Sverof firar 100 år 2024 – bidra med dina åsikter om hur vi firar

Sverofs nyutsedde jubileumsförvaltare Sven Lundberg har precis inlett arbetet med att planera högtidlighållandet av Sverofs 100-årsjubileum som kommer att hållas 2024. Då var det ett helt sekel sedan SAR – Svenska Arméns Reservofficersförbund – grundades 1924.

Jubileumsförvaltaren Sven Lundberg.

Det finns redan förslag på hur vi kan uppmärksamma vår mångåriga historia och fira jubileet, men för att säkerställa att vi inte går miste om idéer i planeringsprocessen vill vi höra alla Sverofmedlemmars åsikter.

Var med och påverka 100-årsjubileet genom att fylla i vår enkät. Det tar bara ett par minuter. Du är självklart också välkommen att kontakta Sven direkt!

Du hittar enkäten här.

Kontaktperson

Sven Lundberg

Jubiluemsförvaltare

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
11 februari 2024

Försvarsmakten söker reservofficer OF 3-4 till att delta i den franska försvarsmaktens stabskurs för reservofficerare 2024

Läs mer
11 februari 2024

Öppet seminarium för ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden

Läs mer
15 januari 2024

Anmälan till seminarium om ett utvecklat reservofficerssystem för framtiden