Reseberättelse från Nato Reserve Forces Integration Course

Oberammergau på kvällen
Foto: Jacob Rådberg

I mars kunde Sverof annonsera att Försvarsmakten sökte reservofficerare till den internationella kursen Nato Reserve Forces Integration Course vid Nato School Oberammergau. Den svenska delegationen bestod av fänrik Oscar Evelyn och fänrik Jacob Rådberg som den 4 juni åkte till just Oberammergau i södra Tyskland. I detta inlägg kan du läsa deras reseberättelse.

Kursen syftade till att skapa en förståelse för bland annat Nato:s lednings- och operationsstruktur, Nato:s strategiska koncept, dess inverkan på reservstyrkor och reservstyrkornas roll inom Nato. Kursen syftade även till att fungera som ett forum att diskutera kring gemensamma utmaningar som reservorganisationerna inom Nato:s medlemsländer och partnerländer står inför.

Innan kursen påbörjades skulle några digitala utbildningar via Nato:s e-learning platform genomföras, bland annat en introduktion till Nato och även en utbildning kring Nato:s syn på reservstyrkor. Därefter väntade flyg till München och en buss ner till Oberammergau i södra Bayern, ungefär 2 mil från Garmisch Partenkirchen.

Studieuppehåll av svenska delegationen fk Jacob Rådberg och fk Oscar Evelyn. Foto: Jacob Rådberg

Måndagsförmiddagen bestod av en kursintroduktion och praktisk information. Under eftermiddagen hölls det informativa föreläsningar som bland annat rörde Nato:s historia och nuvarande organisation, NATO:s Response Force och en introduktion till organisationerna IMS (International Military Staff), CIOR (The Interallied Confederation of Reserve Officers) och NRFC (National Reserve Forces Committee).

Tisdagen och onsdagen bestod av presentationer av varje deltagande land, där respektive land fick en halvtimme att presentera sin nation utifrån ett militärt perspektiv med fokus på de egna reservstyrkorna. Presentationerna innefattade bland annat landets historia, geografi, ekonomi, geopolitiska läge, militära organisation, reservstyrkornas organisation, landets utbildning av reservofficerare, lagstiftning och arbetsgivarrelationer kopplat till reservare, personalförsörjning och framtida utmaningar. Det var 15 olika nationer som var representerade på kursen, en blandning av natoländer och partnerländer vilket bäddade för mycket intressanta och olika presentationer.

Fänrik Oscar Evelyn från FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola) presenterade Sverige, den svenska Försvarsmakten och vårt unika upplägg med GSS/T anställningar, anpassade officersutbildningar (SOFU & AROU) och de utmaningar vi står inför vad det gäller personell och materiell tillväxt, i synnerhet kopplat till stundande inträde i Nato. Presentationen mottogs väl av övriga deltagare och genererade många frågor och funderingar som togs vidare in i grupparbeten.

Foto: Jacob Rådberg

Frågan kring ersättning för reservofficerare var en het potatis som diskuterades under kursveckan, eftersom det ofta innebär en kostnad i form av lönetapp i samband med tjänstgöring. I Sverige och flera andra länder i Europa får den kostnaden bäras av enskild reservofficer. I Storbritannien kompenserar staten för ev lönetapp. I Sverige visar ett antal privata företag framfötterna och lönekompenserar sina anställda reservofficerare.

Torsdagen inleddes med en genomgång av en så kallad Syndicate question, en övningsuppgift som gick ut på att skapa en helt ny fiktiv reservorganisation som kunde användas i både nationella och internationella insatser och bestod av personal med någon form av genomförd militärutbildning. En rad olika perspektiv skulle tas i beaktande vid utformningen av denna styrka, bland annat ekonomisk ersättning, försäkringar, juridiska rättigheter/skyldigheter, lagstiftning mot civila arbetsgivare, rekrytering och kompetensutveckling.

Foto: Jacob Rådberg

Syftet med övningen var att identifiera viktiga aspekter för att få till en välfungerande reservstyrka och att få ett underlag för representanter att lyfta på kommande NRFC möte samt att få med sig värdefulla ingångsvärden hem till sin egen organisation för att försöka skapa positiv förändring.

Under fredagen presenterade grupperna sina lösningar på uppgiften och belyste viktiga förutsättningar för att skapa och bibehålla utbildade, motiverade och flexibla reservofficerare. Därefter var det en avslutande sammanfattning av veckan, kursavslutning och diplomutdelning innan bussarna gick mot flygplatsen. 

Veckan i sin helhet var mycket informativ och lärorik. Vi fick förståelse för de organisationer som verkar inom ”reservsamfundet”, förståelse för hur reservstyrkorna ser ut i de olika natoländerna, förståelse för vilka gemensamma utmaningar det finns för reservstyrkorna i alliansen och framförallt kunde vi nätverka i en internationell miljö, knyta värdefulla kontakter och få en känsla för hur Nato fungerar på ett övergripande plan.  

Oberammergau i solnedgången. Foto: Jacob Rådberg

Kontaktperson

Jacob Eriksson

Projektledare
jacob.eriksson@sverof.se
070 – 522 86 19

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 november 2023

Sverof stöttar Försvarsmaktens logistik med instruktörer

Läs mer
29 september 2023

Sverofs internationella vinterkurs 2024

Läs mer
22 augusti 2023

Examen för Anpassad Reservofficersutbildning, AROU