Reservofficerare sökes till KombU och GSU

Vill du som reservofficer trupputbilda och stärka samt upprätthålla dina militära förmågor? I så fall finns nu en unik möjlighet att tjänstgöra som kurschef och instruktör inom ramen för GSU (Grundläggande soldatutbildning) och KombU (Kombattantutbildning).

FMLOG ansvarar för att utbildningarna genomförs och vill nu bredda kursledningskompetensen och -underlaget genom att i samarbete med Sverof särskilt nyttja reservofficerare. Önskvärt är att de sökande reservofficerarna har minibussförarbevis och gärna förarbevis på något ytterligare fordon.

Utbildningarna som i ett första skede är aktuella för reservofficerare att tjänstgöra vid är
– KombU, v46, Villingsberg
– GSU, v48-50, Boden

Under KombU är eleverna framför allt obeväpnad, Försvarsmaktsanställd personal som ska utbildas till kombattanter. GSU genomförs främst för Försvarsmaktspersonal som saknar tidigare soldatutbildning och som ska krigsplaceras i ”beväpnad befattning”.

Är du intresserad? Skicka ett mail till anton.kindlund@sverof.se och anmäl ditt intresse. Sverof sammanställer ansökningarna och upprättar en kurschefs- och instruktörspool för vidarebefordran till FMLOG. Bifoga CV och personligt brev. Inkom med din ansökan senast fredag den 19 augusti.

Kontaktperson

Anton Kindlund

Kurschef Sverofs vinterutbildning
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 november 2023

Sverof stöttar Försvarsmaktens logistik med instruktörer

Läs mer
29 september 2023

Sverofs internationella vinterkurs 2024

Läs mer
21 september 2023

Reseberättelse från Nato Reserve Forces Integration Course