Om Sverof

Sverof är intresseorganisationen för dig som är reservofficer i Försvarsmakten

Vi samlar alla reservofficerare inom armén, flygvapnet och amfibiekåren. Vår systerorganisation SFRO samlar reservofficerare i flottan.

Vår verksamhet utgår från våra lokalavdelningar runt om i landet. Det är i dessa huvuddelen av våra aktiviteter sker. Du hittar kontaktuppgifter till dessa här.

Ett medlemskap i Sverof innebär att du även blir fackligt ansluten till fackförbundet Reservofficerarna och den frivilliga försvarsorganisationen Försvarsutbildarna.

Har du fackliga frågor om tjänstgöring, premier, befordran eller likande kontakta vårt SACO-förbund Förbundet Reservofficerarna: kansli@reservofficerarna.se

BefattningGradNamn
OrdförandeKnMagnus Konradsson
V. ordförande / Internationell vhtÖvltPeter Winroth
Sekreterare / KanslichefKnJan Kvernby
FörbundskassörSergMagnus Andersson
FörbundsstrategKnPierre Dicksson
LokalavdelningsansvarigKnLeif Herlitz
Info och marknadsföring Jenny Harlin
IdrottLtCarl Alterbeck
RekryteringsansvarigLtMarkus Widborg
UtbildningsansvarigMjJonas Stålhandske Palovaara
Revisor (auktoriserad) Margareta Kleberg
RevisorKnCarl Larsson
Revisorsuppleant (auktoriserad) Madeleine Sundell Karlsson
RevisorssuppleantMjJan Seebass 

Har du frågor om Sverof eller ditt medlemskap? Hör av dig till kanslichef Jan Kvernby på kansli@sverof.se

Den svenska reservbefälsrörelsens framväxt

I Sverige har en reservofficer varit en officer med anställningsavtal med Krigsmakten (sedermera Försvarsmakten). I andra länder kan särskilt anställningsförhållande saknas och där reservofficer snarast kan jämföras med en svensk värnpliktig officer, förr även benämnd frivillig officer eller landstormsofficer. Termen officer har också definitionsmässigt i övrig varierat över tiden.

Under mellankrigstiden (1920- och 1930-talen) bildades på riksplanet ett antal intresseorganisationer för de olika svenska befälskategorierna:

– 1924 Svenska Arméns Reservofficersförbund, SAR

– 1927 Svenska Reservunderofficersförbundet

– 1929 Kustartilleriets Reservofficersförbund, KAROF

– 1934 Svenska Flygvapnets Reservofficersförbund

– 1935 Svenska Flottans Reservofficersförbund, SFRO

– 1935 Landstormsofficerssällskapens i Sverige Riksförbund

Efter andra världskriget bildades ytterligare två förbund;

– Värnpliktiga Officerares Riksförbund, VOR

– Värnpliktiga Underofficerares Riksförbund, VOUR

Samtidigt påbörjades också sammanslagningarna:

– 1945 Bildades Svenska Arméns och Flygvapnets reservofficersförbund, SAFR, genom sammanslagning av Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbund

– 1972 gick Svenska Reservunderofficersförbundet samman med SAFR

– 1973 gick också Värnpliktiga Officerares Riksförbund samman med SAFR

Ändrad vokabulär vid befälsreformen 1972 ledde till att Värnpliktiga Underofficerares Riksförbund bytte namn till Svenska Värnpliktsofficersförbundet, SVOF, och som 2006 lade ner.

Senaste sammanslagningen skedde 2001 då Svenska Arméns och Flygvapnets reservofficersförbund och Kustartilleriets Reservofficersförbund gick samman och bildade Sveriges Reservofficersförbund, SVEROF.

Idag finns det två förbund för reservofficerare: Sverof och SFRO. Dessa båda är i sin tur medlemmar i SACO-organisationen Förbundet Reservofficerarna, SROF.

Utöver dessa riksförbund har det dessutom funnits förbandsanknutna organisationer. Som exempel kan nämnas Föreningen av Reservofficerare vid I 7, sedermera P 7, FAR vid P /, bildad 1919 och som lades ner 2009.

Organisationerna hade olika syften. De var kamratsällskap, intresseföreningar, utbildningsorganisationer eller blandning av dessa. Rent fackliga organisationer kom senare:

– Centralstyrelsen för svenska reservofficerare 1943

– Reservbefälsförbundens nämnd 1953

– Reservofficerarnas Centralorganisation, RC, 1966

– Svenska Reservofficersförbundet, SROF, 1982, sedermera Förbundet Reservofficerarna.

20 november 2019

Kn Jan Kvernby

Kanslichef Sverof