Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Det här är Sverof

INTRESSEORGANISATIONEN FÖR SVERIGES RESERVOFFICERARE

Sverof är en ideell och anrik intresseorganisation för Sveriges Reservofficerare med historia från 1924. Vi arbetar för att stärka bilden av reservofficerskapet både militärt och civilt, genom kommunikation och informationsspridning. Vi representerar Sverige i internationella reservofficerssammanhang, vi hjälper Försvarsmakten att få fler sökande till reservofficersutbildningarna och vi erbjuder ett nätverk för vår yrkeskår.

Sveriges reservofficerare är en viktig resurs för svenskt totalförsvar. Reservofficeren besitter dubbla kompetenser och bidrar därmed med civil kunskap till Försvarsmakten, och samtidigt med militär erfarenhet i den civila sysselsättningen. Sverof arbetar för att stärka den bilden och för reservofficerarnas talan i olika sammanhang. Vi samarbetar självklart med Försvarsmakten, olika frivilliga försvarsorganisationer och andra rörelser i försvarssektorn.

Våra medlemmar har vitt skilda erfarenheter och kompetenser, men förenas av en viktig faktor: Reservofficerskapet. Våra yngsta medlemmar är inte mer än 20 år och har precis genomfört värnplikt och efterföljande reservofficersutbildning, våra äldsta är pensionärer med gedigna karriärer bakom sig. Vi har medlemmar som är sjuksköterskor, IT-konsulter och journalister. Andra är laddare, projektledare eller studenter.

Genom Sverof, och inte minst lokalavdelningarna, kan våra medlemmar få tillgång till det nätverk reservofficerarna utgör. Det gynnar både det civila arbetslivet, den militära tjänstgöringen och inte minst möjliggör det en god kamratskap.

Sverof har ungefär 1500 medlemmar och befinner sig i stadig tillväxt. En prioriterad fråga för oss är att verka för att få fler sökande till reservofficersutbildningen och därmed stärka yrkeskåren. Det gör vi till exempel genom kampanjande i våra sociala medier och genom att träffa och föreläsa för värnpliktiga runtom i Sverige.

Vill du veta mer om Sverof?

Har du frågor om Sverof, tveka inte att kontakta oss.

Upptäck gärna också mer om Sverof genom länkarna nedan.