Reservofficers­sällskapet i Blekinge

Välkommen till SVerof Blekinge!

Det här är din lokalavdelning för reservofficerare i Blekinge.

Kustartilleriets Reservofficersförening – Karlskrona bildades år 1958. I några år i slutet av 60-talet och början av 70-talet, så blev föreningen ”vilande”, men återuppstod 1974 – då med verksamhet i full skala. Flera aktiviteter bestod av navigeringsövningar och även deltagande i kustartilleriets/minavdelningens örlogsbesök i olika länder samt i andraförsvarsövningar. Året efter, 1959, bildade SAFR Reservofficerssällskapet i Blekinge. Efter samgåendet mellan KAROF och SAFR ändrade verksamheten namn till Sverof Blekinge. Nu är namnändring på gång till Sverof Sydost.

Efter kalla krigets slut utvecklade föreningen utbyte med polska reservofficerare och under kortare tid även med besök i Kaliningrad.

Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde utgörs av Blekinge och Kalmar län.

Reservofficers­sällskapet i Blekinge

Förkortning
Blekinge
Ordförande
Mj Ulf Sjöberg