Reseberättelse – Unga reservofficerare deltar i internationell workshop (YROW)

Efter två års uppehåll skulle äntligen CIORs, Interallied Confederation of Reserve Officers, sommarkongress gå av stapeln igen. Denna gång var platsen soliga Aten, demokratins vagga och vilken stad skulle passa bättre i dessa tider? I CIOR ingår delegationer från NATO-länder och länder med samarbeten med NATO, ex Schweiz. Som en del av CIOR finns Young Reserve Officers Workshop, YROW, och i år deltog fem stycken svenska reservofficerare: Johan Elm, Erica Engrund Sohlberg, Johan Forshammar, Nils Lindell och Jonas Heimdahl. Samtliga med olika bakgrunder inom Försvarsmakten men som alla erhållit stipendiet för resan från MHS H/Sverof under sin studietid.

Reseberättelse – En vecka med YROW:

Söndag: Vi drog igång söndagen med att samtliga länder/delegationer presenterade sina country-briefs. Vilket innebar att varje land presenterade hur deras försvar och reservofficers-organisation ser ut, vilket gav en bra förståelse för olika perspektiv vid fortsatta diskussioner. Detta pågick fram till eftermiddagen då vi begav oss till öppningsceremonin. Den inleddes vid monument of the unknown soldier där samtliga delegationer ställde upp, därefter fortsatte busstransporten till den andra delen av ceremonin som innehöll tal samt mingel.   

Måndag: Inleddes med en introduktion till Nato och hur hela organisationen är uppbyggd samt fungerar, därefter följde föreläsningar om bland annat CASEVAC/MEDEVAC och hur “sjukvård” skall fungera med tanke på hur framtida krig kommer utkämpas. Vidare fick vi föreläsning om kommunikation och hur det kan nyttjas under konflikt. Kvällen spenderades ute på Atens gator i form av team-buildning och restaurangbesök.

Tisdag:  Denna dag utgjordes till störst del av en Nato-simulation där vi fick spela olika länder ingående i Nato. Ett fiktivt problem uppstod och vi skulle nu komma fram till hur vi ville lösa problemet men framförallt komma fram till konsensus. Vilket är grunden i samtliga beslut som NATO tar, enklare sagt än gjort var något vi fick inse. Spelet syftade till att öka förståelsen för hur komplex processen kan vara. Vidare fortsatte dagen med ytterligare föreläsning om hur vi som individer kommunicerar samt ledarskap. Det diskuterades även hur ledarskap samt kommunikation fungerar i mångkulturella sammanhang. Efter dagens föreläsningar for delar av YROW till en närliggande strand för att avnjuta kvällen.

Onsdag: Dagen kickade igång med symposium där kriget i Ukraina stod i fokus. Flertalet talare, bland andra Ukrainas ambassadör och Greklands försvarsminister, höll tal rörande Ukrainas kamp för demokrati och självständighet. Efter symposiet fick vi i YROW möjligheten att sitta ned och ställa frågor till talarna, vilket var givande då de kunde utveckla sina svar vilket utmynnade i intressanta diskussioner.

Torsdag:  Första ämnet för dagen var NATO Space Domain och YROW fick ta del av den komplexitet som råder då space påverkar i stort sett alla försvarsgrenar. Därnäst var ämnet LOAC, Law Of Armed Conflict, där vi till del fick lyssna till en inledande presentation och därefter fick i mindre grupper diskutera olika scenarion hur LOAC skall tillämpas. På eftermiddagens föreläsningar var temat Gender considerations in military conflicts och Protection of cultural property

Fredag:  Större delen av dagen bestod av ett spel där vi deltagare fick representera och styra fiktiva länder i en gemensam värld. Prioritering av var resurserna skulle spenderas och samarbete mellan länderna blev nyckeln till framgång i spelet.  Efter lunch fortsatte dagen med en föreläsning samt diskussion om Cyber och NATOs cyberförsvar. Kvällen och veckan avslutades sedan med en stor galamiddag för samtliga deltagare vid kongressen.

Avslutning

Sammantaget var veckan oerhört givande, att få möjligheten att lära sig samtidigt som man befinner sig i en internationell kontext är svårslaget. Att som reservofficer få lära sig om andra länders likheter och olikheter men framförallt att det finns en gemensam syn om att reservofficerare är en viktig tillgång. Bara inom YROW var åldersspannet och individernas bakgrunder oerhört varierande vilket alltid gav diskussionerna liv. Att även få möjligheten att bygga ett nätverk med just reservare från andra länder var bara det fantastiskt.

Avslutningsvis vill vi tacka för att vi erhållit möjligheten att delta på detta unika event och vi lämnar Aten som något klokare reservofficerare. Vi är också tacksamma för alla de minnen och nya kamrater vi fått!– Tack!

Vad är YROW?

YROW är en workshop som pågår under en veckas tid under CIORs kongress. Den består av presentationer, föreläsningar, interaktiva diskussioner och olika spel där deltagare är yngre reservofficerare från olika nationer.

Sverof tackar Johan, Erica, Johan, Nils och Jonas för deras deltagande och en mycket gedigen representation.

Läs mer om YROW 2022 här

Kontaktperson

Jacob Eriksson

Projektledare
jacob.eriksson@sverof.se
070 – 522 86 19

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
11 februari 2024

Försvarsmakten söker reservofficer OF 3-4 till att delta i den franska försvarsmaktens stabskurs för reservofficerare 2024

Läs mer
11 februari 2024

Öppet seminarium för ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden

Läs mer
15 januari 2024

Anmälan till seminarium om ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden