Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar i Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna har fått uppdraget att genomföra nedanstående utbildning för informatörer i de frivilliga försvarsorganisationerna. Kursen är avsedd för blivande informatörer från frivilliga försvarsorganisationer som efter genomförd utbildning ska genomföra introduktion av nya medlemmar i sina respektive organisationer för nya medlemmar. Kursen ger dig grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna inom följande områden:

  • Omvärldsläget
  • Vilka värden vi försvarar
  • Vilken värdegrund vi har
  • Totalförsvarets organisation och uppgifter
  • Frivilliga försvarsorganisationers uppdrag, roller och organisation
  • Totalförsvarets behov av frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar
  • Vad det innebär att vara frivillig och vilka möjligheter det finns till engagemang.

 Efter genomförd kurs ska informatören kunna genomföra två till fyra introduktionsutbildningar per år. Blivande informatörer bör ha grundläggande kunskaper om värdegrund och totalförsvar samt egen frivillig försvarsorganisation samt ha god social kompetens, pedagogisk förmåga och vana av att tala inför åhörare. Kurstillfällen
För anmälan klicka på länken:

Lämna en kommentar

Secured By miniOrange