Hur vill regeringen använda reservofficerare i uppbyggnaden av civilförsvaret?

Magnus Andersson, förbundskassör i Sverof, ställde i samband med Folk och Försvars årsmöte en fråga till inrikesminister Mikael Damberg om regeringens syn på hur reservofficerare ska användas för att stärka civil- och totalförsvaret.

Reservofficerare är utbildade och övade officerare i det militära försvaret, men spenderar en stor del av sitt arbetsliv ute  i näringslivet, kommuner, myndigheter, länsstyrelser och andra organisationer som kan vara relevanta för civilförsvaret. 

Många av dessa reservofficerare har utgått ur Försvarsmaktens organisation under åren med nerdragningar och finns därför tillgängliga för övriga totalförsvaret. 

I dagsläget finns det ingen strategi eller plan för att använda dessa reservofficerare inom civil- och totalförsvaret.

Inrikesministern svarade att reservofficeren är en viktig resurs även för civilförsvaret och att man måste samordna placeringen av dessa med Försvarsmaktenör att undvika konflikter med det militära försvaret. 

Han bad Sverof inkomma våra förslag på hur detta kan genomföras för att ta diskussionen vidare till konkreta lösningar. Sverof anser att reservofficeren har en självklar plats även i civilförsvaret och fortsätter driva frågan!

Lämna en kommentar

Secured By miniOrange