Magnus Konradsson omvald – nya ledamöter till styrelsen

Den 26:e mars höll Sverof förbundsmöte vid Helikopterflottiljen i Linköping. Delegaterna från Sverofs lokalavdelningar behandlade under mötet flera frågor, bland annat om hur reservofficerskåren ytterligare kan stärkas. På agendan framåt står exempelvis Sverofs 100-årsjubileum 2024 och fortsatt arbete med förmåner för förbundets medlemmar. Med anledning av det allvarliga läget i Ukraina höll deltagarna en tyst minut för krigets offer.

Förbundsmötet gav Magnus Konradsson nytt förtroende som Sverofs förbundsordförande för 2022-2023, samt Jan Kvernby som förbundssekreterare för samma period. Vice förbundsordförande Leif Herlitz och förbundskassör Magnus Andersson är sedan tidigare valda för perioden 2021-2022.

Till nya ledamöter, för perioden 2022-2023, utsågs Elias Gabrielsson och Carl Rafael Fredson.

Här hittar du hela Sverofs styrelse.

Kontaktperson

Anton Kindlund

Kurschef Sverofs vinterutbildning
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 november 2023

Sverof stöttar Försvarsmaktens logistik med instruktörer

Läs mer
29 september 2023

Sverofs internationella vinterkurs 2024

Läs mer
21 september 2023

Reseberättelse från Nato Reserve Forces Integration Course