Nu återstartar AOS – Akademiska officerssällskapet i Stockholm

Nu återstartas AOS, Akademiska Officerssällskapet i Stockholm, efter att ha varit vilande under ett antal år. AOS kommer i sin nya form att välkomna alla som genomfört militär grundutbildning och studerar eller har studerat vid något av Stockholms civila universitet eller högskolor. På bilderna syns handelsstudenterna Jakob, William och Knut signera protokollet, efter att ha hållit konstituerande möte den 8:e april 2022 i Sverofs lokaler på Karlavägen 65 i centrala Stockholm.

– AOS syftar till att stärka sammanhållningen mellan studenter och alumner i Stockholm med militär bakgrund, värna om militära och akademiska traditioner samt stötta medlemmarnas civila och militära karriärer, säger nyvalde ordförande Jakob Falck och fortsätter: AOS syftar också till att utgöra en rekryteringsbas till Försvarsmaktens reservofficersutbildning.

Presidiet består också av William Stålhök, vice ordförande och Knut Örnéus, skattmästare. AOS alumner som drev föreningen innan den blev vilande har varit engagerade i uppstarten och omfattande samverkan har skett i syfte att få med tidigare traditioner. Redan nu har AOS samlat omkring 30 medlemmar från framför allt Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska högskolan.

– Mot bakgrund av den återinförda värnplikten, rådande omvärldsläge och ett generellt ökat intresse för försvars- och säkerhetsfrågor kommer vi att ha en god rekryteringsbas framöver. Vi tror också att kombinationen av militär erfarenhet och civila studier är attraktivt för både näringslivet och försvarsmyndigheter. Vi har redan börjat föra samtal med företag och organisationer och hoppas kunna presentera flera samarbeten inom kort. Självklart kommer vi också att arrangera trevliga sammankomster för studenter och alumner och ha ett tätt samarbete med andra förbund och sällskap runtom i landet som exempelvis Sverof, LAOS och LinAOS, avslutar Jakob Falck.

AOS fana kommer att överräckas till den nya styrelsen under Sverofs och ROSIS After Work på Militärsällskapet den 28:e april. Är du student i Stockholm och vill vara med? Glöm inte att anmäla dig. Du hittar all information om eventet i vår inbjudan.

Vill du redan nu bli medlem i eller komma i kontakt med AOS? Skicka ett mail till aos.styrelse@gmail.com.

Kontaktperson

Anton Kindlund

Kurschef Sverofs vinterutbildning
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 november 2023

Sverof stöttar Försvarsmaktens logistik med instruktörer

Läs mer
29 september 2023

Sverofs internationella vinterkurs 2024

Läs mer
21 september 2023

Reseberättelse från Nato Reserve Forces Integration Course