Kurs i uppbyggnad av det nya totalförsvaret

Under många år har uppdragen till de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) på den civila sidan huvudsakligen fokuserat på uppgifter för att stärka den fredstida krisberedskapen. I och med satsningen på totalförsvaret, måste den civila sidan komplettera krisberedskapsperspektivet med ett särskilt fokus på civilt försvar.

Totalförsvarsbeslutet den 15 december 2020 innebär att vi nu har beslutade riktlinjer för de närmaste fem åren. Det nya totalförsvaret är inte en kopia av det som fanns för 30 år sedan utan ska anpassas till dagens samhälle och omvärld. Kursen handlar om att ge dig som funktionär grundläggande kunskap om hur samhället bygger upp det nya totalsvaret och vilken roll FFO kan komma att få.

Försvarsutbildarna har fått uppdraget av MSB att genomföra den här kursen som vänder sig till funktionärer i FFO. På kursen kommer föreläsningar om det militära och civila försvaret att genomföras för att ge alla deltagare en gemensam baskunskap. En viktig del i kursen är att under olika grupparbeten diskutera hur frivilliga försvarsorganisationer kan bidra i befolkningsskyddet och för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid höjd beredskap.

Kursen går:

Välkommen med anmälan via den här länken: https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/funktionar/uppbyggnaden-av-det-nya-totalforsvaret/

Två nya projektledare till Sverof

Elias Mibesjö och Anton Kindlund är Sverofs nya projektledare. De ska utveckla och driva projektet Sverof 2.0, vars syfte är att hjälpa Försvarsmakten att attrahera, rekrytera och behålla reservofficerare – i livets alla skeden.

– Jag ser verkligen fram emot att få börja jobba med Elias och Anton. Deras kompetenser kompletterar varandra väldigt väl. Den här lösningen ger oss rätt kompetens i rätt skede, säger Sverofs ordförande Magnus Konradsson.

Elias Mibesjö har bland annat erfarenhet från rekrytering, employer branding och att driva IT-projekt, främst inom försvarssektorn. Han kommer senast från Säkerhets- och Försvarsföretagen, SOFF, och kommer att jobba med att lägga grunden för hur Sverof ska arbeta med Sverof 2.0 under första halvåret 2021. Därefter tar Anton Kindlund över. Han är tek kand från KTH och tar examen från reservofficersutbildningen i juni, då han börjar arbetet med att nå projektets mål.

Anton Kindlund
Elias Mibesjö

Inbjudan Försvarsutbildarnas Vinterkurs – fördjupning

Sverof har fått inbjudan att delta på Försvarsutbildarnas vinterkurs ”Vinterkurs – fördjupning” på Camp Ånn vilket genomförs 2021-03-07 – 2021-03-12.

Sverofs ansökningar kommer att prioriteras före övriga sökande.
Kursen syftar till att du ska utveckla din förmåga att lösa dina uppgifter i vintermiljö. Målet med kur- sen är att du, efter genomförd utbildning, ska ha grundlagd duglighet i vintertjänst i fjällmiljö, både teoretiskt och praktiskt.
Under kursen läggs mycket tid på skidutbildning; spårning, skidtolkning samt att bo i snö. Utbildning om lavinfara och fjällvädrets snabba växlingar och dess betydelse för verksamheten liksom utbildning på relevant säkerhetsutrustning genomförs också.
Ett stort fokus ligger på att förbättra den egna skidtekniken och handhavandet av den personliga utrustningen under vinterförhållanden.
Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment och vi genomför kursen såväl ovanför som nedanför trädgränsen.

Mer information hittar du nedan:

Försvarsutbildarna ställer in verksamhet

Försvarsutbildarna ställer in verksamhet i Skåne- och Uppsala län t o m den 17 november och i Stockholms-, Västra Götalands- och Östergötlands län t o m den 19 november och i Hallands-, Jönköpings- och Örebro län

t o m den 24 nov.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om särskilda restriktioner för Hal-lands län, Jönköpings län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län som följd av en ökande smittspridning i samhället. Folkhälsomyndighetens beslut innebär att Försvarsutbildarna ställt all verksamhet i de utpekade områdena men också att annan planerad verksamhet i övriga delar av landet påverkats genom bl a upptagningsområden för elever och kursledningar. Eventuella tillkommande nya regionala restriktioner från Folkhälsomyndigheten med konsekvenser för Försvarsutbildarnas verksamheter kommer att snarast omsättas i nya tillämpningsbestämmelser för kursverksamheten. Beslut om inställda aktiviteter kan därför komma att ske i sent läge. För detta ber vi om överseende.

Försvarsutbildarna ställer mot ovan in all planerad verksamhet för att inte ge upphov till en ökad smittspridning i:

• Hallands län till och med 24 november

• Jönköpings län till och med 24 november

• Skåne län till och med 17 november

• Stockholms län till och med 19 november

• Uppsala län till och med 17 november

• Västra Götalands län till och med 19 november

• Örebro län till och med 24 november

• Östergötlands län till och med 19 november

Mer information hittar du i den bifogade filen nedan eller på https://forsvarsutbildarna.se

Platser kvar på Försvarsutbildarnas kurs ”Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar”

Det finns ännu platser kvar på Försvarsutbildarnas kurs ”Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar”, som genomförs 20-22 november 2020 på Tylebäck kursgård i Halmstad.

Kursen är avsedd för blivande informatörer från frivilliga försvarsorganisationer som efter genomförd utbildning ska genomföra introduktion för nya medlemmar i sina respektive organisationer.

Kursen ger dig grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna inom följande områden:

  • omvärldsläget,
  • vilka värden vi försvarar,
  • vilken värdegrund vi har,
  • totalförsvarets organisation och uppgifter,
  • frivilliga försvarsorganisationers uppdrag, roller och organisation,
  • totalförsvarets behov av frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar,
  • vad det innebär att vara frivillig och vilka möjligheter det finns till engagemang.

Läs mer om kursen och gör en ansökan via Försvarsutbildarnas hemsida: https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/kurser-for-dig-i-frivillig-forsvarsorganisation-och-forsvarsmakten/informator-introduktionsutbildning-for-nya-medlemmar/

Secured By miniOrange