Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Reservofficersrörelsen

SÅ HÄR HÄNGER VÅRA ORGANISATIONER IHOP

Den svenska reservofficersrörelsen består av flera organisationer och det är inte alltid helt enkelt för den enskilde att bena ut vad som egentligen är vad. Här reder vi ut begreppen och berättar samtidigt vilka fina förmåner du som Sverofmedlem har!

Sverof är en rikstäckande intresseorganisation för reservofficerare i Armén, Flygvapnet och Amfibiekåren. I Sverof finns ett antal lokalavdelningar utspridda över hela landet.

Medlemmarna i både Sverof och i lokalavdelningarna är enskilda personer. Parallellt finns också Svenska flottans reservofficersförbund (SFRO) som knyter till sig reservofficerare från Flottan.

Sverof är i sin tur medlem i flera andra organisationer:

  • Förbundet Reservofficerarna (SROF), som är ett av Sacos 22 medlemsförbund. Härigenom ges Sverofs medlemmar möjligheter att få fackligt stöd. Sverofs medlemmar erhåller tidningen Reservofficeren fyra gånger per år.
  • Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna), som är en frivillig försvarsorganisation enligt frivilligkungörelsen och som består av ett antal regionala och rikstäckande förbund. Sverofs medlemmar får genom detta möjlighet att delta i Försvarsutbildarnas kurser och andra arrangemang. Sverofs medlemmar erhåller tidningen Försvarsutbildaren fem gånger per år.
  • CIOR som är världens största reservofficersorganisation omfattande en miljon reservofficerare. Sverof är associerad medlem och medlemmar i Sverof har möjlighet till att delta i internationella tävlingar och i internationella utbyten.
  • Riksförbundet Folk och Försvar. Sverofs medlemmar ges också möjligheter att delta i Folk och Försvars aktiviteter.

Inträdesbiljetten till detta erhålles genom individuellt personligt medlemskap i Sverof. Man blir inte som medlem i Sverof personlig medlem i de andra organisationerna.

Dessutom är Sverof som arbetsgivare medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia, varvid anställda erhåller kollektivavtalade rättigheter och förmåner.