Försvarsmakten: Internrevisor

BEFATTNINGEN ERBJUDER

Försvarsmakten är en komplex verksamhet som under flera år framöver ska växa både kvantitativt och avseende förmåga. Internrevisionen har en viktig roll i arbetet med att utvärdera om utvecklingen sker i linje med myndighetsledningens intentioner. Som internrevisor finns därmed stora möjligheter att bidra till säker utveckling och utmanas i en av Sveriges viktigaste verksamheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Om enheten

Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

Myndighetsledningen utgörs av överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD).  Vid Högkvarteret arbetar ca 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Internrevisionen är direkt underställd ÖB/GD och ingår administrativt i Högkvarteret.

Försvarsmaktens internrevision bistår myndighetsledningen med att utvärdera och utveckla verksamheten genom den interna styrningen och kontrollen. Internrevisionen har också en viktig rådgivande roll som stöd till Försvarsmaktens ledningen och verksamheten.

Internrevisionen består för närvarande, av sju medarbetare, såväl civila som militära. Medarbetarna har varierande men kompletterande erfarenheter och kompetenser. I den mån ytterligare kompetenser är nödvändiga, lånas dessa in från andra delar av organisationen eller hyrs in externt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

In din roll leder och medverkar du i granskningar av Försvarsmaktens förband och andra enheter, system, funktioner och processer.  Du tar aktivt del i bevakning av utvecklingen i Försvarsmakten och omvärlden, ibland tillsammans med andra myndigheter. Du är delaktig i analys av risker och planering. Du rapporterar till chefen för internrevisionen och vid föredragning av rapporter för granskade enheter och medverkar ibland även i föredragningar för myndighetsledningen.

Resor ingår i befattningen.

Kvalifikationer

 • akademisk examen på grundnivå, gärna motsvarande civilekonom
 • minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete inom internrevision
 • mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift
 • erfarenhet från statlig myndighet
 • B-körkort

Meriterande

 • Certifiering från IIA som Internrevisor eller liknande (CIA)
 • Erfarenhet från Försvarsmakten t ex som reservofficer
 • Erfarenhet från arbetsledning
 • Erfarenhet från IT-granskning
   

PERSONLIGA EGENSKAPER

Som medarbetare vd internrevisionen är det viktigt att du är kommunikativ, tydlig och lyhörd. Du har god samarbetsförmåga, ett konsultativt förhållningssätt och Du skapar förtroendefulla relationer. Du har utvecklad analytisk förmåga och ett holistiskt synsätt. I rollen krävs hög integritet och förmåga att vara objektiv och självständig gentemot verksamheten. Du ska ha vilja och förmåga att utveckla internrevisionen i enlighet med de krav som internrevisonens uppdragsgivare pch god internrevisionssed ställer.

 Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt vår värdegrund. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


ÖVRIGT

Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef för internrevisionen Anders Thunholm

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-specialist Helena Soläng: helena.solang@mil.se alternativt 0708-361632

Fackliga företrädare:

Camilla Robertsson (SACO)
Lise-Lotte Larsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet)
Arne Nilsson (OFR/O)
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-21. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansök via: https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/24153/internrevisor

Lämna en kommentar

Secured By miniOrange