Förbundsmöte, 26 mars 2022, Linköping 10:00-12:00

Förbundsmötet 2022 kommer att äga rum lördagen den 26 mars 2022 i Linköping kl. 10:00-12:00. Med tanke på det mycket osäkra pandemiläget kan det finnas risk för att vi även i år nödgas hålla ett digitalt möte men styrelsens mål är att hålla ett fysiskt möte.

Pandemin kan medföra att det för allas trygghet blir nödvändigt att visa vaccinpass. Även andra åtgärder för att motverka smittspridning kan krävas. Kallelse till stämman finns på denna länk (https://sverof.se/forbundsmote-2022-03-26)

Kontaktperson

Markus Widborg

Styrelseledamot, rekrytering

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
11 februari 2024

Försvarsmakten söker reservofficer OF 3-4 till att delta i den franska försvarsmaktens stabskurs för reservofficerare 2024

Läs mer
11 februari 2024

Öppet seminarium för ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden

Läs mer
15 januari 2024

Anmälan till seminarium om ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden