Reservofficers­sällskapet i Göteborg

Välkommen till ROSIG!

ROSIG är Sverofs lokalavdelning i Göteborg och arbetar aktivt på Västkusten. Besök ROSIG:s egen hemsida för att få mer information.

Reservofficerssällskapet i Göteborg bildades den 12 november 1924 och är därmed den äldsta lokalavdelningen inom Sverof. Vid samgåendet med Kustartilleriets Reservofficersförbunds Göteborgsavdelning 2001 ändrades namnet till Göteborgs Reservofficerssällskap (GROS) men vid årsmötet 2009 så ändrades namnet på det gemensamma sällskapet till att åter vara Reservofficerssällskapet i Göteborg (ROSIG).  Liksom övriga lokalavdelningar är den bildad ur medlemskadern från Svenska Arméns Reservofficersförbund  (SAR). Eftersom det fanns olika åsikter kring hur rösträtten inom SAR skulle hanteras valde sällskapet att avvakta till den 5 maj 1927 med anslutning till SAR, som vid den tiden redan hade lokalavdelningar i Skåne, Uppsala och Växjö.

Sällskapet var en sammanslutning av i Göteborg med omnejd bosatta officerare i svenska arméns reserver och hade tilluppgift att utgöra ett enande band dem emellan, sammanföra dem till kamratlig samvaro och även utanför tjänsten giva dem tillfälle att befästa och utvidga sina militära kunskaper och färdigheter.

Föreningen utvecklade tidigt samarbete med Göteborgs landstormsbefälsförening (sedermera Värnpliktiga officerare) och var på 1930-talet drivande inom det nordiska samarbetet med fälttävlan med representanter för Vernepligtige Officerers Forening i Oslo och för Dansk Reserveofficersforening.

Förste ordförande var kn Gunnar Aurell (I 12) med  lt Gunnar Anger som sekreterare, vilken även var en drivande kraft inom SAR.

Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde utgörs av Västra Götaland och norra Halland.

Reservofficers­sällskapet i Göteborg

Förkortning
ROSIG
Ordförande
Kn Pierre Dicksson
E-post

På gång

Det finns inga planerade event.