Sverof stöttar Försvarsmaktens logistik med instruktörer

Kursdeltagare med diplom och instruktörer, FMLOG GSU 2023
Foto: Försvarsmaktens logistik

Sverofs pilotprojekt tillsammans med Försvarsmaktens logistik (FMLOG) fortsätter. Samarbetet innebär att Sverof stöttarmed rekrytering och handledning av reservofficerare som får tjänstgöra som instruktörer för FMLOG.

Det är Sverofs medlemmar som, i egenskap av att vara reservofficerare i Försvarsmakten, levererar effekt och bidrar till en ökad krigsförmåga och utbildningsnivå inom stridskraften logistik och de operativa logistikförbanden. Samtidigt är det en möjlighet för den enskilde reservofficeren att få tjänstgöra mer och skaffa sig värdefull erfarenhet. Truppen är i detta fall civilanställd, vilket gör reservofficerens bakgrund och förståelse för såväl det militära som den civila världen särskilt eftertraktad. Samarbetet inleddes under föregående höst och hittills har två kombattantutbildningar (KombU) och en grundläggande soldatutbildning (GSU) genomförts. Kvar på programmet för året är ytterligare två kombattantutbildningar.

FMLOG är ett förband som till huvuddelen består av civilanställd personal. De civila medarbetarna krigsplaceras och har befattningar som innebär folkrättslig status som kombattant eller soldat.

Kombattantutbildningen som genomförs är en vecka lång och innehåller teori, som folkrätt och värdegrund, vilket varvas med praktiska övningar som exercis, fysisk träning, sjukvård och täthetsprov med skyddsmask. GSU är tre veckor lång och bygger vidare på KombU med bland annat vapenutbildning, förläggning i fält och försvar av egen gruppering.

Utbildningsbehovet vid förbandet är stort och att då kunna nyttja reservofficerare från andra förband för planering och genomförande är en stor framgångsfaktor.

Reservofficerare kan anmäla sig till Sverofs instruktörspool löpande genom att kontakta projektledare Jacob Eriksson.

Bilder är tagna av personal, deltagare och instruktörer ur FMLOG och publiceras med tillstånd.

Kontaktperson

Jacob Eriksson

Projektledare
jacob.eriksson@sverof.se
070 – 522 86 19

Aktuellt

Nyhetsarkiv
Läs mer
29 september 2023

Sverofs internationella vinterkurs 2024

Läs mer
21 september 2023

Reseberättelse från Nato Reserve Forces Integration Course

Läs mer
22 augusti 2023

Examen för Anpassad Reservofficersutbildning, AROU