Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar i Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna har fått uppdraget att genomföra nedanstående utbildning för informatörer i de frivilliga försvarsorganisationerna. Kursen är avsedd för blivande informatörer från frivilliga försvarsorganisationer som efter genomförd utbildning ska genomföra introduktion av nya medlemmar i sina respektive organisationer för nya medlemmar. Kursen ger dig grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna inom följande områden:

  • Omvärldsläget
  • Vilka värden vi försvarar
  • Vilken värdegrund vi har
  • Totalförsvarets organisation och uppgifter
  • Frivilliga försvarsorganisationers uppdrag, roller och organisation
  • Totalförsvarets behov av frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar
  • Vad det innebär att vara frivillig och vilka möjligheter det finns till engagemang.

 Efter genomförd kurs ska informatören kunna genomföra två till fyra introduktionsutbildningar per år. Blivande informatörer bör ha grundläggande kunskaper om värdegrund och totalförsvar samt egen frivillig försvarsorganisation samt ha god social kompetens, pedagogisk förmåga och vana av att tala inför åhörare. Kurstillfällen
För anmälan klicka på länken:

Förbundsmöte genomfört!

Lördagen 2020-03-28 genomförde Sverof sitt förbundsmöte i ny tappning. Trots rådande läge med Covid-19 var valet självklart att genomföra stämman. Stämman genomfördes som ett telefon-/onlinemöte och delegaterna höll sig mycket disciplinerade vilket underlättade i detta, för många, nya format.

Styrelsen gavs ansvarsfrihet och samtliga valbara omvaldes för en ny period.

Mer information kommer längre fram!

Pensionsavsättningar för RO-premie

Enligt pensionsavtalet för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA16) avdelning I Kap 3 §1-2 ska beräkningen av premier göras på utbetald lön i anställningen. I nuvarande systemuppsättning i lönesystemet har inte reservofficerspremien varit till grund för beräkningen. Detta kommer nu att rättas upp och det innebär för dig som fått en reservofficerspremie utbetalad under 2016-2019 att tjänstepensionspremier kommer att betalas in till Statens tjänstepensionsverk (SPV) i december månad 2019.

FM HRC ber om överseende för detta. Vid eventuella frågor så kontakta HR-Direkt via mejl på hr-direkt@mil.se
Ange ditt anställnings- eller personnummer samt förband i mejlet.