Examen för Reservofficersutbildningen, ROU 2022/2023

Examensceremoni för ROU med C MSS, tillika C 1.Div samt C MHS H.
Foto: MHS H

Den 9 juni markerade slutet på utbildningen för 35 kadetter samt välkomnandet av lika många nya fänrikar till Försvarsmakten. Examensceremonin för Reservofficersutbildningen, ROU 22/23 bjöd på ett varmt och soligt Halmstad samt chefsbesök från brigadgeneral Rickard Johansson, chef för Markstridsskolan tillika chef för 1. Divisionen som var examensförrättare.

Reservofficersutbildningen är indelat i tre skeden, reservofficerskurser, ROK1, ROK2 och ROK3. För merparten av kadetterna började det med ROK1 i juni förra året under MHS Halmstads ledning. Därefter tillkom några ytterligare kadetter för nästa skede, ROK2 som genomförs på respektive stridsskola i landet. Efter årsskiftet tog respektive förband hem sina kadetter för ROK3, som genomförs med fortsatt utbildning och befattningutbildning. I vecka 23 mottog återigen MHS Halmstad kadetterna för en avslutande vecka i Halmstad som avslutades med examensmiddag samt ceremoni den 9 juni.

Sverofs projektledare sergeant Jacob Eriksson närvarade under ceremonin för att gratulera de nya fänrikarna samt dela ut Sverofs stipendium till fänrik Gustav Öberg. Under nästa sommar kommer han få möjligheten att delta i The Young Reserve Officer Workshop, YROW under CIOR’s sommarkongress 2024.

Fk Öberg mottar Sverofs stipendium.
Foto: MHS H

Fk Christian Wiklund, I 19 som läste ROU med inriktning Markstrid vid MSS kommer att påbörja tjänstgöring omedelbart. Under året kommer han att truppföra i befattning som stf. plutonchef samt plutonchef men kommer dessförinnan att tjänstgöra som instruktör inom regementets verksamhet.  Christian fick också utnämningen som främste elev under utbildningen med följande motivering:

”Kadetten har genom sina breda kunskaper och färdigheter uppvisat mycket goda resultat i både trupputbildning och truppföring vid utbildningen vid Markstridsskolan. Kadetten har en god förmåga att bibehålla ett lugn över tiden, även i de mest stressfyllda och påfrestande situationer. Kadetten är en naturlig chef genom sin professionalism, sina kunskaper och sin omtanke för sina kamrater.”

Jacob Eriksson, Sverof med ROU 22/23 Främste kadett Fk Christian Wiklund
Foto: Jacob Eriksson

Fänrik Tova Myhr har genomfört ROU med inriktning Indirekt Bekämpning vid ArtSS tillhörande Bodens artilleriregemente A 8. Efter en kort semester med bland annat resa till kontinenten med familjen i syfte att fira examen kommer Fk Myhr att påbörja tjänstgöring i Boden. Under det kommande året kommer hon att axla rollen som kurschef för reservofficersutbildningen vid ArtSS. Uppväxt i vintersportstäta Bruksvallarna ser Tova en civil karriär inom evenemangsbranschen framför sig, riktat mot sport och idrott.

Fänrik Tova Myhr med examensbevis och diplom
Foto: Jacob Eriksson

Sverof önskar alla kadetter ett stort grattis till examen och befodran till kadetter samt ett stort lycka till i framtiden, både militärt och civilt.

Kontaktperson

Jacob Eriksson

Projektledare
jacob.eriksson@sverof.se
070 – 522 86 19

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
11 februari 2024

Försvarsmakten söker reservofficer OF 3-4 till att delta i den franska försvarsmaktens stabskurs för reservofficerare 2024

Läs mer
11 februari 2024

Öppet seminarium för ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden

Läs mer
15 januari 2024

Anmälan till seminarium om ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden