Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Om Reservofficerare

en vital del av Sveriges totalförsvar

Reservofficeren är en avgörande del av Sveriges totalförsvar. Han eller hon har genomgått en militär officersutbildning och är tillsvidareanställd i Försvarsmakten på deltid. Samtidigt har reservofficeren en civil karriär som huvudsaklig sysselsättning. Här berättar vi mer om varför vi reservofficerare finns och hur våra dubbla engagemang egentligen fungerar.

Reservofficeren är viktig för Sveriges mobilisering

Om Sverige behöver mobilisera erfordrar totalförsvaret i allmänhet och Försvarsmakten i synnerhet stora personella resurser. För Försvarsmakten är det i fredstid för dyrt och omständligt att ha alla dessa soldater och officerare anställda över tiden. Därför finns värnplikts- och reservofficerssystemet. Det möjliggör också för den enskilde individen att vara en del i försvaret av Sverige och samtidigt ägna sig åt en civil sysselsättning.

En reservofficer är i de flesta fall krigsplacerad som officer, vilket innebär att han eller hon tjänstgör i en ledande befattning i Försvarsmakten om det blir kris, ofred eller krig. Det finns dock undantag för detta. Om reservofficerens civila yrke är viktigare för totalförsvaret än officersrollen kan krigsplaceringen vara förlagd där istället. Det gäller i de flesta fall exempelvis läkare, poliser och brandmän.

Vanliga frågor och svar

Hur många reservofficerare finns det i Försvarsmakten?

I Sverige finns det ungefär 6500 anställda reservofficerare.

Hur ofta tjänstgör reservofficerare militärt?

Varje reservofficer tjänstgör enligt en individuell tjänstgöringsplan. Det innebär alltså att det varierar väldigt mycket och i stor utsträckning beror på individens vilja och förbandets behov. Du kan läsa mer om reservofficerens tjänstgöring i kombination med arbetslivet på den här sidan.

Reservofficeren i arbetslivet

Hur blir man reservofficer?

Det finns olika sätt. De vanligaste är att man övergår från en kontinuerlig officerstjänst till en reservofficersanställning eller att man genomgår en reservofficersutbildning.

Läs gärna mer om utbildningarna på vår sida Bli reservofficer

Reservofficeren bidrar till svenskt civilsamhälle

Försvarsmaktens ledarskapsutbildningar är erkänt bra och reservofficeren är utbildad chef i Försvarsmakten. Det gör honom eller henne till en viktig tillgång för den civila arbetsgivaren och arbetslivet i allmänhet. Oavsett om det rör sig om anställning hos en myndighet, företag eller någon annan tjänstgöringsform är de militära erfarenheterna ofta bidragande till den civila organisationen.

Dessutom bidrar reservofficeren till totalförsvaret som en ambassadör för Försvarsmakten och Sveriges försvarsförmåga.