Försvarsmakten: Internrevisor

BEFATTNINGEN ERBJUDER

Försvarsmakten är en komplex verksamhet som under flera år framöver ska växa både kvantitativt och avseende förmåga. Internrevisionen har en viktig roll i arbetet med att utvärdera om utvecklingen sker i linje med myndighetsledningens intentioner. Som internrevisor finns därmed stora möjligheter att bidra till säker utveckling och utmanas i en av Sveriges viktigaste verksamheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Om enheten

Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

Myndighetsledningen utgörs av överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD).  Vid Högkvarteret arbetar ca 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Internrevisionen är direkt underställd ÖB/GD och ingår administrativt i Högkvarteret.

Försvarsmaktens internrevision bistår myndighetsledningen med att utvärdera och utveckla verksamheten genom den interna styrningen och kontrollen. Internrevisionen har också en viktig rådgivande roll som stöd till Försvarsmaktens ledningen och verksamheten.

Internrevisionen består för närvarande, av sju medarbetare, såväl civila som militära. Medarbetarna har varierande men kompletterande erfarenheter och kompetenser. I den mån ytterligare kompetenser är nödvändiga, lånas dessa in från andra delar av organisationen eller hyrs in externt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

In din roll leder och medverkar du i granskningar av Försvarsmaktens förband och andra enheter, system, funktioner och processer.  Du tar aktivt del i bevakning av utvecklingen i Försvarsmakten och omvärlden, ibland tillsammans med andra myndigheter. Du är delaktig i analys av risker och planering. Du rapporterar till chefen för internrevisionen och vid föredragning av rapporter för granskade enheter och medverkar ibland även i föredragningar för myndighetsledningen.

Resor ingår i befattningen.

Kvalifikationer

 • akademisk examen på grundnivå, gärna motsvarande civilekonom
 • minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete inom internrevision
 • mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift
 • erfarenhet från statlig myndighet
 • B-körkort

Meriterande

 • Certifiering från IIA som Internrevisor eller liknande (CIA)
 • Erfarenhet från Försvarsmakten t ex som reservofficer
 • Erfarenhet från arbetsledning
 • Erfarenhet från IT-granskning
   

PERSONLIGA EGENSKAPER

Som medarbetare vd internrevisionen är det viktigt att du är kommunikativ, tydlig och lyhörd. Du har god samarbetsförmåga, ett konsultativt förhållningssätt och Du skapar förtroendefulla relationer. Du har utvecklad analytisk förmåga och ett holistiskt synsätt. I rollen krävs hög integritet och förmåga att vara objektiv och självständig gentemot verksamheten. Du ska ha vilja och förmåga att utveckla internrevisionen i enlighet med de krav som internrevisonens uppdragsgivare pch god internrevisionssed ställer.

 Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt vår värdegrund. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


ÖVRIGT

Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef för internrevisionen Anders Thunholm

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-specialist Helena Soläng: helena.solang@mil.se alternativt 0708-361632

Fackliga företrädare:

Camilla Robertsson (SACO)
Lise-Lotte Larsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet)
Arne Nilsson (OFR/O)
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-21. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansök via: https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/24153/internrevisor

Röda korset: Tematisk rådgivare Nationell Krisberedskap

Röda Korset är världens största humanitära nätverk, med uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande. Röda Korset finns i hela världen, i 192 länder, för att hjälpa människor som drabbas av kriser, konflikter och naturkatastrofer.

Den svenska organisationen har sin bas i ca 700 lokala kretsar, med stöd av 430 tjänstepersoner på centrala kontor. Vi driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi ingår som en mycket aktiv medlem bland de 192 nationella föreningar som utgör den internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-rörelsen.

Svenska Röda Korset har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta. I ökande grad vill vi påverka och bidra till diskussionen hur vi långsiktigt stödjer samhällets och människors egen förmåga till hållbar utveckling – både i Sverige och på plats i andra länder. Vi behöver fortsätta förändra och modernisera oss, och det behöver du hjälpa oss att förverkliga.


