Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Hög närvaro vid AOS återstart

Elias Mibesjö, Defence Position, föreläser på Militärsällskapet i Stockholm.
Foto: Anton Kindlund, Sverof

Hela 40 studenter från olika civila högskolor i Stockholm och totalt 60 personer var närvarande när AOS seniorskollegium överräckte fanan till AOS nya styrelse. Intresset för ett akademiskt officerssällskap i Stockholm är stort.

I torsdags arrangerade Sverof och ROSIS en after work och föreläsning med civila Stockholmsstudenter som primär målgrupp. Föreläsare var Elias Mibesjö från Defence Position, som bland annat berörde personal branding för militärer i en civil kontext och arbetsmöjligheterna i försvarssektorn.

Efter föreläsningen presenterade AOS nya ordförande Jakob Falck sig själv och föreningen.
– Vi välkomnar alla Stockholms studenter med militär bakgrund till AOS, berättade Jakob.

AOS nya styrelse.

AOS – Akademiska officerssällskapet i Stockholm – samlade under sin storhetstid hundratals studenter från universiteten och högskolorna i Stockholm. I och med den så kallade strategiska time outen, då tillflödet av reservofficerare drastiskt minskade, lades föreningen i vila. Under tiden har emellertid AOS seniorskollegium vårdat och vaktat sällskapets fana och övriga artefakter, vilka nu återtas i bruk.

AOS kommer att i sin nya form anordna after works, samverkanstillfällen och utgöra en bas för rekrytering till Försvarsmaktens reservofficersutbildning.

Ska du studera i Stockholm eller läser du redan nu vid något universitet eller högskola i där? Har du militär bakgrund? Gå med i AOS! Skicka ett mail till aos.styrelse@gmail.com för mer information!

Kontaktperson

Anton Kindlund

Rekryterings- och kommunikationschef
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
11 mars 2023

Reservofficerare söks till internationell utbildning vid Nato School Oberammergau

Läs mer
10 mars 2023

Idrottande RO sökes till tävlingar i Finland

Läs mer
26 februari 2023

Handlingar tillgängliga inför årets förbundsmöte