som är sökbara för just dig på Försvarsmaktens hemsida.

Under den sista terminen, ROK3, praktiserar du dina kunskaper och fortsätter utvecklas på ditt hemförband. Ofta innefattar detta bland annat truppföring under övningar, men återigen beror det lite på vilket förband man är på.

Du som läser AROU genomför hela utbildningen vid Militärhögskolan Halmstad. Även du får gå UGL och du får grundläggande officerskunskaper som bland annat pedagogik och fysiskt stridsvärde. Utbildningen genomförs antingen som en rak kurs omfattande 20 veckor på våren eller som en uppdelad kurs där man spenderar två somrar om tio veckor i Halmstad. Den sistnämnda varianen är ett populärt alternativ för studenter vid civila högskolor.

Reservofficersutbildningen (ROU): 
För att kunna söka ROU ska du vara svensk medborgare, ha genomfört eller genomföra en grundutbildning med värnplikt (eller motsvarande) om minst 6 månader samt ha en högskoleförberedande gymnasieexamen. Du ska också vid utbildningsstart ha genomgått en godkänd gruppbefälsutbildning. 

Anpassad reservofficersutbildning (AROU):
För att kunna söka AROU ska du vara svensk medborgare, ha en gymnasieexamen, ha genomfört en godkänd gruppbefälsutbildning och ha arbetat som soldat eller sjöman i minst 12 månader, varav minst 5 som gruppbefäl.

Du hittar den formella kravlistan för att söka till utbildningarna på Försvarsmaktens hemsida.

För att i ett senare skede kunna påbörja utbildningen måste du uppfylla Försvarsmaktens kravprofil. Berätta att du är intresserad av att bli reservofficer för din närmaste chef och fråga om vad som gäller för just dig. Vissa förband gruppbefälsutbildar exempelvis sina blivande kadetter just innan utbildningsstart, men efter värnplikten. Är du intresserad av att bli reservofficer, framför det till dina chefer och undersök just dina möjligheter!

En kadett är som en militär student, det vill säga en person som läser till en officersutbildning vid någon av militärhögskolorna i Sverige. 

Som kadett har du förmåner som fria hemresor, fri mat och fritt boende på studieorten. 

För många är omställningen från en värnplikt till kadettlivet relativt stor. Militärhögskolan och de flesta förband (dock inte alla) tillhandahåller boenden av lägenhetsstandard åt sina kadetter. Det läggs också ett betydligt större ansvar på dig som individ, vilket många uppskattar. Många kadetter beskriver somrarna i Halmstad som bland de bästa i livet. Man äter gratis, bor gratis, umgås med bra och nya vänner, har gott om tid att träna och närhet till Tylösand och Halmstads sommarliv. Samtidigt utvecklas man i sin militära befattning och tar med sig kunskaper hem till förbandet – och till sin civila sysselsättning.

Du söker till ROU och AROU på Försvarsmaktens webplats med start vecka 48. Ansökan är öppen till vecka 5 om du är värnpliktig eller anställd soldat. För övriga (tex civila studenter, hemvärnspersonal, civila) stänger ansökan vecka 51.

Följ oss på Instagram så påminner vi om när det är dags att söka.

En av de allra bästa personerna att prata med är din plutonchef! Han eller hon kan hänvisa dig till rätt person så att du får svar på dina frågor och har dessutom bra kunskap om förbandet du tjänstgör på för närvarande! Andra bra personer på ditt förband att tala med är de som jobbar på HR-avdelningen, till exempel din rekryteringskoordinator eller ditt rekryteringsbefäl.

Sverof besöker många förband under november och december och då är det ett utmärkt tillfälle att ställa frågor till Anton Kindlund. Han arbetar för Sverof och genomförde själv reservofficersutbildningen förra året.

Ett hett tips är också att ringa Rekryteringslinjen på Försvarsmaktens HR-centrum. De är vana att svara på alla tänkbara frågor, inklusive sådana som är kopplade till reservofficersutbildningen. Ring dem på 08-514 390 09.

Sverofs projektledare Anton Kindlund reser till 14 förband under ett antal veckor under sen höst i syfte att informera om reservofficersutbildningen. Totalt kommer drygt 2000 värnpliktiga att nås av informationen. Behöver du komma i kontakt med Anton? I så fall når du honom på anton.kindlund@sverof.se. Du kan också kontakta honom via LinkedIn, eller skriva ett DM till Sverof på Instagram

Har du frågor om Sverof? I så fall vänder du dig till Sverofs kansli, genom att maila till kansli@sverof.se.

Secured By miniOrange