Anders sadlar om och blir reservofficer

Anders i Halmstad under ROK 1 (termin ett av reservofficersutbildningen) i somras.

Reservofficersutbildningen lockar människor i alla åldrar! Det är Anders Möller, 53, ett tydligt exempel på. Just nu är han kadett vid reservofficersutbildningen och för honom är ROU en väg att förbättra sin pedagogik inför en nystart i karriären.

– Under de senaste åren har jag tjänstgjort mycket som närkamps- och skyddsvaktsinstruktör vid Elfsborgs- och Skaraborgsgruppen, berättar Anders. Jag har insett att jag tycker att det är vansinnigt roligt att utbilda. Nedstängningen som Covid innebar gav mig en möjlighet att tänka igenom vad jag egentligen tycker är roligt, och jag satsar nu på en fortsatt karriär inom ledarskap och pedagogik.

Anders första kontakt med Försvarsmakten var värnplikten vid I 16. Han gjorde sin grundutbildning där 1988-1989 och slutade som stf plutonchef på brigadspaningskompaniet.

– Jag uppskattade det systemet. Vi KB-uttagna ryckte in först, utbildade därefter gruppcheferna som kom näst på tur och slutligen resterande delar av plutonerna. Det blev en tydlig och bra stegring.

Tankarna på en reservofficersutbildning fanns närvarande redan efter värnplikten, men han valde istället en civilingenjörsutbildning i elektroteknik vid Chalmers. Han läste dessutom grundblocket i ekonomi vid Handels i Göteborg parallellt.

Efter studierna påbörjade Anders en gedigen karriär genom flera företag inom IT-branschen. Bland annat arbetade han med att utveckla Volvos websystem.

– Vid millennieskiftet valde jag att starta eget tillsammans med en kompis. Vi sysslade inledningsvis med content management och skapade så småningom en enkätmotor som tog rejäl fart. Det var såklart utmanande i början men jag uppskattade friheten och möjligheten att använda min egen kreativitet, säger Anders.

Runt 2011 blev Anders rekommenderad av en bekant att söka till Hemvärnet. Han gick med och gillade känslan av att tillföra samhället något viktigt, som kanske inte alltid går att göra på samma konkreta sätt i näringslivet.

– Efter några års tid i Hemvärnet stötte jag ihop med en annan bekant och fick möjlighet att bli närkampsinstruktör, skyddsvaktsinstruktör och gå några andra utbildningar. Det slutade med att jag spenderade mycket tid i Skövde för att utbilda inom detta. Till slut blev jag tillfrågad om jag inte skulle erkänna för mig själv hur kul jag tycker att detta är och läsa reservofficersutbildningen. Det gör jag nu!

Anders läser ”Ledarskap och Lärande” som är en vidareutbildning på Chalmers, vilket bland annat ger gymnasielärarkompetens, och kompletterar nu detta med det militära ledarskapet. Efter att han är klar med utbildningen ser han en fortsatt framtid i näringslivet inom dessa områden, eller som gymnasielärare.

– Det är otroligt roligt och givande att utbilda! Jag tror att jag kommer ha stor nytta av utbildningen i militärt ledarskap och pedagogik även i civila sammanhang. Kursen UGL (Utveckling av grupp och ledare) var också väldigt givande.

Vill du också förbättra ditt ledarskap? Ta reservofficersexamen! Civila, hemvärnspersonal och andra som inte genomför sin värnplikt nu eller är anställda soldater kan ansöka fram till och med den 26 december. Läs mer och ansök genom att klicka här.

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 november 2023

Sverof stöttar Försvarsmaktens logistik med instruktörer

Läs mer
29 september 2023

Sverofs internationella vinterkurs 2024

Läs mer
21 september 2023

Reseberättelse från Nato Reserve Forces Integration Course