AROS återstartar – Inbjudan till nätverksträff i Uppsala

Framgångarna avlöser varandra för de akademiska militära sällskapen runtom i Sverige. Det står nu klart att Akademiska Reservofficerssällskapet i Uppsala (AROS) återstartar efter ett antal år i vila! Den 25 maj bjuder Sverof och AROS in till en föreläsning och nätverksträff för alla studenter och alumner med militär bakgrund vid Uppsala universitet. Föreläsare är Matilda Karlsson, ansvarig för internationella relationer på Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Observera att anmälan är obligatorisk! Information om anmälningsförfarandet finns i eventets inbjudan.

Nyligen återstartade AOS i Stockholm och sedan tidigare finns LAOS i Lund och LinAOS i Linköping etablerade. Genom AROS uppstår nu ytterligare en möjlighet för akademiker och studenter med militär bakgrund att nätverka i olika former. I återstarten har förutom ett stort antal drivna studenter i Uppsala också AROS-alumner varit engagerade, vilka bidragit med bland annat erfarenheter och kunskaper från AROS aktiva tid. Sverof har haft en samordnande roll i processen.

AROS har konstituerande möte i Uppsala den 4 maj 2022.

Inbjudan med information om anmälningsförfarande finns här.

Kontaktperson

Anton Kindlund

Kurschef Sverofs vinterutbildning
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
11 februari 2024

Försvarsmakten söker reservofficer OF 3-4 till att delta i den franska försvarsmaktens stabskurs för reservofficerare 2024

Läs mer
11 februari 2024

Öppet seminarium för ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden

Läs mer
15 januari 2024

Anmälan till seminarium om ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden