Nytt kollektivavtal för reservofficerare fastställt

Jenny Harlin, kanslichef Förbundet Reservofficerarna

Förbundet Reservofficerarna har tillsammans med Officersförbundet och Försvarsmakten förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för reservofficerare.

Det nya RO-avtalet innehåller större förändringar från tidigare avtal varav tre sådana förändringar är särskilt positiva för landets reservofficerare.

 1. Det nya RO-avtalet innehåller större förändringar från tidigare avtal varav tre sådana förändringar är särskilt positiva för landets reservofficerare.
 2. Anställning som RO 3 utgår ur avtalet
  Kvar blir anställningar som RO 1 och RO 2.
  Den stora skillnaden innebär att nu är all tjänstgöring som är kopplad till utbildning och kompetensutveckling som är nödvändig för innehavd krigsbefattning, eller för planerad kommande krigsbefattning innefattad i RO 1.
 3. Hantering av RO premier har lyfts in i avtalet.
  Nu kommer det bli mycket enklare för rikets reservofficerare som har gjort sig berättigade till reservofficerspremien enligt officersförordningen (2007:1268) att få ut denna med Försvarsmaktens godkännande.
  För reservofficerare som har rätt till tjänstgöringspremien före den 1 juli 2023 skall anspråk skriftligen framställas gentemot arbetsgivaren före den 30 juni 2025.
 4. RO som tjänstgjort i 1 – 5 dagar får ersättning med 4,6 % av månadslönen
  Således försvinner kalenderdaglönen helt och hållet.

Det nya avtalet träder i kraft den 1 juli 2023 och går att läsa här.

Mer information om det nya kollektivavtalets påverkan för reservofficerare samt administrativa rutiner kommer att att kommuniceras i slutet av sommaren av Förbundet Reservofficerarna. Därtill kommer särskilt fokus ligga på hantering av reservofficerspremien.

Grattis till förbättrade villkor och ett avtal som underlättar för mer tjänstgöring.
Glad midsommar!

Kontaktperson

Jacob Eriksson

Projektledare
jacob.eriksson@sverof.se
070 – 522 86 19

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
11 februari 2024

Försvarsmakten söker reservofficer OF 3-4 till att delta i den franska försvarsmaktens stabskurs för reservofficerare 2024

Läs mer
11 februari 2024

Öppet seminarium för ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden

Läs mer
15 januari 2024

Anmälan till seminarium om ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden