Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Kontakta Sverof

Välkommen att kontakta Sverof!

Här hittar du våra kontaktuppgifter till kansliet och våra anställda.

Kontaktpersoner

Jacob Eriksson

Projektledare
jacob.eriksson@sverof.se
070 – 522 86 19

Jan Kvernby

Förbundssekreterare och kanslichef

Sverof

Sverof med bifirma Förbundet Sveriges Reservofficerare
Organisationsnummer: 802000-1999

Besöksadress: Karlavägen 65, 2 tr, 114 49 Stockholm
E-postadress: kansli@sverof.se

Fackliga frågor

Förbundet Reservofficerarna är den fackliga organisationen i reservofficersrörelsen. Som medlem i Sverof får du tillgång till personlig facklig rådgivning vid militär tjänstgöring genom Förbundet Reservofficerarna. Du får också förhandlingsstöd ifall det skulle behövas.