Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Sverof informerar om reservofficersutbildningen – här är förbanden vi besöker!

Bildbeskrivning
Foto: Namn Efternamn

I början av november inleds en intensiv period med träffar och marknadsföring inför att sökfönstret till Försvarsmaktens reservofficersutbildningar öppnar den 29 november. Totalt kommer Anton Kindlund, projektledare för Sverof 2.0, att möta ungefär 2000 värnpliktiga och ge kvalitativ information om reservofficersyrket, hur livet som RO-kadett är och hur en reservofficersutbildning kan gynna den enskilde i den civila karriären.

– Det här är ett av de allra viktigaste målen jag jobbar med, berättar Anton Kindlund. Vi vill, tillsammans med Försvarsmakten, öka söktrycket till AROU och ROU och då måste de värnpliktiga få information. Självklart vänder vi oss också till exempelvis studenter, anställda soldater och övriga grupper.

Värnpliktsturnén är en del i projektet Sverof 2.0 som ingår i samarbetsavtalet mellan Sverof och Försvarsmakten. Träffarna är ett sätt att förstärka de kampanjer och projekt som Försvarsmakten redan driver kring fortsatt engagemang och sökningar till Grundläggande officersutbildning (GOU) och Officersprogrammet (OP).

Så här såg det ut när Anton träffade ca 130 värnpliktiga i Arvidsjaur i maj 2021. Nu ökar intensiteten!

– Jag har erbjudit alla förband stöd med information kopplat till reservofficersyrket och reservofficersutbildningen. Målet är att leverera målgruppsanpassade budskap och presentationerna kommer därför att skilja sig åt, också beroende på förbandens upplägg, men andan kommer att vara tydlig. Jag vill förmedla att du med största sannolikhet kommer att bli bättre i din professionella roll civilt med en reservofficersexamen. Ledarskapsutbildningarna, förmågan att planera och utdela direktiv under stress och tidspress och pedagogiken kommer du att bära med dig hela livet.

Först ut i raden av förband är Skaraborgs regemente, P 4, i Skövde den 8 november. Där arrangeras tre informationsträffar om fortsatt engagemang med i turordning anställda soldater, KB- och GB-elever och slutligen övriga värnpliktiga.

Sverof för en tät dialog  med Försvarsmaktens HR-centrum i syfte att likrikta och förstärka budskapen

– Försvarsmakten jobbar aktivt med att öka andelen värnpliktiga som tar ett fortsatt engagemang efter genomförd värnplikt. Reservofficer är ett av alternativen och ett samarbete med Sverof faller då väldigt naturligt. Vi är väldigt nöjda med samarbetet och ser fram emot kommande aktiviteter. Det är tillsammans vi ska skapa ett starkare försvar, säger Ali Ravan, stabsofficer och central projektledare vid Försvarsmaktens HR-centrum.

Anton Kindlund är själv reservofficer vid K 4 i Arvidsjaur och genomförde sin reservofficersutbildning förra året. Tidigare har han en kandidatexamen från KTH i Stockholm och planerar att läsa en master inom trafikteknik och transportsystem där i framtiden. Han ser tydliga synergieffekter av att ha med sig dubbla utbildningar.

– Reservofficersåret var en av mina bästa tidsinvesteringar jag gjort i mitt liv. Jag lärde mig otroligt mycket som är direkt applicerbart i min civila kommande karriär och som dessutom är svårt, eller till och med omöjligt, att få på någon annan plats än Försvarsmakten. Jag vill gärna hjälpa andra att komma till samma insikt, säger Anton.

För de förband som fortfarande inte bokat in slutligt datum har tåget ännu inte gått, tvärtom!

– Jag vill nå ut till så många som möjligt och det finns fortfarande lediga dagar i kalendern! Självklart arbetar jag kontinuerligt med att följa upp med förbanden för att ROU-informationen ska nå så många värnpliktiga det bara går. Det går alltid att höra av sig, avslutar Anton.

Kontaktperson

Anton Kindlund

Rekryterings- och kommunikationschef
anton.kindlund@sverof.se
076-309 84 03

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
24 november 2022

Reservofficerare utbildar civil personal ur FMLog och Sverof upprättar instruktörspool

Läs mer
15 november 2022

Rekrytering av chef för Frivilliga Flygkåren

Läs mer
14 november 2022

Sverofs lokalavdelningar samverkade i Göteborg