Nyexaminerade majorer och örlogskaptener till krigsförbanden

Överstelöjtnant Hans Ahlqvist, kurschef TSK 2021-2022, håller tal under examensceremonin i Engelbrektskyrkan.
Foto: Försvarshögskolan

Efter intensiva studier examinerades årets studerande vid Taktisk stabskurs (TSK) vid Försvarshögskolan precis före påskhelgen. Ceremonin ägde traditionsenligt rum i Engelbrektskyrkan, ett stenkast från Försvarshögskolan i centrala Stockholm. I och med detta tillförs nu förbanden och krigsorganisationen nya reservofficersmajorer och -örlogskaptener med värdefull nyvunnen kompetens.

Taktisk stabskurs är för närvarande den högsta nivåhöjande utbildningen för reservofficerare och välkomnar också civil personal från Försvarsmaktens förband. TSK inleds med en mycket intensiv studieperiod på cirka en månad under hösten som innefattar bland annat intressanta föreläsningar med meriterade talare inom ämnen som strategi, folkrätt (operativ juridik) och taktik. Därefter följer en essäskrivning hemmavid, en tillämpad stabsövning och en avslutningsvecka. I år deltog de flesta av TSK-eleverna på den multinationella stabsövningen Viking i Enköping, men det fanns också de som genomförde andra övningar inom ramen för hemförbandets verksamhet.

Ny kurschef för 2021-2022 är överstelöjtnant Hans Ahlqvist, vars insatser och kursens upplägg och innehåll generellt lovordades under den erfarenhetsredovisning som föregick ceremonin. Under den framkom att TSK-eleverna var ”otroligt nöjda med hela TSK” och att de ”fått anstränga sig för att hitta förbättringspunkter”.

Under ceremonin hölls tal av Försvarshögskolans vice rektor brigadgeneral Fredrik Ståhlberg och dagens hedersgäst brigadgeneral Jonny Lindfors. Marinens musikkår bidrog med uppskattade marscher och annan musik.

– Ni för med er kompetenser som vi inte har till vardags, sade Jonny Lindfors under sitt tal och anspelade på reservofficerarnas och de civilanställdas mångfald vad gäller bakgrunder och kunskaper.

Sverof var på plats både under erfarenhetsredovisningen och själva examensceremonin. Vi gratulerar alla examinerade reservofficerare och riktar ett särskilt grattis till Sverofs revisor och före detta kassör Carl Larsson.

Nästa TSK börjar i höst.

Kontaktperson

Anton Kindlund

Kurschef Sverofs vinterutbildning
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 november 2023

Sverof stöttar Försvarsmaktens logistik med instruktörer

Läs mer
29 september 2023

Sverofs internationella vinterkurs 2024

Läs mer
21 september 2023

Reseberättelse från Nato Reserve Forces Integration Course