Reservofficers­sällskapet i Östergötland

Välkommen till OFFSÖ!

OFFSÖ håller till i Östergötland och arrangerar bland annat företagsbesök, föredrag och baler. Sällskapet har sin egen hemsida. Besök den gärna för mer information, kontaktuppgifter och referat från tidigare genomförda aktiviteter.

Till OFFSÖ:s hemsida.

Den 16 september 1935 bildades Svenska Arméns Reservofficersförbunds Östgötaavdelning. På 1950-talet bytte man namn till Reservofficerssällskapet i Östergötland och 2014 antog man sitt nuvarande namn Officerssällskapet i Östergötland.

Bland de årliga aktiviteter som lever kvar finns en uppskattad vinterbal. Eftersom Norrköping är vänort till Tammerfors har man 1971 skapat och under 40 vidmakthållit ett utbyte med Tammerfors Reservofficersklubb.

Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde utgörs av Jönköpings län och Östergötlands län.

Reservofficers­sällskapet i Östergötland

Förkortning
OFFSÖ
Ordförande
Kn Håkan Johansson
Det finns inga planerade event.