MSB: Var med och utveckla informationssäkra digitala arbetssätt för den svenska förvaltningen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Är du CISO eller motsvarande och vill arbeta med säker och hållbar digitalisering i samhället?

Då kanske det är du som är vår nästa kollega?

Vi söker dig som vill bidra till en säkrare och hållbar informationshantering i ett digitaliserat samhälle. Du kommer att tillhöra enheten för systematisk informationssäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Enheten består idag av 12 medarbetare av totalt cirka 120 på avdelningen. Vi är det nationella stödet till samhället i det förebyggande arbetet med systematisk informationssäkerhet. I det ingår att ge stöd både på organisationsnivå och mellan organisationer inom svensk förvaltning. Vårt uppdrag där du kommer att verka kan delas in i tre delar.

  • att förstå behovet av kunskap och stöd genom dialoger, nätverk och undersökningar,
  • att ta fram och utveckla olika former av vägledande stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ofta i samarbete med andra parter samt
  • att föra ut och tillhandahålla kunskapen och stödet i de personliga möten och genom andra kanaler.

Arbete med standardisering och terminologi inom informationssäkerhet är uppgifter som också ingår i uppdraget.

Utifrån dina kunskaper om systematiskt informationssäkerhetsarbete kommer du att kunna arbeta brett inom enhetens hela uppdrag tillsammans med övriga medarbetare. Här ingår att bidra till utvecklingen av en säker och hållbar förvaltningsgemensam infrastruktur för digitalisering, ett arbete som myndigheten för digital förvaltning leder. Du kommer att företräda verksamheten både inom MSB och externt eftersom det ingår i arbetet att samverka i olika former med såväl andra avdelningar på myndigheten, näringsliv, centrala myndigheter som andra samhällsaktörer inom området.

Din kompetensprofil 
Vi söker dig som har varit drivande i en eller flera organisationers systematiska arbete med informationssäkerhet som CISO eller motsvarande. Du har flera års erfarenhet av att arbeta inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Ditt intresse för både samhällsutveckling och teknikutveckling kommer väl till pass här, liksom din goda förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift framförallt på svenska.

Meriterande är att ha pedagogisk utbildning eller mycket god kunskap inom det pedagogiska området. Utbildning och praktik som kommunikatör är också meriterande liksom tidigare arbete med standardisering.

Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra människor och har även förmåga att arbeta självständigt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt justera ditt synsätt och förhållningssätt – se möjligheterna i förändringar.

Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och har lätt för att driva arbetet framåt i en komplex miljö. Du är också bekväm med att ha en stödjande och vägledande roll och kunna anpassa ditt arbete till olika målgrupper genom att ta deras perspektiv. Du är prestigelös, lyhörd, kommunikativ och bidrar till en bra arbetsplats. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har förmåga att möta människor utifrån deras behov och skapa goda relationer.

Vill du få mer information?
Kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Anställningsform 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm på vårt kontor i Tomteboda, Solna, eller i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Din ansökan 
ska vara inkommen till MSB senast den 7 mars 2021, märkt med referensnummer 2021/15. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

https://msb.varbi.com/se/what:job/jobID:381040/type:job/where:4/apply:1

Lämna en kommentar

Secured By miniOrange