HANDLÄGGARE TILL SEKTIONEN FÖR INTERNATIONELLA RELATIONER

OM TJÄNSTEN

Högkvarteret söker en civil handläggare till sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning.

Upplysningar om befattningen
Högkvarteret, Sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning (HKV LEDS INRI IR) är en del av överbefälhavarens (ÖB) och generaldirektörens (GD) stab. Sektionen ansvarar för Försvarsmaktens relationer och samarbeten med andra nationer och internationella organisationer. Vid sektionen hanteras ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga ledningar och staber inom Högkvarteret, med utländska försvarsattachéer i Sverige och våra svenska försvarsattachéer ute i världen, samt med Regeringskansliet och med andra myndigheter inom försvarsområdet.

Sektionen söker en civil handläggare som huvudsakligen ska arbeta med fortsatt utveckling av samarbete med Försvarsmakten prioriterade partners (länder och/eller organisationer).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Inrikta och samordna bi- och multilaterala försvarssamarbeten med andra berörda staber och ledningar med följande övergripande omfattning
 • ansvara för underlagsframtagning inför bilaterala stabssamtal, dess genomförande samt uppföljning
 • ansvara för framtagning samt föredragning av underlag inför ÖBs och andra högre chefers resor, möten och besök
 • leda beredningen av ärenden med internationellt fokus inom Högkvarteret inför beslut av Försvarsmaktens högre chefer eller vidare beredning vid Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
 • stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med underlag kopplat till internationella samarbeten (exempelvis avtal, möten, resor och besök m m)
 • lämna stöd och inhämta underlag från av Sverige utsända försvarsattachéer
 • samverka med utländska försvarsattachéer ackrediterade till Sverige.

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk examen (masterexamen), i första hand inom statsvetenskap och gärna med inriktning mot internationella relationer eller säkerhetspolitik
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Erfarenhet av arbete på strategisk nivå med internationell koppling inom myndighet/företag/organisation 

Meriterande

 • Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmakten och Högkvarterets organisation, uppgifter och arbetssätt
 • Erfarenhet av bi- och multilateralt försvarssamarbete på militärstrategisk nivå i nära samarbete med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och/eller på internationell nivå (exempelvis FN, EU, Nato eller Nordefco)
 • Erfarenhet av internationell insatstjänstgöring
 • Erfarenhet av militär tjänstgöring (militär grundutbildning)
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system (PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS)
 • Språkkunskaper i tredje språk vilka medger lösande av arbetsuppgifter mot för FM prioriterade partners.

Personliga egenskaper
Arbetet ställer höga krav på en helhetsförståelse för Försvarsmaktens verksamhet och myndighetens relationer med andra nationer och internationella organisationer. Då verksamheten ofta har en nära koppling till Försvarsmaktsledningen (FML) och myndighetens främsta representanter krävs en stor förmåga att skilja huvudsak från bisak. Vidare krävs en hög grad av personlig integritet och drivkraft, god analysförmåga, förmåga att över tid hantera flera och ofta komplexa ärenden samt förmåga att arbeta i både grupp och självständigt, ofta under tidspress.

Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Övrigt
Tillsvidareanställning. Tjänsten inleds med provanställning om 6 månader vid Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm. Anställning inom Försvarsmakten innebär internationell arbetsskyldighet. Tillträde: 2021-04-01 (eller enligt överenskommelse)

Upplysningar om befattningen
Överste Jerker Sundström, chef LEDS INRI IR.Tel: 08 – 788 75 00 (Växel)

Fackliga företrädare
Camilla Robertsson (SACO)
Lise-Lotte Larsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (OFR/S)
Arne Nilsson (OFR/O)
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast: 2021-02-07. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Din ansökan gör du i ReachMee på https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/24383/handlaggare-till-sektionen-for-internationell

Lämna en kommentar

Secured By miniOrange