Studiecirkel med ROAK: Ukraina – Civilt Försvar – Sverige!

Reservofficersakademin, ROAK, drar till hösten igång sin nästkommande studiecirkel, Ukraina – Civilt Försvar – Sverige!
och erbjuder dig kunskap, insikt och möjlighet till engagemang.

Totalförsvarets två ben: det militära respektive det civila är ju starkt och ömsesidigt beroende av varandra. Det militära benet, här har den breda kretsen av försvarsintresserade ofta hunnit skaffa sig egen insikt om.

Kring det civila benet – Civilt Försvar – har det kanske varit svårare att få en heltäckande bild. Utmaningarna är många och trots att det under ett stort antal år gjorts ett betydande antal väl genomtänkta utredningar finns blott en delvis klar bild, oaktat ny minister i frågan!

I höstens Studiecirkeln kommer vi att fokusera på Ukraina – Civilt Försvar – Sverige, då vi tror att i dessa tre delar – överlappandes, finns mycket att lära!  Upplägget är med Introduktionskväll slutet augusti och med nivån fyra Kunskapskvällar från slutet september till mitten av december i år.

De bästa föredragshållarna, kunniga och aktiva deltagare samt allt genomförs på distans. Du behöver inte resa utan kan deltaga var du än befinner dig. Du får tillgång till:

  • Allt arbetsmaterial som kommer fram under studiecirkelns gång (en kunskapsbank av hög kvalitet)
  • Ett kontaktnät av kunniga och insatta personer
  • Referenser till relevant litteratur på såväl hemsida som Facebook-grupp

Inför varje Kunskapskväll kommer olika ”ämnesspecialister” att medverka, från (prel.) FOI, UI, FM, SITE…. men även föreläsare från andra nationer, som har praktisk erfarenhet från striderna i Ukraina, (på engelska.)  Diskussioner sker gruppvis före varje Kunskapskväll liksom instudering av bakgrundsmaterial – inte minst från de många goda utredningarna/rapporterna, plus att Reservofficersakademien har kontaktytor gentemot Kiev School of Economics.

För att vara en framgångsrik deltagare krävs inga otroliga förkunskaper, inget formellt kav på ”RO-examen, ” men, däremot ett inom ämnet tydligt nyfiket sinne. Alla inom gruppen ”reservister” är välkomna att söka!

Reservofficersakademien är en oberoende ideell förening.

På Reservofficersakademiens hemsida, www.roak.se och i Facebook-guppen finns ytterligare information. På hemsidan kan du också anmäla dig till de olika aktiviteterna.

Reservofficersakademien är trogen de vetenskapliga ledorden: Reliabilitet , Relevanssamt Validitet. Det rör sig i praktiken om intellektuell hederlighet!  Viktigt i dessa turbulenta tider.

Du, som är intresserad, gå till hemsidan: www.roak.se och gör en intresseanmälan.

Studiecirkelsavgiften är för dig som medlem i Sverof gratis. För övriga utgår en mindre cirkelavgift, 300 kr.

Varmt välkommen med din intresseanmälan innan den 10 juli!

Kontaktperson

Jacob Eriksson

Projektledare
jacob.eriksson@sverof.se
070 – 522 86 19

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
11 februari 2024

Försvarsmakten söker reservofficer OF 3-4 till att delta i den franska försvarsmaktens stabskurs för reservofficerare 2024

Läs mer
11 februari 2024

Öppet seminarium för ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden

Läs mer
15 januari 2024

Anmälan till seminarium om ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden