Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Inbjudan till föreläsning och seminarium vid Försvarshögskolan

INBJUDAN TILL ARRANGEMANGET
Tisdag den 14 juni bjuder Sverof i samarbete med Försvarshögskolan in alla reservofficerare till ett intressant föredrag och efterföljande seminarium med stort fokus på reservofficersutbildningen. Föreläsare och diskussionsledare är forskarna Emma Oskarsson och Johan Österberg.

Tisdag den 14 juni kommer Emma Oskarsson och Johan Österberg, båda verksamma vid Institutionen för ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan i Karlstad, till Stockholm för att presentera resultaten av den studie de nyligen genomfört. Den har syftat till att undersöka reservofficerares upplevelse av sin reservofficersutbildning samt att kartlägga deras erfarenheter som reservofficerare i Försvarsmakten. Efter presentationen sker en diskussion om reservofficersutbildningen och studien.

Evenemanget äger rum klockan 18:00 – 19:30 vid Försvarshögskolan i Stockholm, och möjlighet finns att lyssna till föredraget digitalt.

Anmälan är obligatorisk och all information om anmälningsförfarande hittar du i inbjudan.

Välkommen!

Kontaktperson

Anton Kindlund

Projektledare
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
13 maj 2022

AROS återstartar – Inbjudan till nätverksträff i Uppsala

Läs mer
1 maj 2022

Hög närvaro vid AOS återstart

Läs mer
22 april 2022

Sverof firar 100 år 2024 – bidra med dina åsikter om hur vi firar