Sverof deltog under veterandagen

Sverofs förbundskassör Magnus Andersson i samspråk med en av veteranerna som var på plats vid högtidlighållandet.
Foto: Anton Kindlund

Veterandagen 2022 högtidlighölls på platser i hela landet, och särskilt uppmärksammades de veteraner som tjänstgjorde vid UNFICYP på Cypern under åren 1964-1993.

Sverof var på plats i utställningsområdet vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Under dagen fick vi möjlighet att samverka med en rad reservofficerare, flertalet veteraner och allmänhet.

Kontaktperson

Anton Kindlund

Kurschef Sverofs vinterutbildning
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
11 februari 2024

Försvarsmakten söker reservofficer OF 3-4 till att delta i den franska försvarsmaktens stabskurs för reservofficerare 2024

Läs mer
11 februari 2024

Öppet seminarium för ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden

Läs mer
15 januari 2024

Anmälan till seminarium om ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden