Militärpolisförbundet bjuder in till föreläsning med temat: FMVs samhällsuppdrag och Totalförsvaret