Reservofficers­sällskapet i Uppsala

Välkommen till ROSU!

Det här är din lokalavdelning för reservofficerare i Uppsala.

Reservofficerssällskapet i Uppsala bildades den 12 februari 1927 under namnet Svenska Arméns Reservofficersförbunds lokalavdelning i Uppsala. Sällskapet blev den andra lokalavdelningen som bildades av Svenska Arméns Reservofficersförbund (SAR). Förste ordförande blev kn S. Edgren (I 8).

Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde utgörs av Dalarna, Gävleborgs och Uppsala län.

Reservofficers­sällskapet i Uppsala

Förkortning
ROSU
Ordförande
Kn Kaj Lönnborg

Sommarhälsning 2023        

Till medlemmarna i ROSU och vännerna i HvVet Östra Aros     
Värmen har verkligen nått södra och mellersta Sverige. Den verkar fortsätta fram mot midsommar också. Många njuter av den men vi ska, som alltid, vara försiktig med solstrålningen. Sen behövs det mycket regn, inte minst för att Sveriges strävan att bli mer självförsörjande, avseende jordbruksprodukter mm ska fungera.

Vårens program fick ändras en hel del. Vi tror att många av programpunkterna har sådant intresse att vi återkommer med dem inom snar framtid. Här följer lite av de programförslag som styrelsen jobbar med i sommarvärmen:

  • AKUT är HvVet Östra Aros resa till Forsmark. Se separat utskick
    Övriga programpunkter vi planerar för nu är;
  • Armestabens utvecklingschef som redovisar framtida planer och utrustning. Troligen 6/9. Tid och plats preciseras senare.
  • Ett annorlunda programförslag är att Kaj Lönnborg berättar och visar bilder från Svalbard. En ögrupp som har och har haft, stor betydelse ur många aspekter. Familjeaktivitet utan avgift. Om det blir på Odinsborg kan var och en ordna egen förtäring eller köpa på plats. (Om F 16 krävs avgift för besöksmottagare, mm).
  • HvVET Östra Aros hade en fantastisk dag på LedR nyligen, där forskare mm från Uppsala Universitet presenterade högaktuell information om Ukraina. De kan tänka sig en uppdatering hos ROSU. Bättre lägersbild kan knappast fås av situationen i Ukraina. 
  • Vi har även kontakter för information om CBRN. Det är de stridsformer som använts i olika former under långa tid. Faran kvarstår med dem och därmed behov av information.

Vi hoppas ovannämnda, eller andra förslag, blir lockande för våra medlemmar. Kom ihåg att tidig anmälan är viktig. Är vi på F 16 har köket även att ordna mat åt övriga på garnisonen, vilket naturligtvis tar tid. Säkerheten kräver deltagarlista minst 5 dagar i förväg. Anmälan till kaj.lonnborg@gmail.com (alla mail besvaras) eller 070-7466869 om inte annat anges.

Har du någon vän/granne/bekant som är officer/f d officer, starkt intresse för militära frågor och Sveriges framtid kanske de vill bli medlemmar! Be dem kontakta någon i styrelsen. Ingen medlemsavgift första året. Krav på svenskt medborgarskap för tillträde till skyddsobjekt, t ex F 16.

Med detta önskar vi alla en skön och trevlig sommar så ses vi vid kommande mässaftnar mm.

-Styrelsen