Kurs i uppbyggnad av det nya totalförsvaret

Under många år har uppdragen till de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) på den civila sidan huvudsakligen fokuserat på uppgifter för att stärka den fredstida krisberedskapen. I och med satsningen på totalförsvaret, måste den civila sidan komplettera krisberedskapsperspektivet med ett särskilt fokus på civilt försvar.

Totalförsvarsbeslutet den 15 december 2020 innebär att vi nu har beslutade riktlinjer för de närmaste fem åren. Det nya totalförsvaret är inte en kopia av det som fanns för 30 år sedan utan ska anpassas till dagens samhälle och omvärld. Kursen handlar om att ge dig som funktionär grundläggande kunskap om hur samhället bygger upp det nya totalsvaret och vilken roll FFO kan komma att få.

Försvarsutbildarna har fått uppdraget av MSB att genomföra den här kursen som vänder sig till funktionärer i FFO. På kursen kommer föreläsningar om det militära och civila försvaret att genomföras för att ge alla deltagare en gemensam baskunskap. En viktig del i kursen är att under olika grupparbeten diskutera hur frivilliga försvarsorganisationer kan bidra i befolkningsskyddet och för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid höjd beredskap.

Kursen går:

Välkommen med anmälan via den här länken: https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/funktionar/uppbyggnaden-av-det-nya-totalforsvaret/

Lämna en kommentar

Secured By miniOrange