Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Lokalavdelningar

Sverof finns i hela Sverige

Sverof finns representerat runt om i landet. Nedan följer en lista på våra lokalavdelningar. Kontakta gärna din närmaste lokalavdelning för att få mer information och möjlighet att delta i våra populära aktiviteter.

De flesta lokalavdelningar har en egen medlemsavgift som hanteras av respektive förening. För ytterligare information kontakta aktuell lokalavdelning via e-post.

Lokalavdelningarna är likt Sverof ideella försvarsorganisationer. Moderförbundet Sverof är medlem i Förbundet Reservofficerarna som är vårt fackliga organ och ett av Sacos 22 förbund.

Södra Sverige

Reservofficersföreningen i Skåne

Förkortning
RiS
Ordförande
Mj Jonas Stålhandske Palovaara

Reservofficerssällskapet i Blekinge

Förkortning
Blekinge
Ordförande
Mj Ulf Sjöberg

Reservofficersföreningen Norra Skåne

Förkortning
RNS
Ordförande
Kn Jörn Holmgren

Mellersta Sverige

Reservofficerssällskapet i Skaraborg

Förkortning
Skaraborg
Ordförande
Kn Erik Larsson

Reservofficerssällskapet i Östergötland

Förkortning
OFFSÖ
Ordförande
Kn Håkan Johansson

Reservofficerssällskapet i Uppsala

Förkortning
ROSU
Ordförande
Kn Kaj Lönnborg

Reservofficerssällskapet i Svealand

Förkortning
ROSIS
Ordförande
Mj Carl Wallstedt

Reservofficerssällskapet i Göteborg

Förkortning
ROSIG
Ordförande
Kn Pierre Dicksson
E-post

Kustartilleriets reservofficersförening Stockholm

Förkortning
KAROF-Stockholm
Ordförande
Mj David Dymmel

Norra Sverige

Reservofficerssällskapet i Norrbotten

Förkortning
ROSIN
Ordförande

Reservofficerssällskapet i Västerbotten

Förkortning
ROSIV
Ordförande
Kn Micael Appelblad