Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Magnus Konradsson omvald – nya ledamöter till styrelsen

Den 26:e mars höll Sverof förbundsmöte vid Helikopterflottiljen i Linköping. Delegaterna från Sverofs lokalavdelningar behandlade under mötet flera frågor, bland annat om hur reservofficerskåren ytterligare kan stärkas. På agendan framåt står exempelvis Sverofs 100-årsjubileum 2024 och fortsatt arbete med förmåner för förbundets medlemmar. Med anledning av det allvarliga läget i Ukraina höll deltagarna en tyst minut för krigets offer.

Förbundsmötet gav Magnus Konradsson nytt förtroende som Sverofs förbundsordförande för 2022-2023, samt Jan Kvernby som förbundssekreterare för samma period. Vice förbundsordförande Leif Herlitz och förbundskassör Magnus Andersson är sedan tidigare valda för perioden 2021-2022.

Till nya ledamöter, för perioden 2022-2023, utsågs Elias Gabrielsson och Carl Rafael Fredson.

Här hittar du hela Sverofs styrelse.

Kontaktperson

Anton Kindlund

Projektledare
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
13 maj 2022

AROS återstartar – Inbjudan till nätverksträff i Uppsala

Läs mer
12 maj 2022

Inbjudan till föreläsning och seminarium vid Försvarshögskolan

Läs mer
1 maj 2022

Hög närvaro vid AOS återstart