Bli en del av världens främsta katastroforganisation

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vår vision är att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Vi finns på plats före, under och efter katastrofer och kriser, i såväl Sverige som i andra delar av världen för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respek­ten för varje människas värdighet.

Röda Korsets styrka är att vi finns överallt, med närmare 23 000 engagerade volontärer runtom i landet och 12 miljoner volontärer över hela världen. Röda Korset har ett särskilt uppdrag i den internationella humanitära rätten, att hjälpa människor som drabbats av krig och konflikt. Tack vare vårt unika mandat, vår neutralitet och opartiskhet finns vi på plats i oroshärdar och krigszoner, dit ingen annan når.

I Sverige bedriver vi bland annat behandlingscenter för krigsskadade och torterade, vi har en vårdförmedling för papperslösa och andra migranter samt erbjuder rådgivning i enskilda flyktingärenden. Dessutom efterforskar vi anhöriga som kommit ifrån varandra vid en kris eller katastrof och bistår när de återförenas.

Varmt välkommen.

ENHETENS UPPDRAG

Enheten ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra SRK:s nationella samlade roll, förmåga och organisation inom beredskap före, respons under och återhämtning/lärande efter en kris och/eller väpnad konflikt. Genom sakkunskap och resurser ger vi stöd till och ledning av insatser. Detta innefattar rådgivning, planering och operativ respons.

Om tjänsten

Tematisk rådgivare Nationell beredskap är expert inom sakområdet (Krishantering, samhällsstörningar och civilt försvar) och ansvarar för att ge tematiskt och tekniskt stöd till våra verksamheter samt driva på utvecklingen för respektive område i samverkan med andra enheter. Utifrån behovsanalys omsätts teori till praktisk nytta. I rollen ingår bl.a:

 • Upprätthålla sakkunskap och bidra till att nya rön implementeras i berörda verksamheter. Bidra till och ta vara på lärande inom området, såväl internt som externt.
 • Omvärldsbevaka och samverka med för sakområdet relevanta externa och interna partners, myndigheter och organisationer. Vara Svenska Röda Korsets representant och talesperson inom sakområdet.
 • Sammanfatta, analysera och bereda underlag för utveckling, förnyelse och/eller opinionsbildning och påverkansarbete inom området samt i förekommande fall föreslå åtgärder.
 • Lämna synpunkter och underlag i samband med remisser och andra förfrågningar.
 • Ansvara för att sprida och vid behov anpassa eller utarbeta verktyg och policydokument, metoder, och riktlinjer, utifrån rörelsens styrdokument.
 • Ge utbildning och sakkunnigt stöd samt bidra till att anställda och frivilliga har adekvata kunskaper för sina uppdrag.

I rollen ingår också att stärka rörelsens arbete inom respektive sakområde och agera konsultativt stöd till hela organisationen.

Du har

 • Lämplig högskoleutbildning inom exempelvis statsvetenskap, risk- och krishantering, eller annan utbildning inom samhällssäkerhet.
 • Minst 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet från, och mycket god sakkunskap inom krisberedskap och civilt försvar.
 • God kännedom om relevanta externa samarbetspartners och nätverk.
 • God kommunikativ förmåga, i tal och skrift på svenska och engelska, likvärd nivå svenska C1 och engelska B2 i CEFR.
 • Erfarenhet från folkrörelsearbete/arbete med frivilliga.
 • Erfarenhet av att ta fram remissunderlag och andra typer av underlag för kommunikation med myndigheter och andra offentliga aktörer.

Det här är egenskaper som vi bedömer som viktiga rollen

 • Samarbetsförmåga
 • Förmåga att arbeta strategiskt och analytiskt
 • Helhetsperspektiv
 • Mål- och resultatinriktan
 • Vilja att driva utveckling och förnyelse, kreativ och nytänkande

Om tjänsten

Tjänsten är ett vikariat på 9 månader, heltid, 12 april 2021- 15 jan 2022. Tjänsten kan utgå från alla våra fyra kontor- Göteborg, Malmö, Stockholm eller Umeå. Sista ansökningsdag är den 24:e januari 2021.

Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ylva Jonsson Strömberg, rekryterande chef på Ylva.Jonsson.Stromberg@redcross.se eller 08-452 46 68.

Sista ansökan
2021-01-24

Ansökan via: https://www.rodakorset.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?jobid=145726

SWEDINT SÖKER STABSOFFICER/INTERNATIONELL HANDLÄGGARE TILL FÖRMÅGE- OCH UTVECKLINGSAVDELNINGEN

OM TJÄNSTEN

Swedish Armed Forces International Centre (Swedint) är en försvarsmaktsresurs vars huvuduppgift är att genomföra individuell träning och utbildning för militär, polis och civila inför deltagande i uppdrag under ledning av Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU), North Atlantic Treaty Organization (Nato), eller andra organisationer.

Förmåge- och utvecklingsavdelningen vid Swedint analyserar och inriktar utbildningsverksamheten vid Swedint. Vi följer trender, samt identifierar utvecklandet av nya koncept och doktriner inom FN, Nato, EU, AU och OSSE med syftet att analysera möjlig implementering i Swedints kursverksamhet, eller behov av utvecklandet av nya kurser. Vidare utvecklar och vidmakthåller vi samarbetet med andra svenska myndigheter samt med civila och militära internationella partners inom ramen för utbildning och träning inför fredsoperationer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Följa och analysera utvecklingen inom FN, EU, NATO och Nordefco. Analysera trender och identifiera utvecklingen av nya koncept och doktriner inom dessa organisationer, vilka kan behöva implementeras i Swedints kursverksamhet, eller kan leda till utveckling av nya kurser
 • Analysera Swedints utbildningsbehov och utarbeta förslag för utveckling av verksamheten
 • Vidmakthålla ett nätverk med relevanta internationella aktörer och partners
 • Beredd att stödja övriga avdelningar vid Swedint vid genomförandet av kurser, till exempel i rollen som föreläsare eller aktivt deltagande i rollspel

Kvalifikationer

 • Officersexamen
 • God analystisk, verbal och stilistisk förmåga
 • Erfarenhet från arbete med eller inom internationella organisationer
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande kvalifikationer

 • Akademisk examen i Freds- och konfliktforskning, Statskunskap eller annan examen relevant för tjänsten
 • Erfarenhet från internationell militär tjänstgöring, gärna på stabsbefattning
 • Erfarenhet av att jobba med internationell stabsutbildning
 • Erfarenheter av analytiskt arbete

Personliga egenskaper

Du har förmåga att jobba i grupp såväl som självständigt. Du har god samarbetsförmåga, även vid arbete under press. En förutsättning för att klara arbetsuppgifterna är att du är strukturerad, drivande, ordningsam, flexibel och lyhörd. Du måste kunna hantera komplexa arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningsperiod
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en provanställning om 6 månader. Tjänsteställe Kungsängen.

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av avdelningschef Susanne Norén, +46 76 636 65 79, susanne.noren@mil.se

Fackliga representanter
OFR/O Livgardet Stefan Morin, SEKO Thomas Klasson, SACO Johan Gillemyr; OFR/S Försvarsförbundet Kenneth Hartikainen. Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00.

Intresseansökan

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-10. Till ansökan skall CV och personligt brev bifogas.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/23691/swedint-soker-stabsofficerinternationell-hand

RESERVOFFICERARE (OR 6) – SÄKERHETS- OCH UNDERRÄTTELSE TJÄNST

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Reservofficer (RO) tillhör du FMTIS stab och ingår i säkerhetsavdelningen J2, under avdelningschefen. Vi söker RO som ska ingå som förstärkningspersonal inom respektive funktion och där:

 • Ingå i FMTIS krigsorganisation och delta i avdelningens verksamhet i samband med mobilisering eller höjd beredskap.
 • Delta i befattning när avdelningen övas
 • Kunna tjänstgöra kortare tid i FMTIS fredsorg tex för att:
  • Leda, stödja och utbilda FMTIS enheter och chefer vad avser säkerhetstjänst.
  • Delta i Försvarsmaktens kontrollverksamhet.
  • Samverka med Försvarsmaktens övriga förband samt med civila företag och myndigheter.
  • Delta i planering inför och ingå i övningsledning vid övningsverksamhet.

Du ingår i ett arbetslag med uppgifter att leda förbandet underrättelse- och säkerhetstjänst bl a genom att handlägga ärenden inom säkerhetsskyddet där myndigheten är skyldig att följa säkerhetsskyddslag, säkerhetsförordningen samt Försvarsmaktens föreskrifter. Arbetet innebär resor inom landet samt eventuell internationell tjänstgöring.

Kvalifikationer

 • Utnämnd Reservofficer (OR6) inom FM, med erfarenhet från tidigare tjänstgöring inom Säkerhets- eller Underrättelsebefattning
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • Lägst B- körkort

Meriterande

Det är meriterande om du uppfyller någon/några av nedanstående kompetenser/erfarenheter:

 • Tidigare tjänstgöring i säkerhetsbefattning i Försvarsmakten, eller motsvarande statlig verksamhet
 • Auktoriserad säkerhetschef i Försvarsmakten alternativ civil relevant utbildning
 • Auktoriserad IT-säkerhetschef i Försvarsmakten
 • Signalskyddschefsutbildning vid TSS
 • Genomförd samtalsutbildning
 • Civil relevant utbildning (exempelvis inom SSF)
 • Kunskap om säkerhetsskyddslagen, säkerhetsförordningen och motsvarande lagstiftning
 • Kunskap om SUA-Upphandling och registerkontroll
 • Kunskaper om sekretesslagstiftning och informationsklassning
 • Kunskap om Försvarsmaktens anläggningar och säkerhetskrav för dessa
 • Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens stödsystem (PRIO, Vidar, ISUS etc)

Personliga egenskaper 

Vi söker dig som är noggrann, säkerhetsmedveten, lyhörd och har god samarbetsförmåga samt lätt för att skapa och behålla förtroende.  Du tar egna initiativ och kan självständigt driva ditt arbete i mål. Vidare är du ordningsam, flexibel, analytisk och strukturerad.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  

Övrigt

Befattningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning för dig som f n inte är anställd inom Försvarsmakten. Tillträde enligt överenskommelse.

Befattningarna är Reservofficersbefattningar (OR 6).

Arbetsort: Örebro. Arbete kan komma att utföras på någon av de orter där FMTIS bedriver verksamhet.

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Cheferna för Säk/Und-avdelningen (C J2) Peter Bengtsson, Björn Andersson och säkerhetskyddschefen Anders Bergman, som nås via växeln 019-39 35 00.

Fackliga kontaktpersoner vid FMTIS 
SACO Mika Laitanen
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Anders Wallinder 
SEKO Hans Monthan. 
Samtliga nås via växeln på 019-393500.

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-31.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. 

https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/24214/reservofficerare-or-6—sakerhets–och-underr

Hjälp Försvarsmakten att växa!

Reservofficerare är grunden för att Försvarsmakten ska kunna växa. FMLOG behöver nu mängder av reservofficerare – bland annat pluton- och kompanichefer, logistiker, säk-, und- och samverkanspersonal. Det kommer att finnas möjlighet till individuell och skräddarsydd kompetensutveckling. Viktigast är att du har engagemang och vilja för att stärka Försvarsmakten och vår försvarsförmåga. Är du rätt person, eller känner du någon som är det?

Ta kontakt på fmlog-reservofficer@mil.se

Patrol Group Leader, OSSE SMM Ukraina

 • Sista ansökningsdag: 2020-11-26

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Är du intresserad av att arbeta internationellt och vill bli en del av myndighetens bidrag  till att främja fred och säkerhet i vår omvärld? FBA söker nu dig som vill ta dig an rollen som Patrol Group Leader i OSSE SMM.

Information om insatsen

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan med 57 deltagande stater, däribland Sverige. OSSE har bland annat insatser i fält i ett flertal länder i Europa och närområdet, med målet att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. FBA har ambitionen att kontinuerligt bidra med civil svensk personal till insatserna. Mer information om aktuell insats samt OSSE:s övriga insatser finns här.

Grundkrav för tjänsten

För att bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla de grundkrav som gäller för samtliga av våra utlandsuppdrag. Du behöver bland annat vara folkbokförd i Sverige, ha körkort för personbil och goda kunskaper i svenska och engelska. Grundkraven i sin helhet hittar du här.

Arbetsbeskrivning

OSSE ansvarar för tjänstens arbetsbeskrivning som innehåller information om vad tjänsten innebär och vilka specifika krav som ställs för just denna tjänst. Arbetsbeskrivningen för den aktuella tjänsten hittar du här.

Ansökan

Du ansöker genom länken nedan senast den 2020-11-26:

https://fba.se/lediga-jobb/patrol-group-leader-osse-smm-ukraina/

Kontaktperson

Marcus Anderbrant

marcus.anderbrant@fba.se

Sverof rekryterar projektledare!

Sverof, Förbundet Sveriges Reservofficerare, är ett partipolitiskt obundet riksförbund för reservofficerare. Behovet av aktiva reservofficerare ökar när Försvarsmakten ska växa. Tillsammans med Försvarsmakten kommer vi nu att driva ett projekt för att få fler personer att vilja bli reservofficerare, och för att öka förståelsen för reservofficerens roll i det civila samhället och i totalförsvaret. Vi ska tillsammans hitta moderna vägar för att rekrytera, attrahera och utveckla reservofficerare för ett försvar i tillväxt.

Det ska ske genom utveckling och kreativ användning av våra digitala kanaler. Detta ska generera informations- och kommunikationsinsatser och möten med värnpliktiga eller studenter på mässor. Det kan ske genom engagemang i vår idrottsverksamhet, i vår internationella eller ideella och lokala verksamhet.

Vi söker efter en driven talang som brinner för reservofficerssystemet och totalförsvaret. Du har god IT-kunskap, är van vid att hitta smarta kommunikationsvägar och tycker om att arbeta i projektform. Tillsammans med Sverofs och Försvarsmaktens arbetsgrupp kommer du ha goda möjligheter att påverka projektets inriktning. Du är kreativ, ansvarstagande och har god initiativförmåga. Om du har erfarenhet från arbete inom Försvarsmakten – eller är reservofficer – är det meriterande. Uppdraget går utmärkt att kombinera med militär tjänstgöring. Vi ser gärna att du har erfarenhet från idéburna organisationer.

Då tjänsten kommer innebära samverkan med Försvarsmakten och i vissa fall tillträde till Försvarsmaktens anläggningar så behöver du vara svensk medborgare.

Krav:
• Svensk medborgare
• B-Körkort
• Dela förbundets värderingar och syn på totalförsvaret
• Vana vid arbete med sociala medier

Meriterande:
• Van att arbeta med WordPress eller andra webbaserade verktyg för hemsidor
• Bakgrund inom marknadsföring och/eller erfarenhet som säljare
• Tekniskt intresse
• Är reservofficer eller har påbörjat utbildning till reservofficer
• Bakgrund från Försvarsmakten, försvarsindustrin, försvarsmyndighet eller de frivilliga försvarsorganisationerna.
• Erfarenhet av att driva projekt

Arbetsplatsen är belägen i centrala Stockholm. Tjänsten är en allmän visstidsanställning fram till 2022-08-31 på heltid med start omgående. Målstyrd arbetstid tillämpas. Projektet utvärderas i augusti 2022, därefter kan det finnas möjlighet till förlängning. Välkommen med ditt personliga brev, CV samt löneanspråk till oss via e-post. Vi intervjuar löpande, så inkom med din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen till denna befattning stängdes 2020-12-31 och det är inte längre möjligt att söka.

Secured By miniOrange