Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Reservofficersakademien bjuder in till fördjupning

Bildbeskrivning
Foto: Namn Efternamn

Nu finns nya möjligheter för Sveriges reservofficerare att förkovra sig i försvars- och säkerhetspolitik, svenskt försvar och mycket annat. Reservofficersakademien (ROAK) är en nystartad rörelse som har till syfte att erbjuda intressant fördjupning i aktuella frågor. Ledningen för ROAK har redan startat upp verksamheten med en första studiecirkel på temat uppdragstaktik.

– Under ett antal föreläsningar djupdyker vi i uppdragstaktiken, hur den ter sig nu i Försvarsmakten och hur vi bäst utbildar blivande officerare och reservofficerare i ämnet, berättar cirkelledaren Jan Sjölin.

Jan Sjölin är tidigare ordförande för Sverof och driver Reservofficersakademien tillsammans med Rafael Vilén.

Nu finns möjlighet att delta i nästa studiecirkel! Den kommer att handla om Arktis och förutom att innefatta intressant studiematerial kommer Niklas Granholm från FOI att föreläsa.

– Vi ser fram emot att starta upp nästa studiecirkel! Den första har varit uppskattad och vi hoppas kunna utöka antalet deltagare, säger Rafael.

Studiecirkeln äger rum på distans och deltagarna kan förvänta sig att vinna nya kunskaper inom tänkbara konflikter i Arktisområdet!

Läs mer på Reservofficersakademiens hemsida eller ansök om medlemskap i Facebookgruppen.

Kontaktperson

Anton Kindlund

Projektledare
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
13 maj 2022

AROS återstartar – Inbjudan till nätverksträff i Uppsala

Läs mer
12 maj 2022

Inbjudan till föreläsning och seminarium vid Försvarshögskolan

Läs mer
1 maj 2022

Hög närvaro vid AOS återstart