Sverof deltog under veterandagen

Sverofs förbundskassör Magnus Andersson i samspråk med en av veteranerna som var på plats vid högtidlighållandet.
Foto: Anton Kindlund

Veterandagen 2022 högtidlighölls på platser i hela landet, och särskilt uppmärksammades de veteraner som tjänstgjorde vid UNFICYP på Cypern under åren 1964-1993.

Sverof var på plats i utställningsområdet vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Under dagen fick vi möjlighet att samverka med en rad reservofficerare, flertalet veteraner och allmänhet.

Kontaktperson

Anton Kindlund

Kurschef Sverofs vinterutbildning
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
7 november 2023

Sverof stöttar Försvarsmaktens logistik med instruktörer

Läs mer
29 september 2023

Sverofs internationella vinterkurs 2024

Läs mer
21 september 2023

Reseberättelse från Nato Reserve Forces Integration Course