RESERVOFFICERSSÄLLSKAPET I NORRBOTTEN

rosin är under återuppbyggnad

Reservofficerssällskapet i Norrbotten bildades den 16 juni 1959. Därmed hade SAFR:s ambition att få täckning över hela landet slutförts och antalet lokalavdelningar hade under sex år fördubblats från 13 till 26 stycken. Verksamheten i och omkring Boden och Luleå uppskattades och understöddes av förbanden i regionen, som, under kalla kriget, var ett militärt nyckelområde för det svenska försvaret.

Förutom lokalavdelningarnas traditionella aktiviteter som skytte, föredrag och mässaftnar, genomfördes fjällmarscher, förbandschefsträffar och en mycket uppskattad polcirkelövning. Den hade under det kalla kriget stor betydelse även för de högsta militära cheferna i norra Finland, Norge och Sverige som därigenom fick ett forum att träffas informellt.

Föreningen är den enda i Sverof som erhållit en egen marsch.  Vid ROSIN:s fyrtioårsjubileum 1999 fick föreningen ”Marsch ROSIN” av kompositören Ingemar Badman.

Den 22 februari 2018 beslöt årsmötet att lägga ner föreningen. Därefter har Sverof centralt försökt återskapa ROSIN och genom samarbete med förbanden i området hyser Sverof nu goda förhoppningar att en ny styrelse ska tillsättas under 2023. Ett första möte genomfördes den 1 juli 2023 i Boden och årsmöte planeras att genomföras under hösten. Den som är intresserad av att återuppbygga lokalavdelningen i Norrbotten kan kontakta Sverofs kansli, kansli@sverof.se samt valberedningens ordförande Mats Nilsson .

Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde utgjordes av Norrbotten.

Reservofficers­sällskapet i Norrbotten

Förkortning
ROSIN
Ordförande