Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Rekrytering av chef för Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Flygkåren söker en erfaren chef som kan vidareutveckla organisation och arbetsformer för att kunna möta en ökad efterfrågan på kårens tjänster när totalförsvaret nu stärks. Kårchefen (motsv. Generalsekreterare) leder verksamheten med hjälp av en stab på 10 personer. Chefen rapporterar till styrelsen som leds av ordförande Roland Ekenberg (f.d. Rikshemvärnschef).

Klicka här för att se annonsen i PDF-format.

Kårchefens roll är bred och erbjuder stor frihet att utveckla organisationen. Rollen har ett stort antal kontaktytor på hög nivå inom hela samhället. Det är ett spännande ledaruppdrag för en organisation som utgör en viktig del av totalförsvaret. Organisationen engagerar många frivilliga medlemmar och medarbetare som drivs av ett starkt personligt engagemang.

Tidigare ledarerfarenhet är ett krav. Kunskap om flyg är inte nödvändigt. Ett intresse för totalförsvarsfrågor bör vara en drivkraft.

Rekryteringen genomförs av TRANSEARCH International. Mer information om tjänsten kan fås via kontakt med marcus.holhammar@transearch.com eller lars.tegelberg@transearch.com

Anmäl ditt intresse så snart som möjligt, men dock senast den 30 november. Urval kan ske löpande.

Känner du någon som hade passat i rollen? Tipsa gärna den personen om möjligheten!

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvars­organisation med 2 100 medlemmar, varav över 800 piloter, 300 ungdomsmedlemmar fördelade över hela Sverige. Alla medlemmar har en sak gemensamt, engagemang och insikt i flygets möjligheter samt viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av totalförsvaret och svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför olika prövningar. Medlemmar utför varje år uppdrag för Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelser, räddningstjänster och andra samarbetspartners som Trafikverket, Svenska kraftnät, Naturvårds­verket, kommuner, Polisen och Sjöräddningen. www.ffk.se

Kontaktperson

Anton Kindlund

Rekryterings- och kommunikationschef
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
24 november 2022

Reservofficerare utbildar civil personal ur FMLog och Sverof upprättar instruktörspool

Läs mer
14 november 2022

Sverofs lokalavdelningar samverkade i Göteborg

Läs mer
11 november 2022

Reservofficersakademien bjuder in till vårens studiecirkel