Vi har uppdaterat vår webbplats och bytt system för medlemsregister. För att logga in som medlem behöver du skapa ett nytt lösenord. Du måste ha en registrerad e-postadress hos Sverof. Är du osäker på dina medlemsuppgifter, mejla kansli@sverof.se.

Sverofs styrelse

SVEROFS FÖRTROENDEVALDA

Sverofs styrelse utses på förbundsstämman som äger rum varje år. För närvarande sitter följande ledamöter i styrelsen. Tveka inte att kontakta Sverof om du har frågor.

Magnus Konradsson, Förbundsordförande

Utbildning
Fil mag ekonomi, Luleå tekniska universitet
Arbete
Driftchef energiproduktion, Gävle Energi AB

Leif Herlitz, Vice förbundsordförande

Utbildning
Fysik (Umeå universitet)
Arbete
Business Development Manager, AFRY

Jan Kvernby, Förbundssekreterare och kanslichef

Utbildning
Jur kand (Lunds universitet), Fil kand (Lunds universitet)
Arbete
Tidigare bankjurist, Sparbanken Öresund

Magnus Andersson, Förbundskassör

Utbildning
Ek master finansiella investeringar (Handelshögskolan Köpenhamn), Master International Management (CEMS)
Arbete
Managementkonsult, EY Consulting

Markus Widborg, Styrelseledamot, rekrytering

Utbildning
Civilekonom (Stockholms universitet)
Arbete
Officer, Försvarsmakten

Peter Winroth, Styrelseledamot, internationell verksamhet

Utbildning
Global Management (University of Salford)
Arbete
Director Industrial Cooperation, Saab AB

Sara Eklund, Styrelseledamot

Utbildning
Gymnasielärare i idrott och hälsa samt matematik (Örebro Universitet)
Arbete
IT Professional, Nammo Sweden AB

Carl Henrik Assargård, Styrelseledamot

Utbildning
Jur kand, Uppsala Universitet
Arbete
Senior rådgivare i krisberedskap och totalförsvar, Basalt AB

Anders Emanuelson, Styrelseledamot

Arbete
Konsult. Reservofficer vid Högkvarteret.

Elias Gabrielsson, Styrelseledamot

Utbildning
Civilingenjör (Lunds Universitet)
Arbete
Digitaliseringskonsult.

Carl-Rafael Fredson, Styrelseledamot

Utbildning
Master of Business Administration,
Arbete
Investerare och rekryterare