Handlingar tillgängliga inför årets förbundsmöte

Den 25 mars äger Sverofs förbundsmöte rum i Stockholm. Nu finns handlingarna att tillgå. Länk till anmälan publiceras under vecka 9.

Mötet äger rum i Stockholm vid K 1, klockan 14:00. Alla Sverofmedlemmar är förstås hjärtligt välkomna och vill du delta anmäler du detta på Mina sidor. Anmälan stänger den 10 mars och länk till anmälan publiceras under vecka 9.

Handlingarna, inklusive kallelsen, till mötet finns nu att tillgå under fliken Dokument på mina sidor.

Har du problem att logga in eller stöter på andra tekniska hinder? Kontakta i så fall Sverofs projektledare Jacob Eriksson för att ta del av dokumenten.

Kontaktperson

Jan Kvernby

Förbundssekreterare och kanslichef

Jacob Eriksson

Projektledare
jacob.eriksson@sverof.se
070 – 522 86 19

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
11 februari 2024

Försvarsmakten söker reservofficer OF 3-4 till att delta i den franska försvarsmaktens stabskurs för reservofficerare 2024

Läs mer
11 februari 2024

Öppet seminarium för ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden

Läs mer
15 januari 2024

Anmälan till seminarium om ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden