Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Reservofficersträff vid P 7

Överstelöjtnant Petersen informerar om krigsorganisationen.

Den 15 december arrangerade Södra Skånska Regementet, P 7, en informationsträff för sina reservofficerare. Regementschefen överste Lennart Widerström var själv på plats tillsammans med viktiga delar av förbandsledningen, och det var tydligt att reservofficersfrågan prioriteras i Skåne!

På agendan stod bland annat information om förbandet och aktuell verksamhet, tjänstgöringsmöjligheter vid P 7 och en uppdatering om hur reservofficersutbildningen för närvarande genomförs. Efter den timmeslånga informationsstunden minglade deltagarna under trevliga former.

Fk Frans Pilesjö och Öv Lennart Widerström i samverkan under minglet.

Sverof närvarade på plats tillsammans med representanter för lokalavdelningen Reservofficersföreningen i Skåne (RiS) och Lunds akademiska officerssällskap (Laos). Vi tackar för ett bra genomfört evenemang och tycker att det är roligt att se att P 7 föredömligt agerar för att aktivera sina reservofficerare. Flera åtgärder planeras, bland annat en utbildningsdag till sommaren. P 7 meddelar också att flera reservofficerare som en följd av informationsträffen redan nu hört av sig för att bland annat undersöka möjligheterna att tjänstgöra mer.

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
13 maj 2022

AROS återstartar – Inbjudan till nätverksträff i Uppsala

Läs mer
12 maj 2022

Inbjudan till föreläsning och seminarium vid Försvarshögskolan

Läs mer
1 maj 2022

Hög närvaro vid AOS återstart